لباس مجلسی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)


لباس مجلسی پولکی

عنوانِ خیره‌کننده‌ترین لباس مجلسی کمد ما در دستان آیتم‌های پولکی است. آیا تردید دارید که لباس مجلسی پولکی هنوز در دنیای فشن ترند و مدرن است؟ ما در این نوشته به سوال‌های شما درباره آیتم‌های پولکی پاسخ می‌دهیم. بنابراین اگر می‌خواهید که یک لباس مجلسی پولکی شیک بخرید، حتما مدل‌های پیشنهادی رادیومدا را دنبال کنید.

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

بلوز مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن مجلسی با جزئیات پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

شلوار دم پا گشاد مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

سرهمی مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن مجلسی پولکی و ریش ریشی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن مجلسی پولکی یقه رومی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

شومیز مجلسی پولکی یقه رومی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن مجلسی پولکی آستین بلند

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

شلوار گشاد مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن مجلسی با طرح پولک

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن مجلسی بلند پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن مجلسی پولکی چپ و راستی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن مجلسی پولکی دنباله دار

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن مجلسی پولکی چاک دار

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

دامن مجلسی پولکی چاک دار

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

ست مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

تاپ مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن شش دکمه مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

کت و شلوار مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

ست تاپ و دامن مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

دامن چاکدار مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن ماکسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن آستین بلند پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

اوورال مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

کت و شلوار مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

بلوز آستین پفی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن یقه هالتری پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن دکلته پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

شلوار مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

ست تاپ و شلوار مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

دامن چاکدار مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

اوورال مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

دامن ماکسی مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

دامن کوتاه مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن پولکی مجلسی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن پولکی مجلسی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن پولکی مجلسی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

بلوز و دامن پولکی مجلسی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

دامن پولکی مجلسی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

کت پولکی مجلسی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

سرهمی پولکی مجلسی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

کت و شلوار پولکی مجلسی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن کوتاه پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

بلوز پولکی مجلسی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

کت پولکی مجلسی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن پولکی مجلسی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

ست تاپ و دامن پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن شیک پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن پولکی راه راه

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن چاکدار مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

شلوار مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

کت مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن مجلسی پولکی

لباس مجلسی پولکی؛ انتخابی ترند یا از مد افتاده؟

بین لباس‌های مجلسی پرزرق و برق، یکی از شیک‌ترین مدل‌های‌ مناسب مراسم عروسی، نامزدی و… آیتم‌ پولکی است. آیا فکر می‌کنید که لباس مجلسی پولکی از مد افتاده است؟ حقیقت این است که در رابطه با پوشیدن مدل‌های پولکی، نکته مهمی وجود دارد که بعضی از خانم‌ها به طور کامل آن را فراموش می‌کنند. درست حدس زدید، هنر تکمیل کردن استایل با لباس مجلسی پولکی! اگر در مهمانی یا مراسمی، خانمی را دیدید که لباس پولکی بر تن داشت اما در کل ظاهرش چندان جذاب به نظر نمی‌رسید، احتمالا او هم اهمیت نحوه استایل‌دهی مدرن با این لباس‌های زیبا را دست‌کم گرفته است. آیا شما هم درباره تکمیل استایل خود با لباس مجلسی پولکی اطلاعات زیادی ندارید؟ نگران نباشید؛ ما در ادامه این نوشته تمام نکات مهم را با شما در میان می‌گذاریم.

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پارچه پولکی براق

کت مجلسی

اگر عادتِ پوشیدن لباس‌های چند لایه را حتی در تیپ مجلسی هم حفظ می‌کنید، احتمالا از طرفداران درجه یک کت‌های شاینی و پولکی هستید. سعی کنید که رنگ سایر آیتم‌های استایل‌تان از بلوز تا شلوار را نزدیک و هماهنگ به رنگ کت پولکی مورد نظرتان انتخاب کنید تا نتیجه رضایت‌بخشی بگیرید. این لباس مجلسی با پولک‌های ریز و درشت همچون الماس بر تن شما خواهد درخشید.

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

کت پولکی مجلسی

پیراهن مجلسی پترن‌دار

شاید بیشتر پیراهن‌های پولکی که دیده‌اید، شامل آیتم‌های تک‌رنگ است که پولک‌های آن سرتا سر پارچه را احاطه کرده‌اند. این پیراهن‌ها زیبا هستند اما اگر مشتاقید تا لباس پولکی متفاوتی را بخرید، خوب است بدانید که به جز این مدل‌ها، لباس‌های مجلسی پولکی‌ای دوخته می‌شوند که تنوع رنگ و پترن جذابی دارند. در تصاویر زیر یکی از پترن‌های راه‌راه و هندسی پولکی را با مدل‌های یقه دلبری و یقه رومی می‌بینید.

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

لباس پولکی راه‌راه

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

لباس پولکی مجلسی

دامن پولکی

یکی از محبوب‌ترین مدل‌های لباس مجلسی پولکی، دامن پولکی است. تاپ‌های دوبنده و بلوزهای مجلسی یقه گرد و یقه هفت خود را برای پوشیدن با دامن‌های جذب کوتاه و بلند پولکی کنار بگذارید. اگر هم به دنبال دامن‌های خاص‌تر می‌گردید، می‌توانید یکی از مدل‌های پولکی چاکدار، پلیسه‌ای یا ریش ریشی را با کفش‌های پاشنه بلند خود ست کنید.

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

دامن کوتاه پولکی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

دامن پولکی مجلسی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

دامن پولکی چاکدار

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

دامن پولکی پلیسه‌ای

شلوار دمپا گشاد پولکی

آیا عاشق پوشیدن شلوار دمپا گشاد هستید؟ یکی از آیتم‌های مجلسی زیبا، شلوارهای پولکی خوش‌رنگی است که برای پوشیدن با نیم‌تنه یا بلوز ساده از جنس خز یا ساتن گزینه مناسبی هستند. در انتخاب کفش دقت کنید که به هیچ‌وجه یک جفت کفش متالیک و شاینی را با لباس مجلسی پولکی نپوشید. شما باید تا حد ممکن کفش‌های خود را ساده نگه‌دارید. اگر بر سر برداشتن یک جفت کفش از بین مدل‌های داخل کمدتان شک دارید، به شما آیتمی مشکی رنگ و ساده را توصیه می‌کنیم.

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

شلوار پولکی مجلسی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

شلوار پولکی مجلسی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

شلوار پولکی مجلسی

پیراهن پولکی ریش ریشی

این پیراهن هم به اندازه سایر آیتم‌های پولکی زیبا است. معمولا لباس مجلسی پولکی روی پارچه‌های مخمل و تور دوخته می‌شود. در این مدل هم پولک‌ها به صورت ریش ریش روی پیراهن تور دوخته شده‌اند که این کار زیبایی و شکوه لباس مجلسی را دو چندان کرده است. این پیراهن مورد نظر دارای آستین‌های گشاد و رها است و یک کمربند فلزی شیک کمی پایین‌تر از یقه هفت باز آن بسته می‌شود. علاوه بر این مدل، آیتم‌ خلاقانه‌ای طراحی شده که حاصل ترکیب مدل ریش‌ریشی و پولکی است و مورد علاقه خانم‌هایی است که بیشتر طرفدار مدل ریش ریشی‌اند.

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن پولکی ریش ریشی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن پولکی ریش ریشی

لباس مجلسی با جزئیات پولکی

اگر از لباس‌های سراسر پوشیده از پولک خوشتان نمی‌آید، بهترین راه‌حل رفتن به سراغ آیتم‌های مجلسی‌ست که دارای جزئیات پولک دوزی شده روی لباس می‌باشند. پولک‌ها در قسمت‌های مختلف لباس مانند یقه، دور کمر، آستین و… دوخته می‌شوند. بنابراین شما می‌توانید با توجه به حجم پولک استفاده شده در طراحی، لباس مجلسی پولکی‌ای که مطابق با سلیقه‌تان است، بخرید.

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

لباس مجلسی با جزئیات پولک

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

لباس مجلسی با جزئیات پولک

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

لباس مجلسی با جزئیات پولک

سرهمی پولکی

اگر اهل پوشیدن پیراهن و دامن نیستید، احتمالا از اورال و رامپرهای مجلسی پولکی استقبال خواهید کرد. آیا لباس مجلسی می‌خواهید که علاوه بر ترند بودن، خیلی کم در مراسم و مهمانی‌ها دیده باشید؟ سرهمی‌ یقه هالتر زیبایی که با پولک‌های رنگی پترن‌دار شده‌، قطعا یکی از آیتم‌های مجلسی است که بر تن کمتر خانمی دیده‌اید.

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

رامپر پولکی مجلسی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

سرهمی پولکی مجلسی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

سرهمی پولکی مجلسی

ست پولکی

تا به اینجا استایل‌های پیشنهادی شامل یک آیتم پولکی بودند. شاید بپرسید، آیا داشتن تیپ سر تا پا پولکی تصمیم عاقلانه‌ای است؟ بله؛ شما می‌توانید برای روزهای کمی سرد به سراغ کت و شلوار پولکی بروید و دقت کنید که بلوز زیر کت از لحاظ جنس و رنگ متناسب با آیتم‌های پولکی باشد. به جز این، ست نیم‌تنه یا کراپ تاپ با شلوار، شورت یا دامن کوتاه هم ترکیب جذابی برای جشن‌ها و مهمانی‌های تابستانه به شمار می‌آید.

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

ست نیم‌تنه و دامن کوتاه پولکی مجلسی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

ست نیم‌تنه و شلوار پولکی مجلسی

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

ست کت و شلوار پولکی مجلسی

پیراهن پولکی دورو

مدل‌هایی از لباس‌های پولکی وجود دارند که با لمس پولک‌های آن، آیتم به رنگ دیگری درمی‌آید. این دسته از لباس‌های مجلسی به پولکی دورو معروفند. شما می‌توانید با انتخاب یک پیراهن، دو لباس مجلسی پولکی داشته باشید. همانطور که مشاهده می‌کنید، این پیراهن پولکی دورو دارای دو رنگ زیبای طلایی و آبی تیره است.

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن پولکی مجلسی

چند نکته برای تکمیل استایل با لباس مجلسی پولکی

  • اولین قانون در رابطه با لباس مجلسی پولکی این است که همانطور که می‌دانید این آیتم‌ بسیار چشم‌نواز و بولد است، بنابراین اگر می‌خواهید همچنان تمرکز چشم‌ها روی زیبایی لباس شما باشد، اکسسوری‌های انتخاب کنید که دارای زرق و برق کمتری باشند.

 

  • خوشبختانه با پوشیدن لباس مجلسی پولکی نیاز نیست مدل وقت‌گیر و سنگینی روی موهای‌تان پیاده کنید. موهای‌تان را ساده بیارائید. برای مثال اگر مدل موی کوتاهی دارید، بهتر است با موس کمی آنها را حالت‌دار کنید.

 

  • اگر می‌خواهید تا ظاهری شلوغ نداشته باشید، تا حد امکان از انداختن گردنبند، گوشواره یا دستبند دوری کنید. لباس مجلسی پولکی به اندازه کافی دل‌فریب و چشم‌گیر است، بنابراین استفاده نکردن از جواهرات خللی به شیک بودن استایل شما وارد نمی‌کند. اگر بنا به دلایلی خواستید از اکسسوری خاصی استفاده کنید، این نکته را به یاد داشته باشید که از ست کردن لباس مجلسی پولکی با کیف یا گوشواره پولکی خودداری کنید. شاید بهتر است به جواهرات مینیمال فلزی هماهنگ با لباس‌تان فکر کنید.

 

  • بهترین آرایش با لباس مجلسی پولکی، آرایش نچرال یا خنثی است. برای سایه چشم می‌توانید از رنگ‌های قهوه‌ای، برنزی، خاکستری و سیاه استفاده کنید. برای رژلب هم پالت‌های نود و صورتی ملایم انتخاب خوبی به نظر می‌آیند.
لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

پیراهن پولکی مجلسی

تخفیف‌های ویژه کمدا برای خرید لباس مجلسی پولکی

آیا از دیدن قیمت بالای لباس‌های مجلسی کلافه‌اید؟ آیا زمان زیادی برای گشتن بین مراکز خرید و پیدا کردن یک لباس مجلسی پولکی قیمت ارزان‌تر ندارید؟ نگران نباشید، راه حل اپلیکیشن جذاب کمدا است. با پیوستن به کمدا، با فضایی دخترانه پر از آیتم‌های مجلسی روبرو خواهید بود که شما را با تخفیف‌های بالای ۵۰% سورپرایز خواهد کرد. شما تنها با جستجوی عبارت” لباس مجلسی پولکی” بدون هیچ دردسری به دنیایی از مدل‌های شیک کاملا نو یا در حد نو دسترسی پیدا می‌کنید. به این ترتیب در کمترین زمان با قیمتی بسیار ارزان‌تر از بازار لباس مجلسی که مدنظرتان است را با گارانتی پرداخت می‌خرید. اگر دوست دارید که سری به کمدا بزنید، می‌توانید این اپلیکیشن را از سایت دانلود و نصب کنید. در ادامه چند نمونه از مدل‌های لباس مجلسی پولکی موجود در کمدا را مشاهده می‌کنید:

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

خرید لباس مجلسی پولکی با اپلیکیشن کمدا

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

خرید لباس مجلسی پولکی با اپلیکیشن کمدا

 

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

خرید لباس مجلسی پولکی با اپلیکیشن کمدا

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

خرید لباس مجلسی پولکی با اپلیکیشن کمدا

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

خرید لباس مجلسی پولکی با اپلیکیشن کمدا

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

خرید لباس مجلسی پولکی با اپلیکیشن کمدا

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

خرید لباس مجلسی پولکی با اپلیکیشن کمدا

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

خرید لباس مجلسی پولکی با اپلیکیشن کمدا

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

خرید لباس مجلسی پولکی با اپلیکیشن کمدا

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

خرید لباس مجلسی پولکی با اپلیکیشن کمدا

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

خرید لباس مجلسی پولکی با اپلیکیشن کمدا

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

خرید لباس مجلسی پولکی با اپلیکیشن کمدا

لباس مجلسی پولکی (مدل‌های جدید لباس مجلسی پولکی + نکاتی برای ست کردن اکسسوری)

خرید لباس مجلسی پولکی با اپلیکیشن کمدا

شما کدام یک از مدل‌های لباس مجلسی پولکی را پسندیدید؟

شما چه اکسسوری یا مدل مویی را مناسب ست کردن با مدل‌های لباس مجلسی پولکی می‌دانید؟ خوشحال می‌شویم تجربیات و نظرات خودتان را در قسمت کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

چه اکسسوری‌هایی را با لباس مجلسی پولکی ست کنیم؟

این لباس مجلسی بسیار چشم‌نواز و بولد است، بنابراین اگر می‌خواهید همچنان تمرکز چشم‌ها روی زیبایی لباس شما باشد، اکسسوری‌های انتخاب کنید که دارای زرق و برق کمتری باشند.

آیا لباس مجلسی پولکی از مد افتاده است؟

به هیچ وجه! حقیقت این است که در رابطه با پوشیدن مدل‌های پولکی، نکته مهمِ هنر تکمیل کردن استایل با لباس مجلسی پولکی وجود دارد که بعضی از خانم‌ها به طور کامل آن را فراموش می‌کنند.

با لباس مجلسی پولکی چه آرایش صورت و مویی داشته باشیم؟

با پوشیدن لباس مجلسی پولکی نیاز نیست مدل وقت‌گیر و سنگینی روی موهای‌تان پیاده کنید. موهای‌تان را ساده بیارائید و بهترین آرایش با لباس مجلسی پولکی، آرایش نچرال یا خنثی است.

از کجا لباس مجلسی پولکی ارزان بخرم؟

از اپلیکیشن جذابِ کمدا! با پیوستن به کمدا، با فضایی دخترانه و پر از آیتم‌های مجلسی روبرو خواهید شد که شما را با تخفیف‌های بالای ۵۰% سورپرایز خواهد کرد.منبع مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا