لباس مجلسی

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با ۱۱ مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)


لباس مجلسی مخمل ترکیه

لباس‌ مجلسی ترکیه با زیبایی و دوخت کم‌نظیر خود به خوبی جای خود را در بازار باز کرده و به استایل‌های مهمانی و جشن ما اضافه شده‌ است. شما هم موافقید که این لباس‌ مجلسی یکی از مدرن‌ترین پوشاک‌هایی است که بر تن خانم‌ها دیده می‌شود؟ اگر می‌خواهید یک لباس مجلسی مخمل ترکیه را برای جشن پیش‌رو بخرید، با رادیومدا همراه شوید تا با دیدن مدل‌های مختلفی از لباس مجلسی مخمل ترکیه این نوشته، برای خرید خود پر از ایده باشید.

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل چپ و راستی

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل با حجاب

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل آستین بلند

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل ترکیبی با گیپور

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل چپ و راستی

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل چپ و راستی

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل چپ و راستی

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل چپ و راستی

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل جدید

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل یقه هالتری

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل ترکیه

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل چپ و راستی

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل ترند

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل چاکدار

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل جدید

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل دخترانه

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل دخترانه

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل سنگ دوزی

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل مروارید دوزی

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل ترکیه

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل ترکیه

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل آستین کلوش

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل یقه رومی

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل آستین بلند

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل و تور

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل و تور

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل چاکدار

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

مدل لباس مجلسی مخمل جدید

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

مدل لباس مجلسی مخمل

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

مدل لباس مجلسی مخمل یقه قایقی

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

مدل لباس مجلسی مخمل پلاس سایز

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل سنگ دوزی

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل آستین پفی

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل ترند ۲۰۲۰

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل چاکدار

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل یقه دلبری

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل محجبه

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل چاکدار

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل ترکیبی با تور

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل کوتاه

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل کوتاه

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل سنتی

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل جدید

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل ترکیه

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل ترکیه

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل ترکیه

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل آستین بلند

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل و پولک

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل و پولک

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

مدل جدید لباس مجلسی مخمل

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

مدل جدید لباس مجلسی مخمل چاکدار

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

مدل جدید لباس مجلسی مخمل چاکدار

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

مدل لباس مجلسی مخمل و تور

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

مدل لباس مجلسی مخمل جدید

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل فون دار

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل یقه هفت

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل ترکیبی

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل سنتی

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل سنتی

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل ترند

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل ترند

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل مروارید دوزی

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل ترکیبی

پارچه مخمل مجلسی

مخمل یکی از لوکس‌ترین پارچه‌های دنیای مد و فشن محسوب می‌شود که با داشتن سطحی ابریشمی و براق همیشه چشم‌های زیادی را به خود خیره می‌کند. پارچه‌ مخمل ابریشم خالص بسیار نادر و گران‌قیمت است و همه از عهده خرید آن برنمی‌آیند. پارچه مخملی که ما در بازار می‌بینیم، در واقع جنس ترکیبی از الیاف ریون و ابریشم است. مخمل انواع مختلفی دارد که با توجه به روش‌های تولید با هم فرق می‌کنند. نوع پارچه مخملی که مناسب دوخت لباس‌های مجلسی باشد، شامل لیست زیر می‌شود:

  • مخمل خرد شده
  • مخمل ابریشمی
  • مخمل طرح‌دار
  • مخمل ساده
  • مخمل دیوور
لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

مخمل لوکس

لباس مجلسی مخمل با گل‌های برجسته

در میان انواع لباس مجلسی ترک یکی از خاص‌ترین آن‌ها، آیتم‌های گلدار با طرح درشت و برجسته است. این مدل لباس مجلسی مخمل ترکیه پوشیده از طرح گل با یقه گرد و آستین‌های سه‌رُبع بسیار زنانه به نظر می‌رسد. اگر با پوشیدن کفش‌های استیلتو مشکلی ندارید، آن‌ها را با این پیراهن‌ زیبا ست کنید. زیرا ترکیب این آیتم کوتاه با کفش‌های باریک پاهای شما را بلند و کشیده‌تر نشان می‌دهد.

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل گلدار

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل گلدار

لباس مجلسی مخمل با دامن پلیسه‌ای

اگر عاشق پوشیدن لباس‌های پلیسه‌دار هستید، باید بگویم که این لباس مجلسی مخمل ترکیه با دامن پلیسه، یقه هفت و بالاتنه مدل چپ و راست که با یک کمربند نمادین به جنس مخمل جمع شده است از جمله مدل‌های پلیسه‌داری می‌باشد که از امتحان کردن آن پشیمان نخواهید شد.

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل پلیسه‌ای

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل پلیسه‌ای

لباس مجلسی آستین پفی

آستین پفی‌ها را می‌توانید در لیست مدل‌های ترند ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ پیدا کنید. این لباس مجلسی مخمل ترکیه با رنگ آلبالویی در قسمت پایین تنه دارای چین‌های دو طبقه‌ای است که به هنگام رقصیدن و چرخش خود را بیش‌تر جلوه می‌دهند.

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل با آستین پفی

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل با آستین پفی

لباس مجلسی مخمل تک آستین

این لباس مجلسی ترکیه کاملا فیت‌تن است که ترکیب دو رنگ قهوه‌ای و فیروزه‌ای روی پارچه براق مخمل، از آن یک آیتم یونیک ساخته است. ویژگی دیگر مدل موردنظر تک آستین بودن و یه مدل رومی آن است. شما می‌توانید این لباس مجلسی مخمل ترکیه را به همراه یک بوت ساق بلند یا بالای زانو در مراسم فصول سرد سال بپوشید.

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل تک آستین

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل تک آستین

لباس مجلسی ترکیب مخمل و گیپور

فکر می‌کنید ترکیب کدام پارچه با مخمل نتیجه زیبایی در طراحی لباس بدهد؟ درست حدس زدید، تور و گیپور. با نگاهی به طراحی این لباس مجلسی ترکیه می‌بینید که در قسمت سرشانه‌ها و آستین آن گیپور به کار رفته است. مدل مورد نظر یقه هفت زیبایی دارد که به این آیتم جلوه خاصی بخشیده است. رادیومدا پوشیدن طراحی‌های این مدلی را به خانم‌هایی که بالاتنه بزرگی دارند، توصیه نمی‌کند.

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل ترکیه

لباس مجلسی مخمل یقه هالتری

یقه هالتری یکی از مدل‌های محبوبی است که روی پارچه‌های زیادی دوخته شده و مخمل هم یکی از آن‌ها است. علاوه بر مخمل، برای قسمت بالایی این لباس مجلسی ترکیه‌ای از دانتل و گیپور به صورت ظریفی استفاده شده است. این آیتم راسته با رنگ بنفش از دخترانه‌ترین و جذاب‌ترین مدل‌های ترک به شمار می‌آید.

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل یقه هالتری

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل یقه هالتری

لباس مجلسی ترکیب مخمل و پولک یا لمه

یک طراحی خلاقانه و شاینی از لباس مجلسی ترکیه را در این آیتم مشاهده می‌کنید. نصف مخمل، نصف پولک یا لمه، با سرآستین‌های متضاد، دقیقا ظاهرِ این پیراهن را توصیف می‌کند. اگر قصد دارید که با این لباس مجلسی مخمل ترکیه، موهای خودتان را به شکل شینیون بسته بیارایید، استفاده از گوشواره‌های بلند را فراموش نکنید.

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل پولکی

لباس مجلسی مخمل کار شده

مدل‌هایی از لباس مجلسی وجود دارد که ویژگی منحصر به فرد آن‌ها مروارید، سنگ یا نگین‌های پر زرق و برقی‌ است که روی قسمتی از پارچه آن‌ها با نهایت هنر و دقت دوخته می‌شود. مدل مخملی اول دارای مرواریدهای ریز و درشت در اطراف یقه و تمام آستین است اما مدل دوم دورتادور یقه گرد خود سنگ‌دوزی‌هایی به شکل برگ دارد. ترکیب این طراحی‌ها، مخمل را بیش از پیش با شکوه و درخشان می‌کند و لباسی فوق‌العاده رسمی و شیک را خلق می‌کند.

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل مروارید دوز

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل سنگ دوزی

لباس مجلسی مخمل سنتی

احتمالا لباس‌های سنتی ترکیه را در سریال‌های تاریخی آن‌ها دیده باشید. اگر از حجم بالای گل‌دوزی، نگین‌دوزی و… روی لباس‌های مجلسی لذت می‌برید و این نوع آیتم‌ها را می‌پسندید، بهتر است نگاهی به لباس‌های مجلسی مخمل و سنتی ترکیه داشته باشید. دسته‌ای از این مدل‌های لباس مجلسی شنلی از جنس تور دارند که حاشیه‌دوزی‌ شده و یا آستین‌های گشاد، رها و بلند دارند. این آیتم‌های سنتی و در عین حال شیک می‌توانند برای مراسم نامزدی یا حنابندان بسیار مناسب باشند. در ضمن اگر طرفدار لباس‌های شنل‌دار هستید، خوب است بدانید که بعضی از طراحان ترک از شنل هم در دوخت لباس‌های مجلسی خود استفاده می‌کنند.

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس سنتی مخمل ترکیه

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس سنتی مخمل ترکیه

لباس مجلسی مخمل دنباله‌دار

پایین‌تنه این لباس مجلسی مخمل، دم ماهی و دنباله‌دار است که شاید شما را به یاد پیراهن‌های بلند فرش قرمز بیاندازد. به جز این طراحی، این لباس در قسمت بالاتنه هم یقه نامتقارن خاص و کار شده‌ای دارد. اگر به جشن یا عروسی نزدیکان‌تان می‌روید، این لباس مجلسی مخمل ترکیه را بپوشید تا ‌بدرخشید.

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل دنباله‌دار

لباس مجلسی مخمل پوشیده

اگر به دنبال مدلی از لباس مجلسی مخمل ترکیه می‌گردید که کاملا پوشیده، باحجاب و بلند باشد، شاید این آیتم نظرتان را به خود جلب کند. این مدل آستین زنگوله‌ای، برش‌های ماهرانه‌ای دارد و به خوبی خطوط اندام شما را نمایش می‌دهد. می‌توانید مدل‌های بستن روسری بالای سر را با این لباس مجلسی امتحان کنید تا زیبایی‌ آیتم مورد نظر کاور نشود.

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

لباس مجلسی مخمل پوشیده

لباس مجلسی مخمل ترکیه را در چه فصلی بپوشیم؟

شما می‌توانید یکی از مدل‌های لباس مجلسی مخمل ترکیه را متناسب با مراسمی که پیش رو دارید، انتخاب کرده و بپوشید. اما جدا از این بحث سوالی که بیشتر خانم‌ها در رابطه با پوشیدن لباس مجلسی مخمل ترکیه دارند، این است که چه زمانی می‌توانیم از این آیتم برای جشن و مهمانی استفاده کنیم؟ همانطور که می‌دانید، پارچه مخمل انواع مختلفی دارند که بعضی از آنها کاملا ضخیم هستند. این مدل از لباس مجلسی مخمل ترکیه را بهتر است در پاییز و زمستان بپوشید. اما از طرفی هم هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای پوشیدن این آیتم‌های دوخته شده با مخمل ظریف و نازک در فصل بهار و تابستان ندارید.

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

زمان مناسب پوشیدن لباس مجلسی مخمل

خرید آسان لباس مجلسی مخمل ترکیه با کمدا

اگر شما از آن دسته خانم‌ها باشید که لباس مجلسی مخمل را برای موقعیت‌های ویژه می‌پوشند، احتمالا برای یک بار هم که شده با خودتان گفته‌اید، کاش می‌شد این لباس مجلسی مخمل ترکیه را با قیمت ارزان‌تری بخرم. تقریبا همه ما برای خرید لباس و اکسسوری‌های که بسیار کمتر از سایر آیتم‌ها پوشیده می‌شوند، همین احساس را داریم. خوشبختانه اپلیکیشن کمدا این خواسته شما را برآورده کرده است. چطوری؟ با به فروش گذاشتن انواع مدل‌های گوناگون لباس مجلسی مخمل ترکیه با تخفیف‌های بالای ۵۰%. البته این آیتم‌ها کاملا نو یا در حد نو هستند که این بستگی به انتخاب خودتان دارد که تا چه حد طرفدار زندگی سبک پایدارید. در ضمن اگر خودتان هم لباس مجلسی مخملی نویی دارید که در کمدتان بدون استفاده مانده، می‌توانید از طریق اپلیکیشن کمدا با گذاشتن قیمت منصفانه به سرعت آیتم‌تان را بفروشید. در ادامه چند نمونه از لباس مجلسی مخمل ترکیه موجود در کمدا را مشاهده می‌کنید:

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

خرید لباس مجلسی مخمل ترکیه از اپلیکیشن کمدا

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

خرید لباس مجلسی مخمل ترکیه از اپلیکیشن کمدا

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

خرید لباس مجلسی مخمل ترکیه از اپلیکیشن کمدا

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

خرید لباس مجلسی مخمل ترکیه از اپلیکیشن کمدا

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

خرید لباس مجلسی مخمل ترکیه از اپلیکیشن کمدا

لباس مجلسی مخمل ترکیه (آشنایی با 11 مدلِ ترند و جذاب لباس مجلسی مخمل تُرک)

خرید لباس مجلسی مخمل ترکیه از اپلیکیشن کمدا

شما کدام یک از مدل‌های لباس مجلسی مخمل ترکیه را پسندیدید؟

شما کدام یک از مدل‌های لباس مجلسی مخمل ترکیه را پرطرفدارتر می‌دانید؟ می‌توانید تجربیات خود را در مورد خرید لباس مجلسی مخمل ترکیه را در قسمت کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

کدام نوع پارچه مخمل برای دوخت لباس مجلسی مناسب است؟

نوع پارچه مخملی که مناسب دوخت لباس‌های مجلسی باشد، شامل این لیست می‌شود: مخمل خرد شده، مخمل ابریشمی، مخمل طرح‌دار، مخمل ساده و مخمل دیوور

لباس مجلسی مخمل ترکیه را در چه فصلی بپوشیم؟

مخمل‌های ضخیم را بهتر است در پاییز و زمستان بپوشید. اما از طرفی هم هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای پوشیدن لباس‌های دوخته شده با مخمل ظریف و نازک در فصل بهار و تابستان ندارید.

از کجا لباس مجلسی مخمل ترکیه بخرم؟

خانم‌های طرفدار زندگی سبک پایدار می‌توانند لباس مجلسی مخمل ترکیه نو یا در حد نو با تخفیف‌های ۵۰% تا ۷۰% را در اپلیکیشن کمدا بخرند.منبع مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا