تعبیر خوابتعبیر خواب بوته زرشکتعبیر خواب حرف زتعبیر خواب زرشک ابن سیرینتعبیر خواب زرشک پلو

تعبیر خواب زرشک | تعبیر دیدن زرشک در خواب در حالت ها و دیدگاه های مختلف


تعبیر دیدن زرشک در خواب چیست؟

تعبیر خواب زرشک در حالت های مختلفی چون چیدن زرشک و بوته زرشک و زرشک تازه و خشک و خوردن و پختن زرشک و خرید و فروش و هدیه دادن و گرفتن زرشک را از دیدگاه امام صادق و ابن سیرین و یدسف پیامبر و دیگر معبران خواب را در مجله حرف تازه میخوانید

تعبیر خواب زرشک | تعبیر دیدن زرشک در خواب در حالت ها و دیدگاه های مختلف

تعابیر متفاوتی برای زرشک از دیدگاه های مختلف بیان شده و ابن سیرین زرشک را در خواب ناراحتی می داند و مطیعی تهرانی درباره می گوید اگر در خوابتان زرشک روی درخت باشد خوب است ولی اگر خواب ببینید زرشک را از درخت جدا کردید تعبیر خوبی ندارد و به معنای غم و ناراحتی می باشد

ما در بخش قبل تعبیر دیدن بادام و تعبیر دیدن گوجه فرنگی را بیان کردیم

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید: زرشک اگر به درخت و بوته باشد هیجان و شادی و شادکامی است مخصوصا اگر سرخی آن را در خواب مشاهده کنید

دیدن زرشک در خواب به معنای غم و ناراحتی است و معنی خوبی ندارد و نشان از روزهای غم دارد

تعبیر خواب زرشک | تعبیر دیدن زرشک در خواب در حالت ها و دیدگاه های مختلف

تعبیر زرشک پلو

مطیعی تهرانی می گوید: اگر در خواب زرشک پلو ببینید به معنای نعمتی است که نصیب شما می شود اما این نعمت باعث ناراحتی شما می شود.

خوردن زرشک در رویا

مطیعی تهرانی می گوید: اگر در خواب دیدید که زرشک را از درخت میچینید و می خورید غم و اندوه است مخصوصا اگر ترش بود و در خواب ترشی آن را حس کردید.

ابن سیرین میگوید: اگر در خواب بیند زرشک میخورد، به معنای غم و اندوه است.

تعبیر خواب زرشک | تعبیر دیدن زرشک در خواب در حالت ها و دیدگاه های مختلف
تعبیر چیدن زرشک

جمع کردن و چیدن زرشک از درخت و بوته به معنای کاری می باشد که که خودتان شروع می کنید ولی در نتیجه شما را ناراحت می کند.

ابن سیرین می گوید: اگر در خواب بیند زرشک از درخت جمع می کرد، دلیل است با مردی خسیس دچار دشمنی می شوی.

خوردن زرشک ترش در رویا

اگر در خواب دیدید که زرشک را از درخت میچینید و می خورید و مزه آن ترش بود غم و اندوه است مخصوصا اگر در خواب ترشی آن را حس کردید

اصفهانی: اگر کسی در خواب ببیند که زرشک  می خورد، تعبیر آن برای وی غم و اندوه است، همچنین اصفهانی، جمع کردن زرشک را دلالت بر دشمنی مردی خسیس با وی می داند.

برای دیدن زرشک برای زن باردار و حامله در رویا به تعبیر دیدن میوه مراجعه کنیدمنبع مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا