لباس مجلسی

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی ۹۰ مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)


لباس مجلسی ژاکارد

اگر از آن دسته خانم‌هایی هستید که دوست دارید در هر مراسمی استایل منحصر به فرد و متمایزی داشته باشید و بدرخشید یا اگر به پوشیدن لباس‌های خیلی خاص علاقه دارید، این مطلب را تا انتها دنبال کنید چرا که می‌خواهیم انواع لباس مجلسی ژاکارد را با هم بررسی کنیم و ایده بگیریم و برای داشتن ظاهری بسیار جذاب و شیک، این لباس‌های زیبا را به کمدمان اضافه کنیم. پس با ما در مقاله‌ی لباس مجلسی ژاکارد همراه باشید.

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

لباس مجلسی بلند ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

کت و شلوار ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن فون دار ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

دامن مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

دامن بلند مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

دامن میدی مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن دخترانه مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن مجلسی یقه قایقی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن دکلته ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

شلوارد ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

دامن چین دار ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن چین دار ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن تنگ ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

دامن مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن راسته مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن پرنسسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن خاص ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

دامن کوتاه ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

شلوار ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن دخترانه مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن دخترانه مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن دخترانه مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن دخترانه بلند ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن دخترانه مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن پوشیده مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن دکلته مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن آستین بلند مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن دخترانه مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن چین دار مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن خاص مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

کت و دامن مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

دامن مجلسی کوتاه ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

کت و شلوار مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن دخترانه مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن دخترانه مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

شلوار رسمی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

شلوار شیک ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن دخترانه مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

کت مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

کت و شلوار مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن شاینی مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن مجلسی چین دار ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن مجلسی ژاکارد پشت بلند

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن مجلسی ژاکارد چاک دار

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

کت مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن جدید مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

کت و شلوار مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن جدید مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

شلوار ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

شلوار ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

کت و شلوار خاص ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن جدید مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

شومیز مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن جدید مجلسی ژاکارد پشت بلند

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن جدید دخترانه مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن جدید مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

کت و شلوار مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن جدید مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن جدید مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن جدید مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

دامن جدید مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

کت و شلوار مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

کت و شلوار دخترانه ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

کت و شلوار مجلسی جدید ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن جدید مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

کت و شلوار دخترانه ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

شلوار جدید ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن جدید ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن مجلسی خاص ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد : ژاکارد چیست؟

بسیاری از افراد فکر می‌کنند که ژاکارد نوع به خصوصی از پارچه است؛ مانند ابریشم یا کتان اما در حقیقت ژاکارد یکی از انواع روش‌های بافتن پارچه است. پارچه‌هایی که از روش ژاکارد تولید می‌شوند، توسط ماشین‌های بافندگی ژاکارد بافته می‌شوند. تفاوت اصلی پارچه‌های ژاکارد با سایر پارچه‌هایی از روش‌های معمول بافته شده‌اند این است که در پارچه‌های ژاکارد، طرح‌های و نقوش پارچه بر روی آن چاپ نمی‌شوند، بلکه در حین فرایند بافتن بر روی پارچه ایجاد می‌شوند. طرح‌ها و نقش‌های پارچه‌های ژاکارد معمولا برجسته هستند. بافت ژاکارد بر روی بسیاری از پارچه‌ها مانند ابریشم، کتان، پلی استر و غیره قابل اجراست.

این پارچه‌ها علاوه بر صنعت مد وفشن مصارف دیگری نیز دارند. پارچه‌های ژاکارد در صنعت مبل سازی به عنوان روکش مبل‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته پارچه‌های مبلی ژاکارد از ضخامت بالایی برخوردار هستند. هم چنین این پارچه‌ها به عنوان پرده نیز در دکوراسیون داخلی به کار می‌رود. پارچه‌های ژاکارد به دلیل بافت منحصر به فردی که دارند، یکی از مهم‌ترین پارچه‌ها در دنیای مد به شمار می‌روند. این پارچه‌ها مورد توجه بسیاری از طراحان و برندهای مشهور جهان هستند البته باید ذکر کرد که لباس‌هایی که با پارچه‌های ژاکارد دوخته شده و در فشن شو و رانوی برندهای لوکس به نمایش درمی‌آیند از کیفیت و ظرافت بسیار بالایی برخوردار هستند. این پارچه‌ها از جمله پارچه‌های گران قیمت به شمار می‌روند.

لباس مجلسی ژاکارد : چگونه یک لباس مجلسی ژاکارد مناسب انتخاب کنیم؟

وقتی صحبت از انتخاب یک لباس مجلسی مناسب می‌شود، توجه همگی به سمت پارچه‌های کرپ، ساتن یا ابریشم جلب خواهد شد. اگرچه لباس مجلسی‌هایی که با این پارچه‌ها تولید شده‌اند از زیبایی بسیار زیادی برخوردار هستند اما شاید بهتر باشد گاهی از اوقات در استایل خود تنوعی ایجاد کنیم و لباس‌هایی با پارچه‌های متفاوت‌تر را انتخاب نماییم. از جمله لباس‌ مجلسی‌های بسیار جذاب می‌توان به لباس‌هایی که با پارچه‌های ژاکارد مانند ژاکارد ابریشم یا کرپ ژاکارد تولید می‌شوند، اشاره کرد. لباس مجلسی‌های ژاکارد به شما ظاهری وینتیج می‌بخشند و اگر طرفدار این سبک و سیاق هستید، این لباس‌ها مناسب شما هستند.

پارچه‌های ژاکاردی که در لباس مجلسی‌ها به کار گرفته می‌شوند به طور معمول محکم، ایستاده و خوش فرم هستند و گزینه‌ی بسیار مناسبی برای کسانی است که به دنبال یک لباس مجلسی شیک برای یک مهمانی رسمی می‌گردند. هم چنین لباس مجلسی های ژاکارد از تنوع بسیار خوبی برخوردار هستند و هر کسی با هر فرم بدن و استایلی می‌تواند یکی از آن‌ها را انتخاب کند. در ادامه‌ی مطلب، چند مدل از انواع لباس مجلسی ژاکارد را معرفی می‌کنیم تا ایده بگیرید و استایل مناسب خود را بسازید.

لباس مجلسی ژاکارد : پیراهن‌های پفی ژاکارد، یک انتخاب خاص و چشمگیر

اگر به پوشیدن لباس‌های پفی علاقه دارید، این بخش مخصوص شماست. همان طور که اشاره شد، پارچه‌های ژاکارد از انواع پارچه‌‌های ایستا و محکم هستند. این پارچه در هنگام دوخت فرم زیبایی به لباس می‌بخشد. یکی از رایج‌ترین مدل‌های لباس مجلسی ژاکارد، پیراهن‌های پفی یا اصطلاحا Ball Gown ها هستند. اگر عروسی یکی از اقوام درجه‌ی یک خود را در پیش دارید، پیراهن‌های پفی ژاکارد را در لیست خود قرار دهید. هم نیست که فرم بدن شما چگونه است و اندام لاغر یا پری دارید، این مدل پیراهن مناسب شما خواهد بود. البته به یاد داشته باشید که پیراهن‌های پفی ژاکارد توجه بسیار زیادی را سمت شما جلب خواهد کرد. بهتر است که از پارچه‌های ژاکاردی که طرح‌ و نقش‌های خیلی شلوغی ندارد استفاده کنید تا ظاهر زیبا و هماهنگی داشته باشید.

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن‌های پفی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد : لباسی برای کشیده‌تر به نظر رسیدن

بسیاری از خانم‌ها به دنبال این هستند که لباس مجلسی انتخاب کنند که در آن لاغرتر و کشیده‌تر به نظر برسند. برخی از مدل‌ها به شما این امکان را می‌دهد بدون این که تغییری در رژیم غذایی خود بدهید، لاغرتر شوید! یکی از انواع مدل‌های بسیار محبوب این لباس‌ها، پیراهن‌هایی هستند که باله تنه‌ی ساده و دامنی با پارچه‌ی ژاکارد دارند. این پیراهن مجلسی‌های ترکیبی، به طور معمول بالاتنه‌ی کوتاه‌تری دارند تا خط کمر بالاتر قرار گیرد و در نهایت شما قد بلندتر و کیشده‌تر به نظر برسید. اگر اندام پری دارید و می‌خواهید یکی از این مدل پیراهن‌های مجلسی را خریداری کنید، مدل‌هایی را انتخاب کنید که دامن آن‌ها پف کمتری داشته باشد. هم چنین برای بیشتر شدن تاثیر این مدل لباس، بهتر است که از رنگ‌های تیره‌تر را جایگزین پیراهن‌های روشن کنید.

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

لباس مجلسی ژاکارد برای کشیده‌تر به نظر رسیدن

لباس مجلسی ژاکارد : آستین هیجان انگیز، استایل هیجان انگیزتر!

شاید برایتان عجیب به نظر برسد اما به جرئت می‌توان گفت که مدل آستین‌های یک لباس مجلسی، تاثیر بسیار شگرفی در زیبایی آن لباس خواهد داشت. پارچه‌های ژاکارد، زیبایی هر مدل و طرح لباس را چندین برابر می‌کند بنابراین انتخاب یک لباس مجلسی ژاکارد با یک مدل آستین جذاب، برای کسانی که طرفدار استایل‌های شیک هستند، پیشنهاد مناسبی خواهد بود. از جمله مدل‌های آستین که ترکیب خوبی را با پارچه‌های ژاکارد می‌سازد، می‌توان به آستین‌های پفی، آستین‌های کلوش و آستین‌های چین دار اشاره کرد. البته باید به خاطر داشته باشید که همواره بر اساس فرم بدن و اندام خود مدل لباستان را انتخاب کنید. اگر دست‌ها و بازوهای پری دارید، از انتخاب آستین‌های پفی خودداری کنید چر که این مدل باعث می‌شود که دستان شما پرتر دیده شود.

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

آستین لباس مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد : پیراهن‌های چین دار ژاکارد، انتخاب یک پرنسس!

گرچه بسیاری از افراد در هنگام انتخاب یک لباس مجلسی به سراغ مدل‌های ساده‌تر می‌روند، در عین حال افراد بسیار زیادی نیز هستند که انتخاب اول آن‌ها لباس‌های شلوغ و پرکار است. لباس‌ مجلسی‌های ژاکارد چین دار از جمله این لباس‌هاست که از گذشته‌ی بسیار دور و مد سالیان گذشته به دنیای فشن امروزی قدم گذاشته. پارچه‌های ژاکارد به دلیل ویژگی‌های منجصر به فرد خود، مناسب‌ترین گزینه برای پیراهن‌های چین دار هستند. چین‌های این مدل از پیراهن‌ها معمولا به صورت لایه لایه و در اندازه‌ی بزرگ هستند.

بسیاری از طراحان برای این که چین‌های پیراهن جلوه‌ی بهتری پیدا کند، قد جلوی پیراهن را کوتاه‌تر از پشت آن در نظر می‌گیرند که این کار علاوه بر این که باعث می‌شود پیراهن دنباله دار و لوکس به نظر برسد، چین‌ها و جزییات آن را نیز به بهترین شکل به نمایش می‌گذارد. اگر طرفدار لباس‌هایی هستید که خلاقیت طراح را نمایش گذاشته اند، این لباس‌ها بهترین انتخاب برای شما خواهد بود. لباس مجلسی ژاکارد چین دار برای افراد لاغر گزینه‌ی بسیار مناسبی است. البته به یاد داشته باشید که بهتر است این مدل از انواع لباس مجلسی ژاکارد را در مهمانی‌های خودمانی نپوشید و از آن‌ها در مجالس خاص و رسمی‌تر استفاده کنید.

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

پیراهن‌های چین دار ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد : کت و شلوار ژاکارد، انتخابی خاص

اگر به لباس‌هایی که در یک مهمانی خاص یا مراسم عروسی دقت کنید، خواهید دید که خانم‌های کمی وجود دارند که به سراغ پوشیدن کت و شلوار می‌روند؛ اما اگر شما از آن دسته خانم‌هایی هستید که به کت و شلوار علاقه دارید، این قسمت مخصوص شماست! کت و شلوارها به تنهایی لباس‌های بسیار خاصی برای خانم‌ها به شمار می‌روند. این آیتم‌ها از قدرت بسیار زیادی برخوردار هستند و می‌توانند استایل‌های بسیار متمایز و زیبایی را خلق نمایند. پس بیایید کمی خلاقیت و جسارت به خرج دهیم و یک دست کت و شلوار ژاکارد بخریم!

پارچه‌های ژاکارد بسیار زیبا هستند. جزییات منحصر به فرد این پارچه‌ها توجه بسیار زیادی را به خود جلب می‌کند و علاوه بر این‌ها، نمی‌توان از فرم و ایستایی بی نظیر آن‌ها سخنی نگفت. تمام این ویژگی سسب شده که کت و شلوارهای ژاکارد به یکی از آیتم‌های مورد علاقه‌ی بسیاری از استایلیست‌ها و دوست داران فشن تبدیل گردد. اگر کمی پیگیر هفته‌های فشن و استایل‌های کژوال باشید، بدون شک افراد بسیار زیادی را دیده‌اید که یک دست کت و شلوار ژاکارد هیجان انگیز به تن کرده‌اند. پوشیدن یک دست کت و شلوار ژاکارد، جسارت زیادی می‌طلبد اما در نهایت یک استایل بی نظیر را برای شما به ارمغان خواهد آورد. بهتر است در هنگام خرید کت و شلوار با پارچه‌ی ژاکارد، رنگ‌های روشن‌تر را انتخاب کنید مخصوصا مدل‌هایی که در آن‌ها رنگ طلایی به کار رفته باشد. پوشیدن یک جفت کفش پاشنه بلند متناسب با رنگ به کار رفته در پارچه‌ی ژاکارد، استایل شما را تکمیل خواهد کرد.

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

کت و شلوار مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد : دامن ژاکارد، ساده و بی دردسر

بدون شک یکی از آیتم‌هایی که می‌توان به کم آن استایل‌های بسیار زیادی ساخت، دامن است. دامن‌ها از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند و در رنگ‌ها، مدل‌ها و با پارچه‌های مختلفی دوخته می‌شوند. از جمله پارچه‌های رایج برای دوخت یک دامن، پارچه‌های ژاکارد هستند. دامن‌های ژاکارد یکی از محبوب‌ترین آیتم‌های کمد خانم‌هاست زیرا به دلیل فرم مخصوص پارچه، این آیتم زیبایی منحصر به فردی دارد و می‌تواند به عنوان یک لباس مجلسی در بسیاری از مراسم‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. دامن‌های ژاکارد در انواع پفی، خمره‌ای، مینی ژوپ و غیره تولید می‌شوند که می‌توانید آن‌ها را با توجه به اندام خود انتخاب کنید.

در هنگام انتخاب یک دامن ژاکارد بهتر است که بر اساس موقعیت و مراسم تصمیم بگیرید. اگر مهمانی شما رسمی‌تر است، ترجیحا از رنگ‌های تیره یا خنثی استفاده کنید. برای مهمانی‌های شب، انتخاب یک دامن ژاکارد با رنگ‌های درخشانی مانند طلایی و نقره‌ای گزینه‌ی مناسبی خواهد بود. برای یک دورهمی دوستانه نیز پوشیدن یک دامن ژاکارد با رنگ‌های شاد و زنده‌تر، استایل و ظاهر هیجان انگیزی برای شما خواهد ساخت. اگر قصد دارید که یک دامن ژاکارد را در عروسی یا مهمانی به تن کنید، بهتر است که از شومیزهایی با رنگ خنثی و هماهنگ با رنگ دامن خود استفاده کنید. پوشیدن یک جفت کفش پاشنه بلند نیز استایل شما را کامل خواهد کرد.

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

دامن مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد : شلوار ژاکارد، پیش رو در مد

پارچه‌های ژاکار، پارچه‌هایی هستند که نیاز اکثر سلیقه‌ها را برطرف می‌کند. طرفداران مد پیش رو، از جمله مهم‌ترین افرادی هستند که به سراغ این پارچه‌ها در استایل‌های خود رفته اند. شلوارهای ژاکارد یکی از آیتم‌هایی است که این روزها بسیاری از پیشرویان در دنیای مد و حتی افراد عادی از آن‌ها در استایل‌های خود مورد استفاده قرار می‌دهند. این شلوارها می‌توانند ساده‌ترین استایل‌ها را نیز تبدیل یک ظاهر و استایلی لوکس و گران قیمت کنند.

پوشیدن شلوارهای ژاکارد در مهمانی‌ها استایلی خاص برای شما خواهد ساخت. می‌توانید از شومیزها و تاپ‌هایی با پارچه‌های مناسب مانند کرپ یا کرپ حریر برای تکمیل استایل خود استفاده کنید. در هنگام پوشیدن یک شلوار ژاکارد به همراه مانتو نیز باید مانتوهای ساده و تک رنگ متناسب با رنگ شلوار خود را انتخاب کنید. برای انتخاب رنگ کفش نیز بهتر است که از رنگ‌های خنثی یا رنگ‌های نزدیک به رنگ شلوار ژاکاردتان استفاده کنید تا هماهنگی خوبی بین اجزای استایل ایجاد شود.

لباس مجلسی ژاکارد (معرفی 90 مدل لباس‌های مجلسی ژاکارد)

شلوار مجلسی ژاکارد

لباس مجلسی ژاکارد : پیراهن‌های اندامی ژاکارد، کلاسیک و شیک

همان طور که گفته شد، پارچه‌های ژاکارد یکی از قدیمی‌ترین پارچه‌هایی هستند که در تولید پیراهن‌های زنانه به کار گرفته می‌شدند. پیراهن‌های ژاکارد که فرم فیت و اندامی‌ترین دارند، همواره انتخاب بسیاری از زنان اشرافی و خانواده‌های سلطنی بوده است. این پیراهن‌ها در ترکیب با اکسسوری‌های مو یکی از اصیل‌ترین استایل‌ها را خواهد ساخت. اگر اندام خوبی دارید، این مدل از انواع لباس مجلسی ژاکارد، برازنده‌ی شما خواهد بود. می‌توانید در کنار این مدل لباس مجلسی ژاکارد، از گردنبند یا گوشواره‌های مروارید نیز استفاده کنید و در مهمانی بدرخشید.

لباس مجلسی ژاکارد : سخن آخر

اگر به یک مهمانی یا مجلس عروسی دعوت شده‌اید و به دنبال خرید یک لباس مجلسی ژاکارد زیبا، شیک و با کیفیت هستید، قبل از این که شال و کلاه کنید و در ترافیک و هوای آلوده از خانه بیرون بزنید و به مراکز خرید مراجعه کنید، اپلیکیشن کمدا را نصب کنید و سری به کمد صدها خانم ایرانی بزنید و لباس مجلسی خود را قیمت عالی و تخفیف‌های هیجان انگیز خریداری نمایید. اگر هم هنوز اپلیکیشن کمدا را نصب نکرده‌اید، می‌توانید با یک کلیک، آخرین نسخه‌ی کمدا را از لینک زیر دریافت کنید:منبع مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا