لباس مجلسی

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)


100 مدل لباس مجلسی چپ و راستی

اگر چه خرید لباس مجلسی یکی از لذت بخش‌ترین کارهای دنیاست اما نمی‌توان از دشواری‌های آن نیز صحبتی نکرد. انتخاب یک لباس مجلسی مناسب به فاکتورهای بسیار زیادی وابسته است. برای مثال لباس مجلسی مخصوص یک مهمانی شب با لباس مجلسی تولد دوستانه تفاوت بسیار زیادی دارد یا حتی ممکن است که لباس مجلسی مدنظر شما متناسب با فرم بدنتان نباشد و نتواند ظاهر زیبایی برای شما به وجود آورد. انتخاب مدل مناسب لباس مجلسی، بدون اغراق یکی از تاثیرگذارترین فاکتورها برای داشتن یک استایل جذاب است. در این مقاله انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی را با هم بررسی می‌کنیم. پس اگر به مهمانی یا عروسی دعوت شده‌اید و قصد خرید لباس مجلسی چپ و راستی مناسبی را دارید، این نوشته را تا آخر بخوانید.

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی چین دار

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی طرح دار

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی ریون

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی دخترانه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی مخمل

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی آستین بلند

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی راه راه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی زنانه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی گلدار

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی راسته

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی مخمل

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی پشت بلند

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی ساتن

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی ماکسی

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی بندی

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی کمرینددار

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی کمرینددار

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی دخترانه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

جامپ سوت مجلسی چپ و راستی دخترانه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی دخترانه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی کوتاه چپ و راستی

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی ترکیبی

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی آستین کوتاه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی چین دار

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی مخمل

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی زنانه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی چین دار

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی آستین بلند

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی کمربنددار

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی دو بند چپ و راستی

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی ساده

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی چین دار

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی سایز بزرگ

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی کمربنددار

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

شومیز مجلسی چپ و راستی کمربنددار

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی هولوگرامی

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی گلدار

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی دو بند چپ و راستی

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی زنانه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی زنانه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی زنانه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی آستین بلند

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی زنانه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

جامپ سوت مجلسی چپ و راستی زنانه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی زنانه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی گلدار

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی ساتن

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی طرحدار

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی حریر

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

جامپ سوت مجلسی چپ و راستی

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی حریر

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی زنانه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی پشت باز

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی لمه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی دکلته

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی زنانه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی کلوش

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی دو بند چپ و راستی

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی آستین بلند

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی بلند

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی زنانه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی آستین کیمونو

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی یقه کج

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی بند بند

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی مخمل

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

شومیز مجلسی چپ و راستی زنانه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

جامپ سوت مجلسی چپ و راستی زنانه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی حریر

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی زنانه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی زنانه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی یقه دلبری

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی راه راه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

شومیز مجلسی چپ و راستی زنانه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی ترکیبی

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی طرحدار

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی زنانه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی جدید

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی جدید

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی نامتقارن

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی مخمل

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی گلدار

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

جامپ سوت مجلسی چپ و راستی مخمل

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

جامپ سوت مجلسی چپ و راستی جدید

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی ساتن

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی رنگارنگ

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی ترکیبی

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی ترکیبی

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی کمربند دار

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی جدید

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی جدید

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی ترکیبی

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی ساتن

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی جدید

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی ترکیبی

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی خال خالی

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی گلدار

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی حریر

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی آستین بلند

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

لباس مجلسی چپ و راستی جدید

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی جدید

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی دخترانه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی جدید

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی راه راه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی جدید

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی شاینی لمه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی جدید

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی مخمل

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی بلند

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی زنانه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی کوتاه

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

لباس مجلسی چپ و راستی جدید

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

پیراهن مجلسی چپ و راستی گل گلی

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

لباس مجلسی چپ و راستی

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

لباس مجلسی چپ و راستی

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

لباس مجلسی چپ و راستی مخمل

لباس مجلسی چپ و راستی هرچه ساده‌تر، بهتر!

بسیاری از خانم‌ها ترجیح می‌دهند که در یک مهمانی رسمی و غیر رسمی به سراغ لباس مجلسی‌های ساده‌تر بروند. لباس مجلسی چپ و راستی ساده یکی از گزینه‌های بسیار زیبا و جذابیست که می‌تواند به ظاهر شما جلوه‌ی متفاوتی ببخشد. در هنگام خرید لباس مجلسی چپ و راستی ساده، بسته به موقعیت و میزان فعالیت خود جنس پارچه را انتخاب کنید. بهترین پارچه‌ برای این مدل، کرپ کش است. این پارچه علاوه بر این که زیبایی و فرم لباس را حفظ می‌کند، کشسان بودن پارچه، آزادی عمل بالایی را نیز برای شما فراهم می‌کند.

برای کامل کردن استایل خود با یک لباس مجلسی چپ و راستی ساده، با توجه به میزان باز بودن یقه و مدل آستین‌ها، از اکسسوری‌هایی نظیر گردنبندهای چوکر یا گوشواره‌های بلند استفاده کنید.

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

لباس مجلسی ساده چپ و راستی

در انتخاب طرح لباس مجلسی چپ و راستی جسور باشیم

یکی از مهم‌ترین دلایلی که خانم‌ها کمتر به سراغ لباس‌های طرح دار می‌روند، این است که برای پوشیدن یک لباس طرح دار، باید ریسک کرد و جسارت زیادی به خرج داد. پوشیدن لباس‌های طرح دار کار نسبتا دشواری است زیرا ایجاد هماهنگی بین اجزای استایل از اهمیت بالایی برخوردار است.

لباس مجلسی چپ و راستی طرح دار یک انتخاب بسیار هوشمندانه برای یک مهمانی و دورهمی خودمانی است. این لباس‌ها را می‌توانید در فصل بهار و تابستان به تن کنید و تازگی و گرمای بی‌نظیری را چاشنی استایل خود کنید. پارچه‌های نخی و لینن طرح دار برای لباس مجلسی چپ و راستی بسیار مناسب هستند. در کنار این مدل لباس مجلسی، می‌توانید از سندل‌های پاشنه بلند استفاده کنید.

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

لباس مجلسی طرح دار چپ و راستی

لباس مجلسی ساتن ابریشمی چپ و راستی: اصیل و لوکس ظاهر شویم

گاهی اوقات برای داشتن یک ظاهر گران قیمت و در عین حال با اصالت، لزومی ندارد که هزینه‌ی بسیار زیادی را متحمل شویم و می‌توان تنها با اضافه کردن چند آیتم، به این هدف دست یافت. لباس مجلسی چپ و راستی ساتن ابریشم از جمله آیتم‌هایی است که طراحی و جنس پارچه‌ی آن موجب شده که بسیار لوکس و خیره کننده به نظر برسد. این مدل لباس مجلسی به طور معمول ساده‌ است و بر روی بالاتنه جزییات به خصوصی دارد.

قبل از خرید لباس مجلسی چپ و راستی ساتن ابریشم، باید به خاطر داشته باشید که به دلیل درخشندگی پارچه، ممکن است اندکی پرتر دیده شوید. هم چنین پوشیدن یک پیراهن چپ و راستی بدون آستین یا بندی ساتن ابریشم، یک ظاهر بسیار گیرا برای شما خلق خواهد کرد. بهتر است که رنگ کفش و سایر عناصر استایل شما مات و خنثی باشد تا استایلتان متعادل شود.

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

لباس مجلسی چپ و راستی ابرایشمی

لباس مجلسی مخمل چپ و راستی: لطیف و گران قیمت

اگر به یک مهمانی یا عروسی مجلل دعوت شده‌اید و می‌خواهید توجه زیادی به شما جلب شود، این بخش را به دقت بخوانید. پوشیدن یک پیراهن مجلسی چپ و راستی مخمل، به شما ظاهری اشرافی و هیجان انگیز می‌بخشد. پارچه‌ی مخمل به طور طبیعی دارای سایه روشن است و پیراهن مجلسی چپ و راستی از جنس این پارچه، به خوبی چین‌ها و جزییات لباس را نشان را نمایان می‌کند. برای این در یک لباس مجلسی چپ و راستی مخمل بدرخشید، بهتر است که از رنگ‌های تیره مانند زمردی، سرمه‌ای، مشکی استفاده کنید. هم چنین برای کامل کردن استایل خود به سراغ اکسسوری‌های درخشان بروید تا زیبایی لباستان چند برابر شود.

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

لباس مجلسی مخمل چپ و راستی

لباس مجلسی ترکیبی چپ و راستی: خلاقیت و دیگر هیچ!

برخی از افراد در هنگام انتخاب یک لباس مجلسی، به سراغ مدل‌هایی می‌روند که کمتر رایج است و سلیقه‌ی هر کسی نیست. یکی از این مدل‌ها، لباس مجلسی‌ چپ و راستی ترکیبی است. پیراهن‌های چپ و راستی، به دلیل برش‌هایی که در طراحی آن وجود دارد، پتانسیل زیادی برای ترکیب کردن پارچه‌ها دارند. برای مثال می‌توان از پارچه‌هایی که طراحی، رنگ یا جنس متفاوتی دارند در دوخت این لباس‌ها استفاده کرد.

اگر شما به پوشیدن لباس مجلسی چپ و راستی ترکیبی علاقه دارید، بهتر است که به سراغ مدل‌هایی بروید که در موقعیت‌های مختلفی قابل استفاده باشند. همچنین بهتر است که اکسسوری‌ها را با دقت بیشتری انتخاب کنید تا استایلتان دچار شلوغی و ناهماهنگی نشود.

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

لباس مجلسی ترکیبی چپ و راستی

لباس مجلسی آستین بلند چپ و راستی: شیک و کاربردی

پیراهن‌های آستین بلند همیشه یکی از کابردی‌ترین لباس‌های کمد هر خانمی به شمار می‌روند. این لباس‌ها در موقعیت‌های متفاوت و بسته به کوتاهی یا بلندی‌شان می‌توانند با جوراب‌شلواری یا بدون آن پوشیده شوند. لباس مجلسی‌ چپ و راستی آستین بلند نیز از این قاعده مستثنی نیست. حتی اگر به دنبال لباسی مناسب برای ساقدوش‌هایتان می‌گردید، این مدل را در لیست خود قرار دهید. اگر به پوشیدن لباس‌های یقه باز علاقه دارید، یک لباس مجلسی چپ و راستی آستین بلند کاملا مناسب شما خواهد بود. به طور کلی این مدل دست شما را در انتخاب اکسسوری و کفش باز می‌گذارد. پس اگر به دنبال لباسی همه کاره هستید، در انتخاب این مدل لباس مجلسی چپ و راستی شک نکنید.

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

لباس مجلسی آستین بلند چپ و راستی

لباس مجلسی بندی چپ و راستی: جذاب و به روز

کمتر کسی پیدا می‌شود که علاقه‌ای به لباس‌های بدون آستین و بندی نداشته باشد. این لباس‌ها که مدت زیادی‌ست در فشن شوهای بزرگ‌ترین برندهای دنیا نیز حضور دارند، به یکی از پرطرفدارترین لباس‌های شب خانم‌ها نیز تبدیل شده‌اند. این مدل از لباس مجلسی برای کسانی که اندام خوبی دارند، بهترین گزینه است. هم چنین پوشیدن این لباس برای خانم‌هایی که موهای کوتاهی دارند نیز انتخاب بسیار مناسبی خواهد بود. یک لباس مجلسی چپ و راستی بندی بهتر است که از جنس پارچه‌های لخت و ظریفی مانند ابریشم یا ساتن باشد چرا که این پارچه‌ها به فرم زیبایی به لباس شما خواهند بخشید.

اگر پیراهن مجلسی چپ و راستی بندی شما یقه‌ی بازی داشته باشد، از اکسسوری‌هایی مانند گردنبندهای کوتاه‌ یا گوشواره‌های بلند استفاده کنید. پوشیدن یک کفش با پاشنه‌ی بلند (هرچه بلندتر، بهتر) به جذابیت استایل شما کمک شایانی خواهد کرد.

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

لباس مجلسی بندی چپ و راستی

جامپ سوت مجلسی ژپ و راستی: لباسی خاص برای خاص پسندها

تقریبا در هر مهمانی یا مراسم عروسی، یک نفر وجود دارد که همه از زیبایی و متمایز بودن لباسش صحبت می‌کنند. جامپ سوت‌ یا سرهمی‌ها از جمله لباس‌هایی هستند که پوشیدن آن‌ها در یک مهمانی می‌تواند توجه زیادی را به خود جلب کند. جامپ سوت‌های چپ و راستی هم می‌توانند یک استایل کژوال و هم یک استایل رسمی و فرمال ایجاد کنند. جامپ سوت‌ها بسته به نوع کاربردشان با پارچه‌های مختلفی دوخته می‌شوند. اگر می‌خواهید با پوشیدن جامپ سوت چپ و راستی استایل کژوالی داشته باشید، به سراغ انواع ریون، کرپ کش و حریر بروید. اگر هم به دنبال استایل‌های رسمی‌تر هستید، جامپ سوت‌هایی از جنس کرپ و کتان بسیار مناسب خواهند بود.

هم چنین برای انتخاب مدل کفش نیز با توجه به نوع جامپ سوت چپ و راستی خود، به سراغ سندل‌ها، کفش‌های پاشنه بلند یا کفش‌های تخت بروید.

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

جامپ سوت مجلسی چپ و راستی

لباس مجلسی چپ و راستی نامتقارن: ترندی و آوانگارد

اکثر لباس‌هایی که می‌پوشیم طراحی متقارنی دارند. یعنی هیچ تفاوتی بین سمت راست و چپ لباس وجود ندارد. اما اگر پیگیر دنیای مد و فشن باشید، حتما مدل‌هایی را دیده‌اید که هیچ تقارنی در آن‌ها وجود ندارد. یکی از ترندهای اخیر که در بین طراحان بسیار نامی و مشهور نیز از محبوبیت زیادی برخوردار بوده است، لباس‌های چپ و راستی نامتقارن می‌باشد. شاید به جرات بتوان گفت که یکی از دلایل اصلی علاقه‌ی طراحان و پیشرویان در صنعت مد به این مدل از لباس مجلسی‌ها، خلاقانه بودن آن‌هاست. در هنگام پوشیدن این مدل لباس مجلسی چپ و راستی، از شلوغ کردن و استفاده‌ی زیاد از حد اکسسوری‌ها خودداری کنید و اجازه دهید تا طراحی منحصر به فرد لباستان خودنمایی کند.

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

لباس مجلسی نامتقارن ترندی و آوانگارد چپ و راستی

لباس مجلسی هولوگرام چپ و راستی: درخشان مانند الماس

یکی از زیباترین لباس‌ مجلسی‌ها به خصوص در مهمانی‌های شب، لباس‌های متالیک و درخشان هستند. این لباس‌ها با بازتاب نور جلوه‌ی بسیار خیره کننده‌ای به ظاهر و استایل شما می‌بخشند. پوشیدن یک لباس مجلسی چپ و راستی متالیک در هنگامی که پوست برنزه‌ای داشته باشید نیز انتخاب مناسبی خواهد بود. در هنگام خرید یک لباس مجلسی چپ و راستی متالیک باید توجه داشته باشید که بر اساس ته رنگ پوست خود، رنگ لباستان را انتخاب کنید. به طور معمول رنگ‌ها نقره‌ای و مشکی گزینه‌های پرکاربرد و مناسبی برای لباس مجلسی چپ و راستی متالیک به منظور پوشیدن در یک مراسم عروسی یا مهمانی شب خواهد بود.

همچنین اگر به لباس‌های درخشان و براق علاقه دارید، انتخاب یک پیراهن چپ و راستی پولکی، هواوگرام یا گیپور با جزییات درخشنده نیز می‌تواند انتخاب خوبی باشد. توجه داشته باشید که در هنگامی که لباس مجلسی چپ و راستی متالیک پوشیده‌اید، از آرایش‌ ملایم و نود استفاده کنید. هم چنین بهتر است که اکسسوری‌های خود را بسیار محدود و حساب شده به استایل خود اضافه کنید.

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

لباس مجلسی متالیک چپ و راستی متالیک

لباس مجلسی چین دار چپ و راست: کژوال و هیجان انگیز

لباس مجلسی چپ و راستی محدود به هیچ سن و سلیقه‌ای نیست و هر کسی با توجه به علاقه‌ی خود می‌تواند با خیال راحت، این مدل را در مهمانی یا مراسم عروسی بپوشد و لذت ببرد. یکی از مدل‌های بسیار پرطرفدار لباس مجلسی چپ و راستی، مدل چین دار است. این مدل تنوع بسیار زیادی دارد و می‌توان از پارچه‌های مختلفی برای دوخت آن نیز استفاده کرد.

لباس مجلسی چپ و راستی چین دار یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها برای خانم‌های باردار نیز به شمار می‌رود. این مدل لباس مجلسی چپ و راستی برای دختران کم سن و سال نیز انتخاب خوبی خواهند بود. اگر به رنگ‌های تند و زنده علاقه دارید، یک پیراهن چپ و راستی چین دار به شما استایل و ظاهری بسیار هیجان انگیز و جذاب می‌بخشد. هم چنین می‌توانید از پارچه‌هایی که طرح دار هستند نیز برای دوخت این مدل کمک بگیرید. لباس مجلسی چپ و راستی چین دار بهتر است که از جنس پارچه‌هایی مانند حریر باشد که جزییات و طرحی لباس بتواند خود را به خوبی نشان دهد.

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

لباس مجلسی چین دار چپ و راستی

لباس مجلسی کمر دار چپ و راستی: بازگشت به سال‌های دور

اگر شما هم یکی از طرفداران استایل‌های وینتیج و قدیمی باشید، پوشیدن یک لباس مجلسی چپ و راستی کمر دار را به شما پیشنهاد می‌کنیم. به طور کلی پیراهن‌هایی که بر روی کمر برش جداگانه دارند، به باریک‌تر دیده شدن کمر کمک بسیار زیادی می‌کنند. این لباس‌ها همچنین به شما ظاهری کشیده و لاغر‌تری می‌دهند. کمربندها یکی از اکسسوری‌های بسیار کارآمدی هستند که می‌توانند زیبایی استایل‌های مختلف را چند برابر کنند. ترکیب یک لباس مجلسی چپ و راستی کمر دار و کمربندها می‌تواند به شما ظاهری وینتیج و زیبا ببخشد.

به یاد داشته باشید که محل قرار گرفتن برش کمر بسیار مهم است. هم چنین اگر پهنای برش نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و باید بر اساس فرم بدن شما تعیین شود.فراموش نکنید که اگر اندازه‌ی دور کمر شما نسبتا زیاد است، از استفاده از کمربندهایی که جزییات زیادی دارند یا انتخاب مدل لباس‌هایی که بر روی کمر طراحی خاصی دارند و باعث متمرکز توجه به آن قسمت می‌شوند، خودداری کنید.

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

لباس مجلسی کمربند دار چپ و راستی

لباس مجلسی حریر چپ و راستی: آزاد و رها مثل پر

حریر یکی از سبک‌ترین و متنوع‌ترین پارچی‌هایی است که در انواع لباس مجلسی به کار گرفته می‌شوند. انتخاب یک لباس مجلسی چپ و راستی حریر برای هیچ کس محدودتی ندارد. البته باید با توجه به فرم بدن خود گزینه‌ی مناسب را انتخاب کنید.

لباس مجلسی چپ و راستی (معرفی انواع مدل‌های لباس مجلسی چپ و راستی)

لباس مجلسی حریر چپ و راستی

 

خرید با تخفیف لباس مجلسی چپ و راستی از اپلیکیشن کمدا

اگر قصد خرید یک لباس مجلسی چپ و راستی یا هر مدل دیگری را دارید، اپلیکشین کمدا را نصب کنید و بدون صرف وقت و هزینه‌های زیاد، خرید خود را انجام دهید. اگر هم هنوز کمدا را نصب نکرده‌اید، از لینک زیر آخرین نسخه‌ی کمدا را دریافت نمایید:

آیا این نوشته برای شما مفید بود؟

اگر مدل‌های دیگری از لباس مجلسی چپ و راستی را می‌شناسید در بخش نطرات با ما درمیان بگذارید.

کدام پارچه برای پیراهن‌های چپ و راستی پر کاربردتر است؟

پارچه‌های نخی و لینن طرح دار برای لباس مجلسی چپ و راستی بسیار مناسب هستند. بهترین پارچه‌ برای این مدل، کرپ کش است. چون کشسانی این پارچه فرم لباس را حفظ می‌کند.

آبا پیراهن‌های چپ و راستی با پارچه‌های ساتن ابریشمی هم دوخته می شوند؟

لباس مجلسی چپ و راستی ساتن ابریشم از جمله آیتم‌هایی است که طراحی و جنس پارچه‌ی آن موجب شده که بسیار لوکس و خیره کننده به نظر برسد.

پیراهن‌های چپ و راستی با پارچه‌های طرح‌دار و شلوغ زیبا هستند؟

صد در صد! پیراهن‌های چپ و راستی، به دلیل برش‌هایی که در طراحی آن وجود دارد، پتانسیل زیادی برای ترکیب کردن پارچه‌ها دارند.

آیا پیراهن‌هایچپ و راستی پوشیده‌اند؟

پیراهن‌های چپ و راستی با آستین بلند، بند دار، آستین نامتقارن و آستین حلقه‌ای طراحی می‌شوند.

به غیر از پیراهن آیتم‌های چپ راستی دیگری هم وجود دارد؟

بله، اگر دوست دارید پاهایتان پوشیده باشد می‌توانید جامپ سوت‌های چپ و راستی را در رادیومدا ببنید.

از کجا با تخفیف لباس مجلسی چپ و راستی بخرم؟

اگر قصد خرید یک لباس مجلسی چپ و راستی یا هر مدل دیگری را دارید، اپلیکشین کمدا را نصب کنید و بدون صرف وقت و هزینه‌های زیاد، خرید خود را انجام دهید.منبع مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا