لباس مجلسی

لباس مجلسی ریون ( ۱۸ مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)


لباس مجلسی ریون

پارچه ریون، از جمله‌ پارچه‌های همه کاره‌ای است که در بسیاری از مواقع گره مشکلات انتخاب و خرید یک دست لباس مجلسی را با یک لباس مجلسی ریون باز می‌کند. این پارچه‌ها در عین حال که طرفداران بسیار زیادی را در سراسر دنیا به خود اختصاص داده‌اند، منتقدان قابل توجهی نیز دارند. پارچه ریون یکی از انواع پارچه‌های تولید شده از الیاف مصنوعی می‌باشد. ماده‌ی اصلی سازنده‌ی الیاف پارچه ریون، مغز چوب است. این پارچه از تصفیه‌ی الیاف سلولزی تولید می‌شود و به دلیل به کار رفتن مواد طبیعی در فرایند تولید آن، اصطلاحا نیمه مصنوعی نامیده می‌شود.

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی گلدار ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی دکلته ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی آستین بلند ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی آستین بلند ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی یقه هفت ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی یقه دالبری ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی کلوش ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی گل گلی ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی چپ و راستی ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی بندی ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی راسته ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی یقه دراپه ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی چپ و راستی ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی دو بنده ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی یقه نامتقارن ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی آستین حلقه‌ای ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی چپ و راستی ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی یقه گرد ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی ریون جدید

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی یقه هفت ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی چپ و راستی ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی آف د شولدرز ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی کوتاه ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی جدید ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی نامتقارن ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی آستین حقله ای ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

دامن مجلسی ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی آستین بلند ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی آستین بلند ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی یقه دلبری ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی یقه هفت ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی طرحدار ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی گت دار ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی آستین بلند ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی یقه دلبری ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی یقه دراپه ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی چپ و راستی ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی چپ و راستی ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی یقه هفت ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی چپ و راستی ریون

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی ریون میوه‌ای

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی ریون شیک

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی ریون یقه رومی

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی ریون شیک

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی ریون یقه گرد

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی ریون یقه گرد

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی ریون یقه هالتر

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی ریون طرحدار

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی ریون گلدار

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی ریون یقه گردنی

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی ریون آستین بلند

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی ریون جدید

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی ریون یقه گرد

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

پیراهن مجلسی ریون یقه دکلته

 

یکی از انواع بسیار پرکاربرد پارچه‌های ریون، ویسکوز است. پارچه ریون ویسکوز از لحاظ ساختاری و جنس، بیشترین شباهت را به پارچه‌های نخ پنبه دارند. علاوه بر این، پارچه‌های ریون ویسکوز، به بدن امکان تنفس طبیعی خود را می‌دهد و رطوبت را نیز جذب می‌کند. به همین دلیل استفاده از این پارچه در پوشاک ورزشی بسیار رایج است.

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

معرفی پارچه ریون

ویژگی‌های پارچه ریون

پارچه‌ ریون از مزایای بسیار زیادی برخوردار است. قیمت این پارچه در مقایسه با سایر پارچه‌ها بسیار کمتر است اما در عین حال کیفیت و کارایی قابل توجهی را ارائه می‌دهد. انواع مختلف این پارچه شباهت بسیار زیادی به ابریشم، پشم و نخ دارند و به همین دلیل می‌توانند نقش جایگزین را برای این پارچه‌های گران قیمت ایفا کنند. پارچه‌های ریون از خاصیت کشسانی قابل قبولی برخوردار هستند و انتخاب بسیار خوبی برای افرادی است که به دنبال لباس‌های راحت‌تر می‌گردند. این پارچه هم چنین برای خانم‌های باردار گزینه‌ی مناسبی به شمار می‌روند.

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

ویژگی‌های پارچه ریون

نگهداری از پارچه ریون

نگهداری و شست و شوی پارچه ریون، برخلاف بسیاری از پارچه‌های دیگر به توجه زیادی احتیاج دارد. به طور معمول، ریون با الیاف دیگری مانند پلی استر و نخ ترکیب می‌شود و به همین علت نحوه‌ی شست وشوی این پارچه‌ها بسیار متنوع است. هرچند پارچه‌ها و لباس‌های ریون مزایای بسیار زیادی دارند و تقریبا هر کسی مجاب به خرید آن‌ها می‌شود، باید گفت که این پارچه‌ها دوام زیادی ندارند. شست و شوی پارچه‌های ریون حتی توسط لباس‌ شویی‌ها استاندارد نیز موجب آب رفتن، کش آمدن یا از دست دادن رنگ آن‌ها خواهد شد. بنابراین برای بالا بردن دوام لباس‌های ریون خود، پیشنهاد می‌شود که آن‌ها را با دست بشویید.

استفاده از آب سرد به جای آب گرم یا ولرم نیز موجب می‌شود که پارچه رنگ کمتری از دست بدهد و تغییر سایز قابل توجهی نداشته باشد. علاوه بر این، توجه به راهنمای شست و شوی نوشته شده بر روی لیبل لباس نیز بسیار موثر است.

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

نگهداری از پارچه ریون

انواع مدل‌های لباس

تا این قسمت از نوشته لباس مجلسی ریون به معرفی کامل پارچه ریون و نحوه‌ی نگهداری و شست و شوی آن پرداختیم. اما حالا نوبت به بخش هیجان انگیز و جذاب ماجرا یعنی معرفی انواع مدل لباس‌های ریون می‌رسد. پارچه‌های ریون به دلیل جنس خاص و شباهت زیادی که پارچه‌های دیگر دارند، در مدل‌های بسیار زیادی قابل استفاده هستند. در ادامه به بررسی چند مدل پرطرفدار و زیبای لباس مجلسی ریون خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید.

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

انواع مدل‌های لباس

مدل آستین کوتاه ساده

یکی از مدل‌های ساده و همیشگی لباس مجلسی، پیراهن‌های آستین کوتاه هستند. مدل آستین سه ربع نیز یکی دیگر زیرشاخه‌های این دسته می‌باشد. لباس مجلسی آستین کوتاه ریون تمرکز زیادی بر روی دست‌ها و بازوهایتان ایجاد می‌کند. توصیه می‌شود که قد این مدل از لباس مجلسی را تا روی زانو انتخاب نمایید. پوشیدن ساعت یا دستبند به همراه لباس مجلسی آستین کوتاه ریون نیز استایل شما را تکمیل خواهد کرد.

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی ریون مدل آستین کوتاه ساده

مدل چپ و راستی

پارچه ریون به دلیل جنس و ویژگی متمایز خود بهترین گزینه برای مدل‌های چپ و راستی به شمار می‌رود. این مدل پیراهن ریون بسیار راحت است و برای خانم‌های باردار یا کسانی که در دروه‌ی شیردهی به کودک خود هستند، بسیار مناسب است. اگر سینه‌های بزرگی دارید، یقه‌ی این مدل را بازتر در نظر بگیرید.

لباس مجلسی چپ و راستی روین از مدل‌های نسبتا پرجزییات به شمار می‌رود پس بهتر است که استفاده از اکسسوری را محدود کنید. پوشیدن یک گربند ظریف و کوتاه می‌تواند در درخشیدن استایل شما بسیار موثر باشد.

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی ریون مدل چپ و راستی

مدل دراپه‌ دار

لباس مجلسی ریون دراپه دار، از جمله مدل‌هایی است که می‌توان ذوق و سلیقه‌ی طراح را در آن مشاهده کرد. پارچه‌های ریون به دلیل لختی منحصر به فرد خود برای مدل‌های دراپه دار بسیار مناسب هستند. هم چنین این پارچه وزن زیادی ندارد و یک پیراهن مجلسی زیون دراپه دار با وجود این که مقدار پارچه‌ی زیادی در آن به کار می‌رود، احساس سنگینی ناخوشایندی نخواهد داشت.این مدل لباس مجلسی به طور معمول شلوغ و دارای جزییات زیادی است و پوشیدن آن می‌تواند شما را درشت‌تر و پرتر از چیزی که در واقعیت هستید جلوه دهد.

پیشنهاد می‌شود که در هنگام پوشیدن لباس مجلسی دراپه دار ریون جوانب احتیاط را رعایت کنید و استفاده از اکسسوری را به حداقل برسانید.

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی ریون مدل دراپه‌ دار

مدل بندی

امکان ندارد که صحبت از مدل‌های لباس مجلسی شود و به مدل بندی اشاره‌ای نکرد. این مدل یکی از پرطرفدارترین مدل‌های لباس مجلسی در سرتاسر جهان است و علاوه بر زیبایی، راحتی قابل قبولی را نیز در هنگام پوشیدن فراهم می‌کند. پیراهن بندی ریون بهتر است که فیت تنتان باشد. مخصوصا اگر اندام زیبایی دارید، این مدل برازنده‌ی شما خواهد بود.

پوشیدن اکسسوری‌هایی مانند گردبند یا گوشواره‌های استیتمنت می‌تواند ظاهری به روز و متمایزی برای شما خلق کند.

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی ریون مدل بندی

مدل یقه شل

هماهنطور که گفته شد، پارچه ریون به دلیل لخت بودن، برای برخی از مدل‌های یک انتخاب طلایی به شمار می‌رود. لباس مجلسی یقه شل ریون یکی از انواع این مدل‌هاست که ظاهر لوکسی را نیز برای شما می‌سازد.

البته به یاد داشته باشید که نباید فریب زیبایی این مدل را بخورید. اگر هیکل و بالاتنه‌ی پری دارید، پوشیدن یک لباس مجلسی ریون یقه شل ظاهر نامناسبی را ایجاد می‌کند.

برای تکمیل استایل خود، بهتر است که از کیف دستی کوچک، ساعت یا دستبند کمک بگیرید.

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی ریون مدل یقه شل

مدل آستین بلند

اگر می‌خواهید که لباس مجلسی‌تان در بسیاری از مواقع قابل استفاده باشد، به سراغ مدل آستین بلند بروید. این مدل در عین حال که پوشیده است و می‌توان از آن در مواقع خاص‌تر استفاده کرد، زیبایی دست‌های شما را نیز چند برابر می‌کند و فرم کشیده‌تری به آن‌ها می‌بخشد. پوشیدن یک پیراهن مجلسی ریون آستین بلند میدی به همراه یک جفت مفش پاشنه بلند می‌تواند در عین حفظ سادگی، توجه‌ها را به سمت شما جلب کند.

برای انتخاب اکسسوری بهتر است که به سراغ مدل‌های مناسب گوشواره یا گردن بند بروید.

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی ریون مدل آستین بلند

مدل ترکیبی

پارچه ریون یکی از انواع پارچه‌هایی هستند که از آن‌ها در کنار پارچه‌های دیگر مانند حریر، تور، گیپور و غیره استفاده می‌شود. این کار موجب می‌شود که وزن لباس متعادل شود و هزینه‌ نیز کاهش پیدا کند. از دیگر انواع مدل‌های ترکیبی، می‌توان به ترکیب چند پارچه ریون در کنار هم اشاره کرد. این مدل پیراهن مجلسی ریون معمولا کشیدگی در بافت خود ندارد و از ظاهر یک دستی برخوردار است.

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی ریون مدل ترکیبی

مدل گت دار

اگر طرفدار مدل‌های پرجزییات اما به روز هستید، پیراهن مجلسی گت دار ریون، انتخاب خوبی برای شماست. این مدل برای کسانی که اندام ساعت شنی دارند یک ظاهر منحصر به فرد خلق خواهد کرد. پیراهن‌های گت دار از جمله مدل‌های محبوب بسیاری از سلبریتی‌ها نیز به شمار می‌روند. اگر قصد دارید که از اکسسوری به همراه این مدل لباس مجلسی ریون استفاده کنید، توصیه می‌شود که از اکسسوری‌های چرم کمک بگیرید.

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی ریون مدل گت دار

مدل آستین کیمونو

پیراهن مجلسی آستین کیمونو ریون از جمله مدل‌هایی است که با توجه به لخت بودن فرم پارچه ریون طراحی شده‌اند. این مدل یکی از راحت‌ترین مدل‌هاست که می‌تواند استایل‌های خاص و حتی مینیمال‌تری برای شما خلق کند. اگر طرفدار لباس‌ مجلسی‌های جذب و فیت نیستید، به سراغ این مدل بروید. استفاده از یک کیف دستی ساده نیز زیبایی استایل شما چند برابر می‌کند.

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی ریون مدل آستین کیمونو

مدل یقه رومی

مدل یقه نامتقارن یا رومی، یکی دیگر از انواع مدل‌های لباس‌ مجلسی ریون می‌باشد. این مدل از راحتی بسیار زیادی برخوردار است. اما توجه داشته باشید که نامتقارن بودن آستین‌ها ممکن است به ضرر شما تمام شود چرا که اگر دست‌های پری دارید، این مدل باعث می‌شود که بسیار پرتر و بزرگتر از واقعیت دیده شوند. پوشیدن گوشواره، گردنبند یا دست بند به همراه این مدل مانعی ندارد.

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی ریون : مدل یقه رومی

مدل ماکسی

یک پیراهن مجلسی ریون ماکسی از فرم بسیار زیبایی برخوردار است. حتی بسیاری از افراد ممکن است که فکر کنند لباس شما از جنس ابریشم است! این مدل به شما کمک می‌کند تا کشیده‌تر به نظر برسید. بسیاری از لباس مجلسی‌های ماکسی وزن زیادی دارند اما انواع ریونی آن‌ها علاوه بر شکیل بودن، وزن کمتری نیز دارند.

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی ریون مدل ماکسی

مدل پیچی

پارچه ریون و مدل پیچی یک زوج جدایی ناپذیر هستند. این مدل لباس در سال‌های دورتر یکی از مدل‌های محبوب خانم‌ها بوده اما امروزه کمتر به سراغ آن می‌روند. لباس مجلسی های پیچ دار ریون و به خصوص مدل‌هایی که بر روی سینه پیچ دارند، می‌توانند به راحتی ظاهر شما را ارتقا ببخشند. اگر به دنبال کمی هیجان هستید، از مدل‌های پیچی نامتعارف‌تر کمک بگیرید.

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی ریون مدل پیچی

مدل پشت باز

لباس مجلسی پشت باز ریون نیز یکی از مدل‌هایی است که اگر به پوشیدن لباس‌های باز علاقه داشه باشید، شما را ناامید نخواهد کرد. این مدل را می‌توانید به همراه گوشواره ست کنید و لذت ببرید.

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی ریون مدل پشت باز

مدل یقه دلبری

پیراهن‌های یقه دلبری با وجود زیبایی بی مانند خود همواره یک مشکل بزرگ را به همراه داشتند. این مدل یقه معمولا به راحتی در جای درست خود قرار نمی‌گیرد و در مدت کوتاهی جا به جا می‌شود. برای حل این مشکل، پارچه‌های ریون، گزینه مناسبی به شار می‌روند. ریون کمی کشسان است و باعث می‌شوند که یقه دی جای خود محکم بایستد و فرم زیباتری پیدا کند.

از گردن بندهای بسیار کوتاه در هنگام پوشیدن لباس مجلسی ریون یقه دلبری کمک بگیرید.

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی ریون مدل یقه دلبری

مدل بالا تنه پفی

این مدل لباس مجلسی ریون، از جمله مدل‌هایی است که حالت کژوال‌تری دارد و می‌توان از آن در موقیعت‌های غیر رسمی و خودمانی‌تر استفاده کرد. مدل بالاتنه پفی حجم بیشتری به سینه و بالاتنه‌ی شما می‌بخشد. از این جهت مناسب افرادی‌ست که اندام لاغرتری دارند. بسته به نوع یقه‌ی این مدل پیراهن می‌توانید از گردن بندهای بلند یا کوتاه برای کامل کردن استایل خود استفاده کنید.

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی ریون مدل بالا تنه پفی

مدل طرح دار

پارچه‌های ریون تنوع بی‌شماری دارند و در مدل‌ها، رنگ‌ها و طرح‌های بسیار متنوعی تولید می‌شوند. اگر دوست دار پیراهن مجلسی‌های شلوغ هستید، ریون‌های طرح دار را انتخاب کنید و مطمئن باشید که پشیمان نخواهید شد. بهتر است که طراحی این لباس مجلسی بسیار ساده باشد تا ظاهر شما شلوغ و ناهماهنگ نشود.

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی ریون مدل طرح دار

مدل یقه ضربدری

اگر می‌خواهید یک ظاهر خیره کننده داشته باشید، لباس مجلسی ریون یقه ضربدری را انتخاب کنید. اگرچه این مدل نسبت به سایر مدل‌ها بازتر است اما دردسر کمی دارد به راحی می‌تواند جذابیت استایل شما را تا چندین مرحله افزایش دهد.پوشیدن گوشواره به همراه این مدل زیبایی استایل شما را تکمیل خواهد کرد.

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی ریون مدل یقه ضربدری

مدل یقه هالتری

پیراهن‌های مجلسی با مدل یقه هالتری به طور معمولا کمی اذیت کننده هستند و ممکن است احساس ناخوشایندی را در طول مهمانی در شما ایجاد نمایند اما پیراهن‌های یقه هالتری ریون به دلیل به کشسانی پارچه، مانع به وجود آمدن هرگونه احساس کشیدگی بر روی گردن می‌شود. اگر لباس مجلسی ریون یقه هالتری را انتخاب کرده‌اید، از اکسسوری‌هایی نظیر دست بند یا گوشواره کمک بگیرید.

لباس مجلسی ریون ( 18 مدل لباس مجلسی ریون + ویژگی و نگهداری پارچه ریون)

لباس مجلسی ریون مدل یقه هالتری

خرید لباس مجلسی مقرون به صرفه از اپلیکیشن کمدا

حتما شما هم یک یا چند دست لباس مجلسی ریون در کمدتان دارید که دلتان را زده است و برایتان تکراری شده، می‌توانید با نصب اپلیکیشن کمدا از خاک خردن آن‌ها جلوگیری کنید و از این طریق لباس‌های بلااستفاده‌ی کمدتان را بفروشید و پولش را به جیبتان برگردانید.

اگر هم می‌خواهید یک دست لباس مجلسی ریون یا هر آیتم دیگه‌ای را به کمدتان اضافه کنید، کمدا درکمترین زمان برای کمک به شما اینجا است!

شما تجربه‌ی استفاده از کدام مدل لباس مجلسی ریون را داشتید؟

آیا این نوشته برای شما مفید بود؟ تجربه خود را از لباس مجلسی ریون با ما به اشتراک بگذارید.

 

 

پارچه ریون از چه جنسی است؟

پارچه ریون یکی از انواع پارچه‌های تولید شده از الیاف مصنوعی است. ماده‌ی اصلی سازنده‌ی الیاف پارچه ریون، مغز چوب است. این پارچه از تصفیه‌ی الیاف سلولزی تولید می‌شود و به دلیل به کار رفتن مواد طبیعی در فرایند تولید آن، اصطلاحا نیمه مصنوعی نامیده می‌شود.

پارچه ریون چه ویژگی‌هایی دارد؟

قیمت این پارچه در مقایسه با سایر پارچه‌ها بسیار کمتر است و خاصیت کشسانی قابل قبولی دارند و انتخاب خوبی برای افرادی است که به دنبال لباس‌های راحت‌تر می‌گردند. این پارچه هم چنین برای خانم‌های باردار گزینه‌ی مناسبی به شمار می‌روند.

لباس‌ مجلسی ریون را چگونه بشوییم؟

شست و شوی پارچه‌های ریون حتی توسط لباس‌ شویی‌ها استاندارد نیز موجب آب رفتن، کش آمدن یا از دست دادن رنگ آن‌ها خواهد شد. بنابراین برای بالا بردن دوام لباس‌های ریون خود، پیشنهاد می‌شود که آن‌ها را با دست بشویید.

انواع مدل‌های لباس مجلسی ریون کدام است؟

لباس مجلسی ریون را با ۱۸ مدل‌ِ آستین کوتاه ساده، چپ و راستی، یقه دراپه، بندی، یقه شل، آستین بلند، آستین کیمونو، ترکیبی، گت دار و … همراه با تصویر در این پست رادیومدا ببینید.

لباس مجلسی ریون ارزان را از کجا بخرم؟

در اپلیکیشن کمدا بخرید و بفروشید! یک چند دست لباس مجلسی ریون در کمدتان دارید که دلتان را زده و برایتان تکراری شده؟ با نصب اپلیکیشن کمدا آن را بفروشید و پولش را به جیبتان برگردانید.منبع مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا