استایلسوالات لباس مجلسی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)


با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟

وقتی صحبت از لباس مجلسی می‌شود، یکی از پرطرفدارترین رنگ‌ها در بین بانوان ایرانی رنگ مشکی است. در واقع می‌توان با اطمینان خاطر گفت که تقریبا همه بانوان ایرانی حداقل یک پیراهن مجلسی مشکی رنگ در کمد شان دارند. و چرا که نه؟ رنگ مشکی، همیشه انتخاب مناسبی برای مجالس است. رنگ مشکی، رنگی خنثی است و با چهره و تناژ پوست اکثر افراد هم‌خوانی دارد. همچنین رنگ مشکی نمادی از قدرت درونی فرد است و به شما کمک می‌کند با کمترین تلاش، قدرتمند ترین استایل را خلق کنید. در مورد رنگ مشکی می‌توان به سادگی گفت که خلق یک استایل اشتباه با این رنگ تقریبا غیر ممکن است و برای اینکه بتوان یک استایل بد با استفاده از رنگ مشکی ساخت باید زحمت زیادی کشید! در ادامه چند مدل لاک مناسب برای ست کردن با لباس مجلسی مشکی را با هم می‌بینیم و به این سوال چالشی پاسخ می‌دهیم که: با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک نقره‌ای متالیک

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک قرمز اناری

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک مشکی براق

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک‌های پاستلی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک‌های پاستلی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک‌ بژ

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک‌ طلایی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک‌ تیره

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک‌ طلایی-زرشکی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک‌ هلویی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک‌ ناقرینه

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک‌ نقره‌ای

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک‌ هلویی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک‌ آبرنگی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک‌ شاینی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک‌ مشکی مات

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک‌ نقاشی شده

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لاک مناسب لباس مشکی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لاک مناسب لباس مشکی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لاک ست با لباس مشکی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لاک مناسب لباس مشکی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک کهکشانی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک زیبا

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک اکلیلی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک رنگی رنگی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک سبز

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک جیگری

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک محو شونده

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک آبی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک براق

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک آبی نفتی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک سرخابی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لاک مناسب لباس مشکی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک لیمویی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لاک مناسب لباس مشکی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لاک مناسب لباس مشکی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و رنگ های شاد

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و رنگ های نئونی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و بدون لاک

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک قرمز

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک گلبهی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک سفید

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک های خیلی براق

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مشکی و لاک طلایی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لاک مناسب لباس مجلسی مشکی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و لاک نئونی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و لاک کله غازی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لاک مناسب لباس مجلسی مشکی

بنابراین می‌توان رنگ مشکی را یکی از محبوب‌ترین رنگ‌های لباس مجلسی در بین بانوان ایرانی دانست. درست است که پوشیدن رنگ مشکی بسیار راحت است و به سختی می‌توان استایل بدی با لباس مجلسی مشکی ساخت، اما همواره می‌توان استایل خلق شده با رنگ مشکی را شکوهمند‌تر ساخت و رمز این کار توجه به جزییات استایل و اکسسوری‌هاست. یکی از این جزییات بسیار مهم، لاک ناخن است. به نظر شما باید با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ در ادامه این نوشته راهنمای جامعی برای انتخاب بهترین رنگ لاک ناخن برای لباس مجلسی مشکی گردآورده‌ایم. پس اگر شما هم می‌پرسید که با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ ادامه این نوشته از رادیو مدا را از دست ندهید.

اهمیت لاک در کامل کردن استایل

همه ما همواره در تلاشیم که برای ظاهر شدن در مجالس و میهمانی‌های مهم، زیباترین استایل را بسازیم. پس قبل از رسیدن به جواب این سوال که با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ لازم است بپرسیم که آیا شما حاضرید تنها با پوشیدن یک لباس مجلسی و بدون استفاده از هیچ‌ گونه اکسسوری خاصی در یک میهمانی حاضر شوید؟ لاک ناخن را هم می‌توان نوعی اکسسوری در نظر گرفت. در واقع لاک ناخن را می‌توان آخرین پرداخت در استایل دانست و آن را حسن ختامی بر کامل کرد یک استایل مجلسی دید.

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

حال که با اهمیت استفاده از لاک ناخن در استایل آشنا شدیم به نظر شما ممکن است یک استایل مجلسی بدون استفاده از لاک ناخن، کامل و زیبا به نظر برسد؟ جواب رادیو مدا به این سوال منفی است. بنابراین می‌توان لاک ناخن را بخش جدایی ناپذیر استایل های میهمانی و مجلسی دانست و این موضوع سوالی را ایجاد می‌کند: چطور لاک مناسب استایلم را انتخاب کنم؟ در ادامه این نوشته از رادیو مدا، به این سوال پاسخ خواهیم داد.

از کجا لباس مجلسی مشکی بخرم؟

اگر با توصیفاتی که در ابتدای این نوشته از مزایای لباس مجلسی مشکی خواندید به تهیه یک لباس مجلسی مشکی تشویق شدید و می‌پرسید از کجا لباس مجلسی مشکی بخرم؟ اپلیکیشن کمدا، اپلیکیشنی است که هزاران جواب برای این سوال دارد. اگر دوست دارید مدل‌های مختلف و متنوعی از لباس مجلسی مشکی داشته باشید و همزمان مایلید در هزینه خرید لباس مجلسی مشکی صرفه جویی کنید، خرید لباس مجلسی از کمدا راه حل مناسب شما خواهد بود. کمدا اپلیکیشنی است که به کمک آن می‌توانید به کمد بانوان سراسر ایران سرک بکشید و لباس‌های مورد نظرتان را با حداقل ۵۰ درصد تخفیف تهیه کنید.

همچنین، کمدا اپلیکیشن مناسب افراد سبزگرا است. اگر پیرو سبک زندگی پایدار هستید دلتان نمیخواهد با خریدن تعداد زیادی لباس مجلسی نو به تولید زباله کمک کنید، پیشنهاد رادیو مدا این است که با خرید لباس مجلسی مشکی از اپلیکیشن کمدا سبک زندگی پایدار خود را حفظ کنید و لباس‌های مجلسی بلا استفاده را از بطالت نجات دهید.

همچنین، اگر در کمدتان لباسی دارید که به هر دلیلی دیگر مناسب استفاده شما نیست اما هنوز نو و قابل استفاده است، می‌توانید آن را در اپ کمدا قرار بدهید و به فروش برسانید.

در ادامه چند مدل لباس مجلسی مشکی زیبا که در اپلیکیشن کمدا برای فروش گذاشته شده است را می‌بینیم.

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی) با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

انتخاب رنگ لاک مناسب با پوست

اگر می‌پرسید با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ لازم است ابتدا بدانید که چه رنگ لاک ناخنی به دست شما می‌آید. برای انتخاب رنگ لاک ناخن مناسب لازم است به چند نکته توجه داشته باشید که در ادامه این نوشته با هم می‌خوانیم.

همان طور که هنگام انتخاب کرمپودر، رنگ لباس و رنگ سایه چشم ابتدا به تناژ پوست دقت می‌کنیم، در انتخاب لاک ناخن هم باید رنگ پوست را  در نظر گرفت. بنابراین اولین نکته‌ای که قبل از انتخاب رنگ لاک باید به آن دقت کنید، رنگ پوست شماست. آیا پوست دست شما روشن است، گندمی است و یا برنزه و تیره است؟ شناخت درست از رنگ پوست، اولین گام در انتخاب رنگ لاک مناسب است.

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

اگر رنگ پوست شما روشن است، محدوده انتخاب‌های شما بسیار گسترده است و بسته به موقعیت و مجلسی که قرار است در آن حاضر شوید می‌توانید رنگ لاک مناسب را انتخاب کنید. اما در مجموع توصیه می‌شود از رنگ‌های روشن تر استفاده کنید و به ندرت سراغ رنگ‌های بسیار تیره بروید. رنگ‌های پاستلی بهترین انتخاب برای افرادی است که رنگ پوست آنها روشن است. اما دیگر رنگ‌ها همانند خانواده قرمزها، ته‌رنگ‌های مختلف رنگ بنفش، رنگ هلویی و رنگ نارنجی نیز برای افراد با پوست روشن مناسب هستند.

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

توصیه رادیو مدا به افرادی که پوست روشنی دارند، استفاده از قرمزهایی است که دارای تناژی آبی هستند. به عنوان مثال لاک سرخابی یکی از مناسب‌ترین انتخاب‌ها برای افراد با پوست روشن است. هنگام استفاده از رنگ‌های خانواده بنفش هم بهتر است به سراغ ته‌رنگ‌های روشن‌تر این رنگ بروید.

اما اگر رنگ پوست شما گندمی است، شاید بتوان بهترین انتخاب برای شما را لاک‌های نود دانست. لاک‌های نود، لاک‌هایی هستند که رنگ آنها به رنگ پوست و ناخن نزدیک است. اگر جز افرادی هستید که رنگ پوست شما گندمی است، تقریبا می‌توانید از هر رنگ لاکی استفاده کنید به جز رنگ‌های طلایی و قرمز اخرایی. هنگام استفاده از لاک قرمز، سعی کنید ته‎رنگ‌هایی را انتخاب کنید که به رنگ نارنجی نزدیک‌تر هستند. اگر مایلید از لاک‌های صورتی استفاده کنید، خانواده هلویی برای شما مناسب‌تر خواهند بود.

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

اما اگر جز افرادی هستید که رنگ پوستی تیره دارند و می‌پرسید با لباس مشکی چه لاکی بزنیم؟ لازم است ابتدا بدانید که چه رنگ‌هایی به پوست شما بیشتر می‌آید. اگر رنگ پوست شما تیره است، تنها یک توصیه برای شما داریم: هرچه رنگ لاک ناخن تیره‌تر، هماهنگی لاک ناخن با پوست شما بیشتر. بله ممکن است متعجب شده باشید، اما تنها کافی است یک‌ مرتبه این موضوع را امتحان کنید تا به سادگی متوجه بشوید که رنگ‌ لاک تیره بیشتر به دست شما می‌آید.

یکی از بهترین انتخاب‌ها برای افرادی که پوستی تیره دارند، لاک صورتی نئونی است. در این مورد هم دقت کنید که هرچه رنگ صورتی تیره‌تر باشد، همخوانی رنگ لاک با پوست شما بیش‌تر خواهد شد.

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

انتخاب مناسب بعدی، لاک ناخن به رنگ بژ است. همچنین اگر رنگ پوشت شما تیره است و مایلید از لاک‌هایی به رنگ بنفش استفاده کنید، بهترین انتخاب بنفش بادمجانی است. اما اگر دلتان می‌خواهد سراغ خانواده قرمز بروید، بهترین انتخاب تناژهای تیره‌تر رنگ قرمز است. همچنین قرمز تیره شاینی هم مناسب افرادی است که رنگ پوست تیره دارند.

بسیاری از افرادی که رنگ پوست تیره‌ای دارند، از لاک ناخن به رنگ آبی دوری می‌کنند و یا اگر بخواهند سراغ خانواده آبی بروند انتخاب اول آنها سورمه‌ای و یا آبی آسمانی خواهد بود. اما پیشنهاد رادیو مدا به شما، استفاده از رنگ لاک آبی لاجوردی است. بله، آبی لاجوردی. به تصویر زیر دقت کنید.

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

در این تصویر ملکه موسیقی، بیانسه را می‌بینیم که از اکسسوری‌ها و لاک آبی لاجوردی در کنار لباس مجلسی مشکی استفاده کرده است و استایلی بی‌نظیر را با استفاده از تنها دو رنگ خلق کرده است. این موضوع ما را به نکته مهم بعدی می‌رساند: اهمیت اکسسوری در انتخاب رنگ لاک.

انتخاب اکسسوری و لاک با لباس مجلسی مشکی

اگر می‌پرسید با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ علاوه بر دقت به تناژ پوستتان، لازم است دقت کنید که از چه رنگ اکسسوری همراه لباس مجلسی مشکی‌تان استفاده می‌کنید. برای انتخاب رنگ لاک، تنها کافی است لاک را با اکسسوری ست کنید. در ادامه چند نمونه از اکسسوری‌های مناسب لباس مجلسی مشکی را با یکدیگر می‌بینیم.

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و جزئیات آبی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و جزئیات مرجانی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و جزئیات نعنایی

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و جزئیات سرمه‌ای

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

لباس مجلسی مشکی و جزئیات طلایی

 

یکی از پرطرفدارترین اکسسوری‌های مناسب لباس مجلسی مشکی، مروارید ها هستند.

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

حال که به خوبی با نکات لازم در انتخاب رنگ لاک مناسب آشنا شدیم، آماده‌ایم که بدانیم باید با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟

همانطور که در ابتدای این نوشته اشاره شد، بسیار سخت است که بتوانید یک لباس مجلسی مشکی را به شکلی نامناسب در استایلتان استفاده کنید و خلق یک استایل با استفاده از لباس مجلسی مشکی بسیار ساده است و این یعنی شما می‌توانید از هر رنگ لاکی که دوست دارید همراه لباس مجلسی مشکی استفاده کنید و رنگ لاک را تنها جزییاتی همانند رنگ پوست شما، نوع اکسسوری و البته میزان ریسک پذیری شما تعیین می‌کند.

همانطور که در چند سطر گذشته اشاره شد، هنگامی که صحیت از اکسسوری می‌شود، مروارید را می‌توان یکی از محبوب‌ترین آیتم‌ها در تمام اعصار دانست. اگر شما هم جز افرادی هستید که به استفاده از مروارید علاقه دارید و می‌پرسید با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ بهتر است سراغ رنگ‌های صدفی و عاجی بروید. استفاده از لاک صدفی و عاجی همراه با مروارید به عنوان اکسسوری در کنار لباس مجلسی مشکی، ظاهری بسیار کلاسیک می‌آفریند.

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

در انتخاب رنگ لاک، می‌توانید به رنگ مرواریدهای استفاده شده در اکسسوری‌های‌تان دقت کنید و لاکی را انتخاب کنید که با رنگ مروارید همخوانی دارد.

رنگ لاک دیگری که به لباس مجلسی مشکی می‌آید، لاک‌های نود هستند. لاک‌های نود یا رنگ بدن ظاهری دخترانه به استایل شما می‌دهند.

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

افزودن طرح‌های مشکی به لاک نود، باعث می‌شود که استایل مجلسی مشکی شما زیباتر و کامل‌تر به نظر برسد.

پیشنهاد بعدی رادیو مدا به شما، خانواده قرمز است. ترندهای می‌آیند و می‌روند و در این میان لاک قرمز محبوبیت خود را همواره حفظ کرده است.

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

برای انتخاب نه‌رنگ مناسب از رنگ قرمز، تنها کافی است به رنگ پوستتان دقت کنید. همچنین اگر قصد شرکت در مراسم‌های رسمی را دارید، بهتر است از ته‌رنگ‌های روشن قرمز دوری کنید و به سراغ ته‌رنگ‌های تیره‌تر رنگ قرمز بروید.

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

یک پیشنهاد جذاب برای اولین قرار شما، لباس مشکی و لاک قرمز است. لاک قرمز در کنار لباس مشکی، نمادی از قدرت همراه با ظرافت است.

پیشنهاد بعدی رادیو مدا به شما استفاده از لاک‌های هولوگرافیک در کنار لباس مجلسی مشکی است. این لاک‌ها ظاهری پر انرژی و مدرن به استایل شما می‌دهند.

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

اگر طرفدار سبک مینیمال نیستید و یا در جزییات لباس شما از رنگ سفید استفاده نشده است، بهتر است از رنگ سفید فاصله بگیرید. ئاستفاده از لاک سفید در کنار لباس مجلسی مشکی به افرادی توصیه می‌شود که طرفدار سبک مینیمال هستند. اگر قصد دارید از لاک سفید در کنار لباس مجلسی مشکی استفاده کنید، بهتر است آرایشتان را روشن نگه‌ دارید و از رنگ‌های جیغ و تیره در آرایشتان استفاده نکنید.

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

با توجه به اینکه انتخاب اول افراد در مواجهه با لباس مجلسی مشکی رنگ‌هایی همچون رنگ قرمز، عاجی، صورتی و سفید هستند، شاید انتخاب رنگ‌های متنوعی همانند زرد، نعنایی، آبی متالیک و یا یاسی باعث خاص‌تر شدن استایل شما بشود.

 

با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟ (معرفی رنگ لاک‌های مناسب ست کردن با لباس مشکی)

به نظر شما با لباس مجلسی مشکی چه لاکی بزنیم؟

از میان پیشنهادهایی که در این نوشته داده شد، شما کدام رنگ لاک را برای ست کردن با لباس شب مشکی انتخاب می‌کنید؟

در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

 منبع مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا