لباس مجلسی

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی ۱۰۰ مدل لباس مجلسی ریشه دار)


لباس مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار یکی از جذاب‌ترین و زیباترین نوع لباس مجلسی است که شما می‌توانید بر تن کنید. تا به حال به این فکر کردید که برای اولین بار کجا این طرح جذاب ریشه دار را روی لباس‌ها دیدید؟ شاید اولین پاسخی که به ذهنتان برسد، فیلم‌های وسترن با شلوار و ژاکت‌های ریشه دار زیبایی است که کاراکترهای فیلم می‌پوشیدند. اما این تمام داستان لباس مجلسی ریشه دار نیست.

داستان این آیتم جذاب به سال‌های ۱۹۲۰ برمی‌گردد. اگر فیلم “گتسبی بزرگ” را دیده باشید،  استایل دو زن ثروتمند به نام‌های glitz و glam به خوبی نشان‌دهنده فشن آن سال‌هاست. لباس مجلسی ریشه دار بدون آستین، بازوهای برهنه پوشیده شده با شال ابریشمی دقیقا چیزی هست که از آن حرف می‌زنم. پارچه‌های این لباس‌ها بسیار گران بودند و در آن زمان این لباس‌های مجلسی در پاریس دوخته می‌شدند و فقط افراد ثروتمند توانایی بر تن کردن این آیتم‌ها را داشتند. اما خوشبختانه حالا همه ما می‌توانیم مدل‌های مختلف لباس مجلسی ریشه دار را بپوشیم بدون اینکه هزینه گزافی را محتمل شویم. جدا از داستان لباس مجلسی ریشه دار واضح است که امروزه این آیتم‌ها به خوبی در کمدهای ما نفوذ کرده‌اند. به لطف طراحان خلاق از لباس و گوشواره گرفته تا کیف و کفش شما می‌توانید این طرح را در همه جا ببینید.

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

کت مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شلوارک کوتاه مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

کت و شلوار مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

کت مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

اکسسوری مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شلوار مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

تاپ دامن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

تاپ و دامن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شلوارک کوتاه مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

کت مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

سرهمی اورال مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شلوار مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

سرهمی اورال مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

اورال مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

سرهمی مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

دامن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

سرهمی اورال مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

دامن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

تاپ مجلسی ریشه دار

 

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

تاپ مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شلوار مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

دامن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

اکسسوری مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

تاپ و دامن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شلوار مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

دامن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شلوار مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شلوارک کوتاه مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

تاپ مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شومیز مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

بلوز مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

تاپ مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

سرهمی مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شلوار مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

تاپ و شلوارک مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

اورال مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شومیز مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

سرهمی مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

سرهمی کوتاه مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

تاپ مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

دامن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شومیز مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

دامن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شلوارک کوتاه مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

تاپ و دامن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

کت مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

لباس مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

لباس مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شلوار مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

اکسسوری مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شلوارک کوتاه مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

تاپ و شلوارک مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

سرهمی کوتاه مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

کت مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

تاپ مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شلوارک کوتاه مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شلوار مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

کت و شلوار مجلسی ریشه دار

دامن مجلسی ریشه دار

یکی از  خانمانه‌ترین آیتم‌ها در بین لباس‌ها دامن است. پوشیدن بلوز، نیم‌تنه یا تاپ با دامن همیشه از زیباترین استایل‌ها بین خانم‌ها در هر سنی می‌باشد. دامن‌های ریشه دار در مدل‌های مختلف و زیبایی دوخته شده‌اند. شما می‌توانید آیتمی را انتخاب کنید که ریشه‌های ریز و درشت با پارچه دارد که در کنار هم یک دامن شلوغ و خاص می‌سازند یا آیتمی را بپوشید که دارای ریشه‌هایی زیبایی از جنس منجوق است و پر زرق و برق به نظر می‌رسد.

یکی از معیارهایی که به هنگام خرید این لباس مجلسی ریشه دار باید دقت کنید، بلندی ریشه‌های دامن است. بعضی از دامن‌ها دارای ریشه‌های طبقه طبقه هستند. این طبقه‌ها یا دارای ریشه‌های بلند و درشت  هستند یا باریک و کوتاه می‌باشند. اگر می‌خواهید که پایین تنه شما درشت‌تر دیده شود، آیتم اول را پیشنهاد می‌کنیم. اما اگر بنابر دلایلی از دامن‌های ریشه دار خوشتان نیامد، یک راه دیگر برای داشتن ظاهر خانمانه و زیبا این است که استایل پیشنهادی را برعکس کنید و به سراغ بلوزهای ریشه دار و دامن ساده بروید. اگر لباس مجلسی ریشه دار مناسب خود را انتخاب کنید، از کفش‌ها و سندل‌های پاشنه بلند برای تکمیل استایل خودتان استفاده کنید.

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

دامن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

دامن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

دامن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

دامن مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

دامن مجلسی ریشه دار

بلوز و تاپ مجلسی ریشه دار

آیا برای ساخت استایل ساده و متفاوت به دنبال یک لباس مجلسی ریشه دار مناسب می‌گردید؟ رادیومدا پیشنهاد می‌کند از بلوز، تاپ و نیم‌تنه‌های ریشه دار استفاده کنید. نگران تنوع طراحی بلوزها و تاپ‌های مجلسی نباشید که شما با جستجو تقریبا به هر مدلی که می‌خواهید از جمله دکلته، تک آستین، کوتاه، بلند، یقه هفت و… می‌رسید. یکی از آیتم‌های زیبای این لباس مجلسی ریشه دار بلوز آبی با ریشه‌های انتهایی گل‌دار است که با دامن ساتن پوشیده شده است. از معیارهای تفاوت مدل‌های لباس مجلسی ریشه دار  با یکدیگر جزئیات ریشه دار بودن لباس است که با چه متریالی روی لباس دوخته شده‌اند. یکی از شیک‌ترین و مجلسی‌ترین بلوز و تاپ‌هایی که به عنوان لباس مجلسی ریشه دار پوشیده می‌شود، آیتمس است که کل لباس با مرواریدهای ریز دوخته شده و ریشه‌های آن هم با مروارید است. اگر بلوز یا تاپ شما بسیار کوتاه هست، پوشیدن بلوز و شلوارهای فاق بلند با این آیتم را امتحان کنید.

اگر می‌خواهید برای بالاتنه آیتمی به جز موارد گفته شده به عنوان لباس مجلسی ریشه دار بپوشید، کت‌های شیک و مجلسی را امتحان کنید. این کت‌ها می‌توانند از جنس حریر باشند که مناسب روزهای گرم هستند یا از جنس ضخیم‌تر که برای پوشیدن روی تاپ مناسبند و پیراهن در روزهای سرد ایده‌آل می‌باشند.

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

بلوز و تاپ مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

بلوز و تاپ مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

بلوز و تاپ مجلسی ریشه دار

شلوار مجلسی ریشه دار

آیا دوست دارید که برای مهمانی مهمی که دعوتید، لباس راحتی مانند بلوز و شلوار بپوشید اما خیلی ساده به نظر نرسید؟ یکی از بهترین آیتم‌ها در چنین شرایطی پوشیدن شلوار ریشه دار با بلوز، تاپ و نیم‌تنه است. اگر پارچه شلوار شما بدون طرح و ساده است، از تاپی مجلسی با پارچه گیپور استفاده کنید که مدل دوبنده و پشت‌باز است. البته نباید اینطور برداشت کنید که پارچه شلوار یا بلوز باید حتما ساده باشد، برعکس، دست‌تان در این مورد باز است. می‌توانید هر دوی این آیتم‌ها را از پارچه‌های شیک و مدل‌های زیبایی انتخاب کنید و بدرخشید. در یکی از عکس‌ها می‌بینید که بلوز پلیسه‌ای دنباله‌دار با شلوار ریشه دار با دو جنس متفاوت ست شده است.

شما می‌توانید یک استایل شیک از سر تا پا با طرح ریشه دار داشته باشید. یکی از این انتخاب‌ها استفاده از تاپ یا نیم‌تنه ریشه دار و شلواری با همین مدل است. اگر می‌خواهید کمی رسمی‌تر و شیک‌تر از یک تاپ و شلوار در مراسم حضور پیدا کنید، پوشیدن کت و شلوار با این طرح به عنوان لباس مجلسی ریشه دار انتخاب خوبی برای شما است.

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شلوار مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شلوار مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شلوار مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شلوار مجلسی ریشه دار

شلوارک‌های کوتاه مجلسی ریشه دار

یکی از آیتم‌های جذاب و کوتاهی که طرفداران خودش را دارد، شلوارک‌های کوتاه و مجلسی ریشه دار است. اگر می‌خواهید که این لباس مجلسی ریشه دار را در مهمانی و جشنی بپوشید و به ست کردن هم علاقه دارید، پیشنهاد رادیومدا انتخاب نیم‌تنه و شلوارک کوتاه ریشه دار یک‌رنگ هست.

آیا به لباس مجلسی ریشه دار چرم علاقه دارید؟ به جز منجوق و مروارید، یکی دیگر از آیتم‌های جذابی که براق و شیک است، شلوارک کوتاه با ریشه‌های چرم است. خوشبختانه به تنوع طراحی این لباس مجلسی ریشه دار هم توجه خوبی شده و اگر به دنبال آیتمی هستید که تماما ریشه دار نباشد، به سراغ شلوارک کوتاه‌هایی بروید که در نواحی مثل جیب یا کناره‌ها دارای ریشه‌های زیبایی هستند. اگر به دنبال شلوارک کوتاهی هستید که با وجود ریشه دار بودن کمتر باز باشد، یک راه‌حل این است که آیتم‌هایی را بخرید که دارای ریشه‌های بلند و عریض هستند و تا حدی پاهای شما را پوشش می‌دهند. اما اگر از این ایده استقبال نمی‌کنید، بهتر هست از جوراب شلواری‌های زیبای نگین دار و مشبک استفاده کنید.

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شلوارک‌های کوتاه مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شلوارک‌های کوتاه مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شلوارک‌های کوتاه مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

شلوارک‌های کوتاه مجلسی ریشه دار

پیراهن‌ مجلسی ریشه دار

آیا تا به حال پیراهن مجلسی ریشه دار پوشیده‌اید؟ مدل‌هایی که در ادامه می‌بینید، شما را با آیتم‌های جذاب و زیبایی آشنا خواهد کرد که مشتاق امتحان کردن لباس مجلسی ریشه دار می‌شوید. پس از بررسی دامن‌های ریشه دار در قسمت بالاتر به این آیتم می‌رسیم که شباهت زیادی به استایل تاپ و دامن ریشه دار دارد اما یک پیراهن مجلسی شیک است که بالاتنه آن با پولک‌های ریز و پایین‌تنه آن با ریشه‌های زیبایی تزئین شده است. اگر می‌خواهید با پیراهن کوتاه، قد بلندتر به نظر برسید، کفش‌های نود یا رنگ پوست بپوشید.

پیراهن‌هایی هستند که ریشه دار بودن به نظر جزئی از تزیینات کوچک اما تاثیرگذار این آیتم‌ها هست. برای مثال وجود ریشه‌های زیبایی در نواحی آستین‌ها یا روی چاک پیراهن وجود دارند. دسته‌ای دیگر از پیراهن‌های مجلسی هستند که ریشه‌های آن‌ها مانند یک گردنبند یا کمربند برای این لباسها طراحی شده و همین ویژگی این مدل‌های لباس مجلسی ریشه دار را  به آیتم‌هایی خاص تبدیل کرده است.

مطمئنم تا به حال اکثر پیراهن‌های مجلسی ریشه داری که دیدید، ریشه‌های آنها بیشتر در قسمت جلوی پیراهن دوخته شده بودند. ایا تا به حال آیتمی را دیدید که دارای ریشه‌های درشتی در قسمت پشت پیراهن باشد؟ یکی از پیراهن‌های مجلسی زیبایی که می‌توانید امتحان کنید، ترکیبی از پولک‌ها و ریشه‌های نسبتا درشت به رنگ آبی است. این پیراهن یقه هفت برای درخشیدن شما در مهمانی‌های شب عالی است. مدل‌هایی از پیراهن مجلسی ریشه دار ترکیبی از پارچه گیپور، ساتن و…  به همراه ریشه‌های  زیبایی در نواحی بالاتنه مانند قفسه سینه و پایین‌تنه هستند. اگر دوست دارید لباس‌های مجلسی دنباله‌دار بپوشید، به سراغ مدل‌هایی مانند لباس جنیفر لوپز بروید.

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن‌ مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن‌ مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن‌ مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن‌ مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن‌ مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن‌ مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن‌ مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

پیراهن‌ مجلسی ریشه دار

سرهمی مجلسی ریشه دار

به دنبال یک لباس مجلسی ریشه دار مانند یک سرهمی شیک می‌گردید؟ اگر عاشق سرهمی‌های کوتاه هستید، یکی از معروف‌ترین مدل این سرهمی وجود ریشه‌ها در آستین و پایین لباس هست. به سرهمی‌هایی که تیلور سوییفت در یکی از تورهای بزرگ خود پوشیده، دقت کنید. بعضی از آیتم‌های بلند این لباس مجلسی ریشه دار به صورت طبقه طبقه‌ای از سر تا پا دوخته شده‌اند و بعضی از آنها فقط در قسمت پایین‌تنه دارای ریشه‌هایی هستند. شما می‌توانید این لباس مجلسی ریشه دار  را به همراه یک کت شیک و کفش‌های پاشنه بلند بپوشید.

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

سرهمی مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

سرهمی مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

سرهمی مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

سرهمی مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

سرهمی مجلسی ریشه دار

اکسسوری مجلسی ریشه دار

حالا ممکن هست عده‌ای از شما باشید که آیتم‌های پیشنهادی تا به اینجا را به هر دلیلی برای خود مناسب نمی‌بینید یا به دنبال خلاقیت بیشتر و متفاوت بودن باشید. شاید هم به دنبال جوابی برای این سوال می‌گردید که آیا راهی هست که ریشه‌ها جدا از لباس به صورت یک اکسسسوری قابل پوشیدن باشند؟ کافیست که شما ریشه‌های دلخواه‌تان را انتخاب و به لباس مجلسی خودتان اضافه کنید. این ریشه‌ها گاهی به صورت یک کمربند با طراحی خاص هستند که قابل اضافه شدن به سرهمی، شلوار، شلوارک کوتاه یا دامن شما می‌باشند. گاهی هم این ریشه‌ها میتوانند به صورت یک گردنبند بلند و زیبا زینت‌بخش پیراهن ، تاپ، بلوز یا نیم‌تنه شما باشند.

شال یا روسری ریشه دار یکی از اکسسوری‌های جذابی است که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. اگر این آیتم طرح دار، رنگی و با جزئیات زیبا و بلند باشد، گزینه خوبی برای اضافه کردن رنگ و روح به استایل شما و قرار گرفتن روی لباس مجلسی ساده شما هستند.

اکسسوری‌هایی مانند بوت‌های ریشه دار و کابویی یا کیف‌های ریشه دار مجلسی، همه این آیتم‌ها را می‌توانید بر حسب علاقه خودتان با لباس مجلسی ریشه دار بپوشید. حتی اگر لباس مجلسی شما ریشه دار نباشد، می‌توانید آن‌ها را به عنوان یک ویژگی منحصربفرد به استایل‌تان اضافه کنید.

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

اکسسوری مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

اکسسوری مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

اکسسوری مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

اکسسوری مجلسی ریشه دار

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

اکسسوری مجلسی ریشه دار

از کجا لباس مجلسی ریشه دار را با بیشترین تخفیف‌ بخریم؟ از اپلیکیشن کمدا

خرید هر نوع لباس مجلسی مسائل مربوط به خودش را دارد. مثلا اگر بخواهید یک لباس مجلسی چرم بخرید، باید به اصل بودن چرم دقت کنید یا اگر بخواهید یک لباس مجلسی چاک دار بخرید، دنبال لباسی خواهید بود که هم شیک باشد و هم تا اندازه‌ای پوشیدگی داشته باشد که شما راحت باشید. اما چیزی که در خرید همه این آیتم‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد، قیمت است. قطعا شما به هنگام خرید به دنبال لباس مجلسی ریشه داری خواهید بود که قیمت آن اندازه بودجه خرید شما باشد.

اپلیکیشن کمدا با داشتن انواع لباس مجلسی ریشه دار کاملا نو یا در حد نو و با قیمت‌های فوق‌العاده مناسب خرید با تخفیف‌های ۵۰ تا ۷۰ درصدی را برای همه خانم‌ها ممکن کرده است. در ادامه چند آیتم شیک از لباس مجلسی ریشه دار  و اکسسوری‌های مربوط به آن که در کمدا موجود هستند را مشاهده می‌کنید:

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

خرید لباس مجلسی ریشه دار از کمدا

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

خرید لباس مجلسی ریشه دار از کمدا

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

خرید لباس مجلسی ریشه دار از کمدا

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

خرید اکسسوری مجلسی ریشه دار از کمدا

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

خرید لباس مجلسی ریشه دار از کمدا

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

خرید لباس مجلسی ریشه دار از کمدا

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

خرید لباس مجلسی ریشه دار از کمدا

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

خرید لباس مجلسی ریشه دار از کمدا

لباس مجلسی ریشه دار (معرفی 100 مدل لباس مجلسی ریشه دار)

خرید لباس مجلسی ریشه دار از کمدا

شما دوست دارید کدام لباس مجلسی ریشه دار را امتحان کنید؟

شما کدام آیتم از لباس مجلسی ریشه دار را پسندیدید؟ نظرات خودتان را در قسمت کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید.منبع مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا