استایلسوالات لباس مجلسی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)


با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟

تا حالا به این فکر کرده‌اید که رنگ مویتان را بر اساس رنگ لباستان انخاب کنید؟ آیا پیش آمده از خودتان بپرسید با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ معمولا خانم‌ها قبل از هر مراسم و مجالس مهمی برای تر و تازه شدن، بیشتر از همیشه دستی به سر و رو می‌کشند. احتمالا یکی از کارهایی که می‌کنید، نوبت آرایشگاه و تغییر رنگ مو است. اگر لباس مجلسی مشکی را برای پوشیدن انتخاب کرده‌اید، بهتر است بعد از خواندن این مطلب، برای انتخاب درست رنگ مویتان تصمیم بگیرید تا همه چیز بر اساس اصول زیبایی‌شناسی پیش برود و زیبایی شما را در آن مراسم دو چندان کند.

اگر هنوز توی کمدتان یک لباس مجلسی مشکی ندارید، اپلیکیشن کمدا اینجاست تا به شما در خرید ارزان و آسان یک لباس مجلسی مشکی و پرکاربرد کمک کند.

 

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و موی مسی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و موی مشکی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و موی مشکی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

موی مشکی و لباس مجلسی مشکی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

موی یخی و لباس مجلسی مشکی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

هایلایت روشن و لباس مجلسی مشکی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

هایلایت دودی و استایل مشکی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

موی بلوند و لباس مشکی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

آرایش موی ساده مشکی و لباس مشکی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مشکی و موی قهوه ای

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مشکی و موی هایلایت

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مشکی و موی بلوند مسی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و موی مشکی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و موی بلوند

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و موی مشکی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و موی آمبره

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی یخی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی مشکی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی شکلاتی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی خرمایی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی مشکی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی قهوه ای

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی روشن

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی روشن

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی شکلاتی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی بلوند روشن

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی مشکی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی مسی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی دارچینی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی طلایی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی نسکافه ای

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی دارچینی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی قهوه ای سوخته

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی بلوند

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی خرمایی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی خرمایی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

کت مشکی و رنگ موی خرمایی

 

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی بلوند

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی مسی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی مشکی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مشکی و رنگ موی یخی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی قهوه ای

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی مشکی

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و رنگ موی مشکی

 

اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ باید چند فاکتور اصلی و مهم را در نظر بگیریم:

تناژ رنگی پوستتان را در نظر بگیرید

انتخاب یک رنگ مو ایده آل به سادگی که فکر می‌کنید، نیست. بلکه بسیاری از عناصر در این انتخاب باید دخیل باشند. در نظر گرفتن این عناصر کمک بسیاری به شما در انتخاب رنگ موی رویایی شما خواهند داشت. بنابراین اولین قدم برای انتخاب رنگ موی مناسب برای هر سبک و رنگی از لباس، نیاز دارید تناژ رنگی پوست خود را بشناسید. سه آیتم در ارتباط با هم، که نمای کلی شما را تحت تاثیر قرار می‌دهند: رنگ مو، رنگ پوست، رنگ چشم و رنگ لباس است. خوشبختانه در این مورد، رنگ مشکی لباس مجلسی با اکثر نژادها و رنگ‌های پوست کنار می‌آید؛ اما رنگ پوستتان را نمی‌توانید عوض کنید، پس رنگ مویتان را با وسواس و دقت انتخاب کنید که ظاهر دلنشین را حفظ کند.

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

 

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ باید چند فاکتور اصلی و مهم را در نظر بگیریم:

آیا شما جزو گروه رنگی گرم هستید و یا سرد؟

اولین و مهم‌ترین مسأله در پیدا کردن رنگ موی دلخواه، پیدا کردن گروه رنگی پوست شما است. چرا این مسأله مهم است؟ می‌توانید به این قضیه مانند انتخاب یک رنگ سایه آرایشی اشتباه، برای صورتتان نگاه کنید. همان طور که رنگ آرایشی بد، روی صورت و چهره شما تأثیر منفی می‌گذارد، رنگ موی اشتباه نیز ممکن است رنگ صورتتان را نارنجی یا خاکستری نشان بدهد. این رنگ‌های اشتباه، متضاد رنگ طبیعی صورتتان هستند. پس برای انتخاب مناسب باید تن رنگ صورتتان را در نظر بگیرید تا این رنگ مو، جلوه صورتتان را بیشتر کند، نه اینکه زیباییش را خدشه‌دار کند.

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

گروه رنگی سرد

اگر دو حالت یا بیشتر از گزینه‌های زیر در مورد شما صدق می‌کند، شما جزو گروه تناژ پوستی سرد هستید.

رنگ چشم: قهوه‌ای تیره یا قهوه‌ای مشکی / خاکستری آبی یا آبی تیره / فندقی با رگه‌های سفید، خاکستری یا آبی

رنگ پوست:  قهوه‌ای بسیار تیره / سبزه‌ی واقعی (مثل آسیایی‌ها و لاتین‌ها) / معمولی و بدون رنگ در گونه‌ها / معمولی با رنگ صورتی کمرنگ در گونه‌ها / معمولی با تن پس زمینه طلایی / رنگ پریده و بدون رنگ در گونه‌ها / رنگ پریده با تن پس زمینه صورتی / قهوه‌ای یا مسی (حتی اگر با برنزه کردن پوست به این رنگ رسیده‌اید)

رنگ طبیعی موها: مشکی آبی / قهوه‌ای تیره (مثل قهوه تیره) / قهوه‌ای دودی معمولی / قهوه‌ای طلایی معمولی / بلوند پوست پیازی / جوگندمی (موهای سفید و سیاه) / سفید

یک راه دیگر برای تشخیص گروه رنگی این است که به رنگ لباس‌هایتان دقت کنید. گروه رنگی سرد معمولا در لباس‌هایی با تن رنگیِ رنگ‌هایی مثل: آبی، سبز، بنفش، سبز-آبی، بنفش قرمز تیره، و قرمزهایی با پایه آبی بهتر به نظر می‌رسند.

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

رنگ موهای نامناسب با لباس مجلسی مشکی با تناژ پوستی سرد

کسانی که به طور طبیعی در گروه رنگی سرد قرار می‌گیرند بهتر است از انتخاب تن رنگ‌های طلایی، زرد، قرمز و مسی برای موهای خود، پرهیز نمایند. این رنگ‌های گرم باعث می شوند، چهره این افراد زرد یا سفید، رنگ پریده و مریض نشان داده شود.

رنگ موهایی برای تناژ پوستی سرد که می‌توان با لباس مجلسی مشکی پوشید

سایه رنگ‌هایی که برای گروه رنگ سرد عالی هستند، شامل رنگ مشکی براق، پرکلاغی، رنگ دودی قهوه‌ای سرد، بلوند سرد از سایه‌های رنگ قهوه‌ای سمور گرفته تا رنگ طلای سفید (پلاتین) و سفید یخی. هایلایت‌ها بهتر است گندمی، عسلی، قهوه ای دودی یا سایه‌های دودی باشند. هنگام انتخاب رنگ مو از پایه‌های خنثی، دودی و بژ استفاده کنید. اگر اهل ریسک کردن هستید، پوستتان به شما این اجازه را می‌دهد که از رنگ موهای فانتزی مثل قرمز ماتیکی، قرمز تیره، ارغوانی روشن و بنفش استفاده کنید.

 

 

گروه رنگی گرم

در مورد تناژهای پوستی گرم هم اگر دو حالت و یا بیشتر از گزینه‌های زیر در مورد شما صدق کند، شما جزو گروه گرم محسوب می‌شوید.

رنگ چشم: قهوه‌ای عسلی / سبز، سبز آبی یا فیروزه‌ای / فندقی با رگه‌های عسلی یا قهوه‌ای

رنگ پوست: قهوه‌ای با تن پس زمینه صورتی / قهوه‌ای با تن پس زمینه طلایی / رنگ پریده با تن پس زمینه هلویی یا طلایی / کک و مکی / گلگون

رنگ طبیعی موها: قهوه‌ای تیره با هایلایت طلایی یا قرمز / قرمز / بلوند توت فرنگی (موی طلایی که ته رنگ کم قرمز دارد) / خاکستری با ته مایه بلوند زرد / بلوند طلایی طبیعی

یک راه دیگر برای تشخیص گروه رنگی این است که به رنگ لباس‌هایتان دقت کنید. گروه رنگی گرم، در لباس‌های با تن رنگی خاکی بهتر به نظر می‌آیند. رنگ‌هایی مثل: زرد، نارنجی، قهوه‌ای، زرد مایل به سبز (لیمویی)، قرمزهایی با پایه نارنجی.

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

رنگ موهایی که پوست‌های گرم با لباس مجلسی مشکی باید دور آن را خط بکشند!

اگر مشخص شده است که پوست گرمی دارید، بهتر است از رنگ‌های آبی، بنفش، بژ و رنگ موهایی بر پایه دودی که باعث می‌شوند رنگ پوستتان خسته پژمرده به نظر بیاید، پرهیز کنید.

رنگ موهایی که برای گروه رنگ گرم عالی می باشد

رنگ موهای قهوه‌ای تیره و گرم، بلوطی، قهوه‌ای، طلایی غن،  قهوه‌ای قرمز، طلایی گرم و هایلایت‌های قرمز، و سایه‌های بلوند طلایی برای شما بسیار برازنده و عالی است. هایلایت کردن موها بهترین راه برای افزودن تن گرم به موهایتان است؛ مانند هایلایت‌هایی با سایه‌های بلوند طلایی، رگه‌های مسی و قهوه‌ای طلایی.

 

 

رنگ موهایی که به طور کلی با لباس مجلسی مشکی جور می‌شوند

رنگ موی بلوند با لباس مجلسی مشکی

این رنگ بیشتر برای تناژهای سفید پوست مناسب است و بهتر است لباس مجلسی‌ای را انتخاب کنید که دارای تناژهای رنگی تیره باشد. به طور کلی لباس مشکی برای هر رنگ پوستی مناسب است. پوشیدن یک دست کت و شلوار زنانه مشکی، کت و دامن مشکی یا حتی لباس مجلسی مشکی به دلیل تضاد زیبایی که ایجاد می‌کند، از درست‌ترین انتخاب‌ها است. این رنگ مو طیف گسترده‌ای دارد که با توجه به رنگ پوستتان می‌توانید آن را دقیق‌تر انتخاب کنید.

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

 

رنگ موی قهوه‌ای، شرابی با لباس مجلسی مشکی

اگر برای بهتر نشان دادن پوست سفید و درخشانتان از رنگ موهای تیره‌تر مانند شرابی یا قهوه ای استفاده می‌کنید، لباس مشکی می‌تواند در کنار آرایش گرم، زیبایی چهره و اندامتان را چند برابر کند.

رنگ موی مشکی با لباس مجلسی مشکی

در صورتی که هم پوستتان تیره است و هم موهایی به رنگ تیره دارید، لباس مجلسی مشکی، هماهنگی مناسبی با پوست و موی شما دارد و پوست شما را تیره‌تر نشان نخواهد داد؛ بنابراین باعث زیباتر شدن شما می‌شود.

رنگ موی خاکستری و لباس مشکی

به افرادی که دارای رنگ موهای خاکستری هستند چه رنگ هایی می‌آید؟ اگر می‌خواهید افراد زیادی جذب شما شوند و توجه بیشتری را جلب کنید توصیه می‌کنیم که رنگ خنثی و آرام مشکی را با استایلتان ترکیب کنید تا با رنگ موی شما هارمونی و تطبیق بیشتری داشته باشد و شما را زیباتر نشان بدهد.

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

رنگ موی مسی یا نارنجی با لباس مشکی

افراد دارای رنگ موی مسی نباید رنگ‌های سرد و ملایم را بپوشند بلکه باید لباس مجلس‌هایی را با رنگ‌های گرم و تند یا خنثی مانند مشکی انتخاب کنند. رنگ‌هایی که تیره باشند به شما جلوه‌ی خوبی را خواهند بخشید. شما با پوشیدن رنگ مشکی زیباتر و شیک‌تر جلوه خواهید کرد.

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

 

خرید امن، سریع و مقرون به صرفه‌ی لباس مجلسی مشکی از اپلیکیشن کمدا

بعد شناختن رنگ پوستتان و رنگ موی مناسب، نوبت خرید لباس مجلسی مشکی رسیده است. در کسری از ثانیه، از هر برند و جنس و با هر قیمتی می‌توانی لباس مجلسی مشکی نو یا در حد نو را از کمد دخترهای باسلیقه‌ی گوشه‌گوشه‌ی ایران، با خیالی آسوده بخرید؛ چون که اپلیکیشن کمدا گارانتی پرداخت دارد. در ادامه چند نمونه از لباس مجلسی‌های موجود در کمدا را با هم می‌بینیم. در ضمن اگر هنوز کمدا را نصب نکرده‌اید، می‌توانید از لینک زیر اپلیکیشن کمدا را دانلود کنید.

با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟ (ست های رنگ مو با لباس مشکی)

 

به نظر شما با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟

ما در رادیومدا تمام تلاشمان را می‌کنیم تا به شما در ساختن استایل های مجلسی و روزانه کمک کنیم. آیا شما به پاسخ سوال “با لباس مجلسی مشکی چه رنگ مویی میاد؟” رسیدید؟ شما چه رنگ مویی را برای ست کردن با لباس شب مشکی پیشنهاد می دهید؟منبع مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا