لباس مجلسی

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)


لباس مجلسی فون دار

با دعوت شدن به یک مهمانی یا عروسی، بدون شک از خودمان می‌پرسیم که چه لباسی بپوشیم و مناسب‌ترین گزینه برای ما چه خواهد بود. اگر نگاهی به مدل‌هایی که در بازار و فروشگاه‌ها وجود دارند بیندازید، خواهید دید که یکی از محبوب‌ترین و رایج‌ترین مدل‌های لباس مجلسی، لباس مجلسی فون دار است. در این نوشته به معرفی انواع این لباس مجلسی زیبا و پرکاربرد می‌پردازیم و چندین ایده‌ برای خرید یا دوختن آن معرفی خواهیم کرد. پس تا انتهای این نوشته با ما همراه باشید.

شما می‌توانید انواع لباس مجلسی جدید و برند را با قیمت‌های مناسب در اپلیکیشن کمدا بخرید یا لباس‌های نو یا در حد نویی که گوشه کمدتان جا خوش کرده‌اند و فکر می‌کنید تکراری شده‌اند را به راحتی بفروشید. پیشنهاد ما، عضو شدن در جامعه‌ی دخترانه‌ی کمدا است که در هزاران کمد خانم ایرانی را در اقضا نقاط کشور به روی شما باز گذاشته است. کافی‌ست اپلیکیشن کمدا را دانلود کنید.

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی جدید فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی آستین حلقه ای فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی آف د شولدرز فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی یقه هفت فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی آستین کوتاه فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی بندی فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی آف د شولدرز فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی پشت باز فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی یقه هالتر فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی آستین حلقه ای فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی یقه کج فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی آف د شولدرز فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی آستین کوتاه فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی آستین حلقه ای فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی یقه هفت فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی جدید فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی شاینی فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی آف د شولدرز فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی دخترانه فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی زنانه فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی یقه دلبری

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی گل گلی فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی زنانه

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی پشت بلند فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی یقه باز فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی بندی

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی یقه هالتری

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی گیپور فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی یقه مربعی

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی یقه قایقی فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی یقه هفت

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی زنانه

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی زنانه جدید

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی یقه بسته فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی یقه باز

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی آستین حلقه ای

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی دکلته

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی دکلته فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی آستین کوتاه فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی چپ و راستی فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی پشت بلند فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی حریر فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی آستین حلقه ای فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی آستین حلقه ای فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی کوتاه فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی یقه هفت فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

دامن مجلسی فون

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی یقه دلبری فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی یقه قایقی فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی گیپور فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی چپ و راستی فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی حریر فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی یقه هالتر فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی یقه هفت فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی یقه هفت فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی یقه گرد فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی خاص فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی آستین بلند فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی یقه هفت فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی دکلته فون دار

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی آستین حلقه ای فون دار

فون دامن یا دامن فون دارچیست؟

اگر کمی خیاطی بلد باشید یا با مفاهیم آن کمی آشنا باشید، حتما دامن‌های فون دار به گوش شما خورده است. دامن‌های فون دار یکی از ابتدایی‌ترین مدل‌هایی هستند که در دوره‌های خیاطی آموزش داده می‌شوند.

دامن‌های فون دار عموما به دامن‌هایی گفته می‌شود که در قسمت باسن کمی جذب و در قسمت‌های پایینی آزاد هستند. دامن‌های فون دار انواع مختلفی دارند. از جمله متداول‌ترین مدل دامن‌های فون می‌توان به فون کم، فون متوسط و فون زیاد اشاره کرد که در هر کدام از این مدل‌ها، میزان آزادی و باز بودن پایین دامن متفاوت می‌باشد.

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

مدل دامن فون

لباس مجلسی فون دار یا A line dress  چیست؟

همان طور که در قسمت بالا گفته شد، دامن‌های فون دار یکی از انواع مدل دامن‌ها هستند که به دلیل سادگی و تنوع در طراحی و زیبایی خود، کارایی فراوانی دارند. لباس مجلسی‌‌های فون دار یا اصطلاحا A line dresses یکی از کاربردهای این مدل از دامن‌ها می‌باشند. این لباس‌ها، لباس‌هایی هستند که دقیقا مشابه حرف A، در قسمت بالایی تنگ و در بخش‌های پایینی آزاد و گشاد می‌باشند.

لباس مجلسی فون دار مدل یقه گرد

بسیاری از خانم‌ها ترجیح می‌دهند که در مهمانی‌ها و مجالس عروسی لباس‌های ساده‌تری بپوشند. اگر شما هم طرفدار لباس مجلسی ساده هستید، این گزینه مناسب شماست. یقه گرد این مدل لباس مجلسی برای افراد مختلف و با اندام‌های گوناگون قابل استفاده است.

این مدل لباس مجلسی به طور معمول با پارچه‌های لوکس و گران قیمت‌تر دوخته می‌شود. البته در هنگام خرید یا دوختن مدل یقه گرد باید به فون دامن توجه داشته باشید و با توجه به نکات ذکر شده، مناسب‌ترین مدل را انتخاب نمایید. هم چنین استفاده از اکسسوری‌های گوشواره و گردنبد استایل شما را کامل خواهد کرد.

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی یقه گرد فون دار

لباس مجلسی فون دار مدل آستین بلند

لباس مجلسی‌های باز و آزاد در کنار زیبایی و جذابیت بی مانند خود، در موقعیت‌های کمی قابل استفاده هستند. اگر می‌خواهید لباس مجلسی شما، یک لباس کاربردی باشد و شما را از خرید چندین دست لباس بی نیاز کند، پیشنهاد می‌کنیم به سراغ خرید یک دست آستین بلند آن بروید. می‌توانید از مدل آستین‌های مختلفی مانند کلوش، پفی یا کیمونو استفاده کنید. اکسسوری کمربند جذابیت این مدل لباس مجلسی را چند برابر خواهد کرد.

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی آستین بلند فون دار

لباس مجلسی فون دار مدل آستین حلقه ای

بدون شک یکی از راحت‌ترین و بی دردسرترین مدل‌های لباس مجلسی، مدل فون دار آستین حلقه‌ای هستند. این مدل خود به تنهایی به شاخه‌های بسیار متعددی تقسیم می‌شود.این مدل لباس مجلسی هم به صورت بلند یا ماکسی و هم به صورت کوتاه یا میدی موجود هستند که می‌توانید با توجه به سلیقه و مهمانی، مدل مدنظر خود را انتخاب کنید. بهترین اکسسوری‌ها در هنگام پوشیدن این مدل لباس مجلسی، دستبند و ساعت می‌باشند.

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی پشت بلند فون دار

لباس مجلسی فون دار مدل یقه هالتری

این مدل لباس مجلسی، یکی از انواع مدل لباس مجلسی‌های مدرن به روز می‌باشد. به طور کلی یقه هالتر بالاتنه‌ی شما را درشت و حجیم‌تر جلوه می‌دهد و بنابراین گزینه‌ی مناسبی برای خانم‌هایی است که اندام لاغر و استخوانی دارند. بهتر است در هنگام پوشیدن این مدل لباس مجلسی به اکسسوری‌های خود توجه داشته باشید و از پوشیدن گردنبندهای نامتناسب خودداری کنید. گوشواره‌ها انتخاب هوشمندانه‌ای برای ست کردن با این لباس هستند. هم چنین این مدل لباس مجلسی انتخاب بسیار مناسبی برای خانم‌هایی است که موهای کوتاهی دارند.

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی یقه هالتر فون دار

لباس مجلسی فون دار مدل یقه دلبری

یقه دلبری آشنای همگان است و نیاز به معرفی خاصی ندارد. لباس مجلسی فون دار یقه دلبری نیز از گذشته تا امروز مورد توجه خانم‌های شیک پوش بوده است. این مدل لباس با پارچه‌های لخت و سبک مانند حریر یا تور جلوه‌ی بسیار زیبایی خواهد داشت و مدل فون دامن لباستان را به خوبی نمایش خواهد داد. در هنگام خرید یا دوخت این مدل لباس مجلسی باید توجه داشه باشید که توجه زیادی به بالاتنه‌ی شما جلب خواهد شد و هم چنین یقه دلبری موجب بزرگتر دیده شدن این بخش از اندام شما می‌شود. پس بهتر است که با آگاهی بیشتری به سراغ انتخاب این مدل لباس مجلسی بروید.

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی یقه دلبری فون دار

لباس مجلسی فون دار مدل یقه هفت

یکی از پرطرفدارترین لباس مجلسی‌های چند سال اخیر که حسابی اینترنت را نیز پر کرده است، مدل لباس فون دار یقه هفت یا V neck می‌باشد. این مدل لباس اگر با پارچه‌ی مناسب دوخته شود، می‌تواند یک انتخاب ساده، مینیمال و شیک به شمار رود. همچنین این مدل انتخاب بسیار خوبی به عنوان یک لباس عروس نیز می‌باشد. پوشیدن این لباس مجلسی به شما کمک می‌کند تا بالاتنه‌ی خود را زیباتر جلوه دهید.

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی یقه هفت فون دار

لباس مجلسی فون دار مدل دکلته

لباس‌ مجلسی‌های دکلته همیشه و در هر دوره‌ای طرفداران خود را حفظ کرده‌اند. این سبک از لباس لباس مجلسی‌های دکلته به طور معمول با دو نوع پارچه دوخته می‌شوند که در قمست بالاتنه به طور معمول از پارچه‌هایی با جزییات زیاد و گران قیمت‌تر استفاده می‌شود. پارچه‌های سنگ دوزی شده، دانتل‌ها یا پنل‌ها از جمله رایج‌ترین پارچه‌های به کار رفته در این مدل به شمار می‌روند. به یاد داشته باشید که برای کامل کردن ظاهر خود، در صورتی که لباستان جزییات دارد از اکسسوری‌های پر زرق و برق استفاده نکنید و گزینه‌های ساده‌تر را جایگزین آن‌ها نمایید.

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی دکلته فون دار

لباس مجلسی مدل آف د شولدرز (off the shoulders)

لباس مجلسی‌های مدل آف د شولدرز یا آستین افتاده اخیرا به یکی از مدل لباس‌های ترندی و محبوب تبدیل شده است. این لباس‌ها به شما ظاهری زیبا و لوکس می‌بخشد. می‌توانید به کمک این مدل فون دار ظاهر خود را بسیار متمایزتر از سایرین کنید. بهتر است که در هنگام خرید این مدل به سراغ مدل‌هایی که از جنس حریر یا ساتن هستند بروید زیرا این مدل‌ها زیبایی بیشتری دارند. برای تکمیل استایل خود نیز می‌توانید از گردنبندهای کوتاه یا گوشواره‌ها کمک بگیرید.

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی آف د شولدرز فون دار

لباس مجلسی مدل بندی

اگر به پوشیدن لباس مجلسی‌های باز و آزاد علاقه‌ی زیادی دارید، پیشنهاد می‌کنیم که این بار یک مدل بندی بخرید. این مدل لباس از جمله لباس‌های به روزو مدرن به حساب می‌آیند. پوشیدن این لباس، زیبایی دست‌های شما را به نمایش خواهند گذاشت. این مدل لباس برای خانم‌هایی که پاها و باسن بزرگی دارند گزینه مناسبی خواهد بود به شرطی که فون دامن زیاد باشد. گردنبند و گوشواره از جمله اکسسوری‌هایی هستند که ظاهر شما را زیباتر خواهند کرد.

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی دو بندی فون دار

لباس مجلسی فون دار مدل چپ و راستی

از این سبک لبا مجلسی، مدل چپ و راستی انتخاب بسیار خوبی برای خانم‌هاییست که بالاتنه‌ی بزرگتری دارند. این مدل هم چنین برای خانم‌هایی که در حال گذراندن دوران بارداری خود هستند، مناسب‌ترین انتخاب خواهد بود. بسته به پارچه‌ای که این لباس‌ها با آن دوخته می‌شوند، استایل‌های کژوال و یا رسمی‌تر ساخته می‌شوند. برای مثال، یک لباس مجلسی از مدل فون دار چپ و راستی با پارچه‌ی کرپ ظاهری رسمی خلق می‌کند و پارچه‌هایی نظیر ریون یا لینن، استایل‌های غیر رسمی و کژوال می‌سازند.

لباس مجلسی فون دار (معرفی مدل‌های لباس مجلسی فون دار و ترفندهای انتخاب مناسب آن)

لباس مجلسی فون دار مدل چپ و راستی

معرفی انواع پارچه‌های به کار رفته و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها

در این بخش به معرفی انواع پارچه‌های به کار رفته در این مدل لباس مجلسی می‌پردازیم و نکات مربوط به هر کدام را شرح خواهیم داد.

پارچه گیپور

پارچه گیپور یکی از گران قیمت‌ترین پارچه‌هایی است که در دوخت لباس مجلسی به کار می‌رود. به طور معمول این پارچه در قسمت بالاتنه یا بخش‌هایی از دامن به کار می‌رود. پوشیدن یک لباس مجلسی سبک فون دار آن که در قسمتی از آن گیپور به کار رفته، به عنوان یک لباس شب و برای مجالس و مراسم مجلل انتخاب بسیار خوبی خواهد بود.

پارچه کرپ

پارچه‌های کرپ از جمله پارچه‌های خوش فرم و خوش دوختی هستند که استایل‌های رسمی‌تری را خلق می‌کنند. لباس مجلسی های کرپ، لباس‌های بسیار کاربردی هستند و می‌توانید آن‌ها را در موقعیت‌های مختلفی به تن کنید. هم چنین این لباس‌ها اندام شما را بهتر و خوش فرم‌تر جلوه می‌دهند. یکی دیگر از مزایای این مدل از انواع لباس مجلسی، تنوع به کارگیری از اکسسوری‌ها به همراه آن‌ها است.

پارچه ساتن

ساتن‌ها پارچه‌های براق و لختی هستند و می‌توانند بدون دردسر برای شما ظاهری لوکس بسازند. علاوه بر این، پارچه‌های ساتن فون دامن را نیز به خوبی نمایش می‌دهند. اگر قصد خرید یک لباس مجلسی فون دار ساتن را دارید، بهتر است که به سراغ مدل‌های ساده‌تر بروید تا زیبایی لباستان چند برابر شود.

پارچه تور

پارچه و لباس‌های تور به طور معمول ظاهری فانتزی و کژوال‌تری به شما می‌بخشند. البته بد نیست گفته شود که بسته به نوع پارچه‌ی توری که انتخاب می‌کنید، نوع کاربرد لباستانن نیز متفاوت خواهد بود. این مدل توجه زیادی را به سمت شما جلب خواهد کرد و بهتر است که قبل از خرید آن‌ها، این نکته را مد نظر قرار دهید. استفاده از اکسسوری را در کنار این مدل لباس به حداقل برسانید تا ظاهر بهتری داشته باشید.

پارچه حریر

بدون شک پارچه حریر یکی از مناسب‌ترین پارچه‌هاییست که در دوخت لباس‌های مجلسی به کار می‌رود. این پارچه به بهترین نحوه زیبایی دامن فون دار را نمایش می‌دهد. همچنین این لباس حریر انتخاب مناسبی برای اکثر خانم‌ها به شمار می‌رود.

در کدام موقعیت‌ها لباس فون دار بپوشیم؟

هر لباسی با هر مدل و طرح و رنگی مناسب با مکان، موقعیت و فرم بدن خاصی است. اگر این فاکتورها به درستی در کنار هم قرار بگیرند، استایل  جذابی خلق خواهد شد. پس اگر قصد دارید که برای مهمانی یا عروسی پیش رویتان، یک لباس مجلسی فون دار بخرید یا بدوزید، بهتر است که قبل از هر اقدامی کمی تامل کنید و به نکات زیر توجه بفرمایید:

  1. اگر به طور کلی لاغر اندام هستید یا پاهای لاغر و باریکی دارید، بهتر است که به سراغ لباس‌هایی بروید که فون بیشتری داشته باشند. این لباس‌ها شما را پرتر نشان می‌دهند و باعث ایجاد تناسب و متعادل شدن اندامتان خواهند شد.
  2. اگر از جمله خانم‌هایی هستید که بالاتنه‌ی بزرگ یا شانه‌های پهن‌تری دارید، بهترین گزینه به عنوان یک لباس مجلسی مناسب، لباسی با فون کم یا متوسط است.
  3. در صورتی که پاهای پر و پایین تنه‌ی بزرگی دارید، بر خلاف تصورتان، بهترین گزینه برای شما، لباس‌هایی با فون زیاد و چین دار است. این مدل لباس مجلسی به خوبی پایین تنه‌ی شما را پنهان می‌کند و موجب هماهنگ شدن تمام قسمت‌های بدنتان خواهد شد.
  4. برای اندام‌های ساعت شنی پیراهن‌هایی با فون کم مناسب‌ترین گزینه می‌باشند.

خرید لباس مجلسی فون دار از اپلیکیشن کمدا

اگر به مهمانی دعوت شده‌اید و قصد خرید یک دست لباس مجلسی زیبا و جدید را دارید، پیشنهاد می‌کنیم قبل از هر کاری، اپلیکیشن کمدا را نصب کنید و به کمد صدها خانم ایرانی سری بزنید و از تنوع بی نظیر انواع لباس مجلسی لذت ببرید و با قیمت‌های عالی و تخفیف‌های شگفت انگیز خرید و در هزینه و زمان خود صرفه جویی کنید.

آیا این نوشته‌ی برایتان مفید بود؟

تجربه‌ی خودتان در انتخاب پارچه یا مدل‌های این لباس مجلسی با ما به اشتراک بگذارید.منبع مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا