لباس مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی ۱۵ مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)


مدل آستین لباس مجلسی

برای خانم‌ها خرید یک لباس مجلسی زیبا همیشه چالش برانگیز بوده است. فکر به انتخاب ایده‌آل جنس، رنگ، برش، مدل آستین لباس مجلسی و… همگی معیارهایی هستد که از نباید از چشمان تیزبین ما در هنگام خرید دور بمانند. به همین خاطر اگر قرار است به زودی یک لباس مجلسی شیک بخرید یا بدوزید و برای تک تک ویژگی‌های گفته شده برنامه دارید، خواندن این نوشته از رادیومدا را با موضوع مدل آستین لباس مجلسی به شما پیشنهاد می‌کنیم.

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین لباس مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین لباس مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین مجلسی کپ

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین مجلسی پفی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین کیمونوی مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین زنگوله‌ای

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین فانوسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین پرنسسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین دنباله دار

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین دنباله دار

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین بالونی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین کلوش

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین پفی کوتاه

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین زنگوله‌ای

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین مجلسی پروانه‌ای

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین چاکدار

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین مجلسی پروانه‌ای

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین بلند مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین مجلسی مچ دار

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین مجلسی کلوش

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین مجلسی کلوش

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین مجلسی پروانه‌ای

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین مجلسی رگلان

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین مجلسی مچ بلند

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین مجلسی بلند جدید

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین مجلسی بلند جدید

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین مجلسی بلند جدید

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین خفاشی حریر

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین زنگوله‌ای گیپور

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین کیمونو مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین پرنسسی مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین پرنسسی مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین پرنسسی مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین زنگوله‌ای مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین خفاشی مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین دنباله دار مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین زنگوله‌ای مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین خاص لباس مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین بالونی لباس مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین پرنسسی لباس مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین لباس مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین گلبرگی مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین فانوسی مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین چاکدار مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین پرنسسی مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین لباس مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل جدید آستین لباس مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین پفی توری مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین کپ مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین زنگوله‌ای مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین کوتاه پفی مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین لباس مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین لباس مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین لباس مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین لباس مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین پرنسسی لباس مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین لباس مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین ترکیبی چاکدار

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین لباس مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین لباس مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین کوتاه لباس مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی را جدی بگیرید!

بر خلاف تصور افراد زیادی که به هنگام انتخاب لباس مجلسی به آستین توجهی ندارند، باید بگوییم یکی از مهم‌ترین المان‌ها در ظاهر و فرم لباس، آستین است. آستین بخش مهمی از طراحی مد و لباس محسوب می‌شود که علاوه بر بحث زیباشناسی، کاربردی هم می‌باشد. مدل‌های مختلفی از آستین وجود دارند که می‌توانند برای هر استایلی روی هر پارچه‌ای دوخته شوند. بنابراین به هنگام خرید لباس دلخواه‌تان حتما به مدل آستین لباس مجلسی نیز دقت کنید.

تعریف آستین از دید طراحان

آستین به قسمتی از لباس گفته می‌شود که بازو، شانه و دست‌های ما را می‌پوشاند و از آن در دوخت آیتم‌هایی مانند پیراهن، بلوز، ژاکت، سوییشرت و… استفاده می‌شود. آستین‌ها در اندازه‌های مختلفی دوخته شده و با توجه به استایل می‌توانند تنگ یا گشاد باشند.

محبوبیت مدل‌های آستین در هر کشور و فرهنگی متفاوت است. هر مدل آستین چیزهای زیادی برای گفتن داردو می‌توان گفت منشا به وجود آمدن و تغییرات شکل مدل آستین‌ها با گذشت زمان، داستان‌های شنیدنی به دنبال دارد که می‌تواند جالب باشد. برای مثال بعضی از آستین‌ها مانند آستین زنگوله‌ای در میان غربی‌ها رایج بوده اما مدل‌هایی مثل آستین کیمونو الهام گرفته از شرق آسیا است.

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

مدل آستین لباس

بررسی طول مدل آستین لباس مجلسی

طول آستین لباس مجلسی در استایل‌های متفاوت فرق دارد؛ چرا که طراح متناسب با طراحی کلی لباس، روی مدل‌های آستین کار می‌کند. با این حال خوب است که با استانداردهای طول مدل آستین لباس مجلسی آشنا شوید.

  • آستین کوتاه: این مدل آستین لباس مجلسی کمی پایین‌تر از آستین‌های کپ و کوتاه‌تر از طول آرنج است. به جز این نوع، مدل دیگری از آستین کوتاه وجود دارد که به اندازه طول بازو است اما چند ایچ بالاتر از آرنج متوقف می‌شود.
  • آستین سه‌ربع یا ۴/۳: ۴/۳ یا همان آستین سه‌ربع یک مدل آستین لباس مجلسی است که تا پایین‌تر از آرنج شما  طول دارد.
  • آستین کامل: همانطوری که از اسمش مشخص است؛ این مدل آستین لباس مجلسی، بلند بوده و کاملا دست‌های شما را می‌پوشاند.

آستین پفی مجلسی

آستین‌های کلاسیک و وینیتج پفی طرفداران خاص خود را دارند. اگر به لباس‌های مجلسی با این طراحی نگاه کنید، متوجه می‌شوید که آستین‌ها در اطراف بازو یا مچ دست جمع شده تا حالت پفی ایجاد کنند. این مدل آستین لباس مجلسی نسبتا سبک بوده و در اندازه‌های کوتاه و بلند دوخته می‌شود.

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین پفی لباس مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین پفی لباس مجلسی

آستین  چاکدار مجلسی

آیا طرفدار لباس‌های مجلسی چاکدار هستید؟ اگر اینطور است، خوب است بدانید که آستین لباس مجلسی هم می‌تواند چاکدار باشد. این آستین‌ها معمولا طولی به اندازه ۴/۳  یا بلندتر دارند. از جذاب‌ترین آیتم‌های مجلسی، مدلی است که دو طرف آستین خود چاک داشته و انتهای آن با یک دکمه یا مچ کوتاه بسته می‌شود. این مدل تقریبا روی هر لباس مجلسی، زیبا و جذاب است.

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین چاکدار لباس مجلسی

آستین کیمونو مجلسی

این مدل آستین لباس مجلسی با الهام از لباس‌های قدیمی چینی‌ها به نام هانفو به وجود آمده است که در نگاه اول شما را به یاد روبدوشامبر می‌اندازد. این مدل آستین از قسمت سرشانه تا مچ تماما عریض، بلند و گشاد است و حلقه‌آستین تقریبا کاربرد خودش را از دست داده است.

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین کیمونو لباس مجلسی

آستین رگلان مجلسی

حتما بلوزهایی با مدل رگلان دیده‌اید که آستین‌های آن از یقه شروع شده و به طور مورب مانند یک گردنبند تا زیر بغل ادامه دارند. این مدل آستین‌ها معمولا با دو جنس پارچه‌ی متفاوت دوخته می‌شوند و گشادی ندارند و کاملا چسب بازو و دست هستند. بنابراین این مدل آستین لباس مجلسی برای آن دسته از خانم‌هایی که می‌خواهند شانه‌های زیبا و کشیده آنها دیده شود، گزینه خوبی است. از آستین رگلان در دوخت بلوز و پیراهن‌های مجلسی فیت تن استفاده زیادی می‌شود. پیراهن‌های زیبایی در بازار هستند که آستین‌های رگلان آن‌ها از جنس‌هایی مانند، مثل تور یا گیپور دوخته شده است.

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین رگلان لباس مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین رگلان لباس مجلسی

آستین فانوسی مجلسی

این مدل آستین لباس مجلسی بین دو قسمت آرنج و مچ دست حالت بالونی دارد که انتهای آن با یک دکمه جمع می‌شود. این آستین هم جزء آستین‌های بلند محسوب می‌شود. انتخاب آستین فانوسی در دوخت لباس‌های مجلسی  همیشه جذابیت آنها  را دوبرابر می‌کند.

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین فانوسی لباس مجلسی

آستین کپ مجلسی

این مدل آستین لباس مجلسی کوتاه و تنگ بوده و مانند یک کپ کوچک روی شانه‌ها می‌ایستد. شما می‌توانید کاربرد این آستین را در طراحی لباس‌های رسمی و حتی عروس ببینید. لباس مجلسی با آستین کپ بهترین انتخاب برای فصول گرم سال است.

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین کپ لباس مجلسی

آستین پروانه‌ای مجلسی

آستین‌های پروانه‌ای به آستین‌های کپ شباهت دارند؛ اما به طور کامل شانه‌های شما را نمی‌پوشانند. از ویژگی‌های دیگر این مدل آستین لباس مجلسی، حالت شنل مانند آن است که جلوه خاصی به لباس‌های یقه هفت و گرد می‌دهد. بهتر است آستین‌های پروانه‌ای با پارچه‌های لختی مانند کرپ یا حریر طراحی و دوخته شود.

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین پروانه‌ای لباس مجلسی

آستین گل‌برگی مجلسی

تاپ و بلوزهای آستین گل‌برگی یا لاله‌ای برای کمد هر خانمی لازم است. چه برای یک مهمانی به دنبال لباس باشید یا برای داشتن یک استایل کژوال، می‌توانید آیتم‌هایی با آستین گل‌برگی بپوشید. طراحی این مدل آستین ظریف و زنانه، به این صورت است که پارچه‌های آستین به شکل برگ‌های گل روی همدیگر قرار می‌گیرند.

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین گل‌برگی لباس مجلسی

آستین بیشاپ مجلسی

این آستین به سبک آستین لباس‌های قدیم اسقف‌ها طراحی شده است. این مدل آستین لباس مجلسی بلند تا آرنج گشاد و پفی بوده اما از این ناحیه پایین‌تر تا مچ دست تنگ شده و در پایین آستین با دکمه‌ای زیبا بسته می‌شود.

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین بیشاپ لباس مجلسی

آستین پرنسسی مجلسی

این آستین زیبا در قسمت بازوها کمی پفکی و جمع شده است؛ اما از آرنج تا مچ کاملا تنگ و راسته دوخته می‌شود. این مدل آستین لباس مجلسی به دلیل شباهتش به پای گوسفند به نام  leg of mutton نیز معروف است.

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین پرنسسی لباس مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین پرنسسی لباس مجلسی

آستین زنگوله‌ای مجلسی

در مدل زنگوله‌ای، قسمت بالایی آستین اراسته و ساده است اما از آرنج به پایین عرضی به مانند یک زنگ یا ناقوس دارد. این مدل آستین لباس مجلسی با الهام از دهه‌های ۶۰ و ۷۰ طراحی شده است که در آن زمان بین خانم‌ها بسیار پرطرفدار بود.

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین زنگوله‌ای لباس مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین زنگوله‌ای لباس مجلسی

آستین خفاشی مجلسی

مدل خفاشی یا Dolman دارای آستین‌های بسیار گسترده و عریض است. اگر تا به حال لباسی با این آستین داشتید، می‌دانید که هیچ درزی بین آستین و بدنه لباس وجود ندارد. این مدل آستین لباس مجلسی به خاطر شبیه بودن به بال‌های خفاش، آستین خفاشی نامیده‌ شد.

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین خفاشی لباس مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین خفاشی لباس مجلسی

آستین بالونی مجلسی

یک آستین کاملا پر که در نظر اول شما را به یاد بالن می‌اندازد. اگر حجم آستین‌های پفی شما را قانع نمی‌کند، این مدل آستین لباس مجلسی همان چیزی است که می‌خواهید. با آستین‌های بالونی متفاوت،باشکوه و مدرن به نظر حواهید رسید و توجه‌ها را به خود جلب خواهید کرد.

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین بالونی لباس مجلسی

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین بالونی لباس مجلسی

آستین کلوش مجلسی

آستین‌ کلوش بسیار به آستینه‌ای پروانه‌ای شباهت دارد، با این تفاوت که از آن کوتاه‌تر و گشادتر است. بهتر است این آستین هم مانند آستین پروانه‌ای با پارچه‌های لخت دوخته شود تا زیبایی و افتادگی آن به چشم بیاید.

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین کلوش لباس مجلسی

آستین دنباله‌دار مجلسی

بعضی از لباس‌های مجلسی که برای موقعیت‌های خاص و ویژه دوخته شده‌اند، دارای آستین‌هایی کاملا بلند و دنباله‌دار بوده که بسیار بلند بوده و روی زمین پخش می‌شوند. این مدل آستین لباس مجلسی شما را باشکوه و شیک نشان می‌دهد.

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

آستین دنباله‌دار لباس مجلسی

از کجا لباس‌های مجلسی با قیمت مناسب بخرم؟

اگر تا به اینجا مدل لباس مجلسی دلخواه خود را مشخص کردید و به دنبال یک آنلاین‌شاپ معتبر می‌گردید تا خرید خود را انجام دهید، ما به شما اپلیکیشن کمدا را پیشنهاد می‌کنیم. این اپلیکیشن یک شبکه اجتماعی عالی برای خانم‌های شیک با سبک زندگی پایدار است که آیتم‌های کاملا نو یا در حد نو خود را با قیمت ارزان‌تر از بازار می‌فروشند. بنابراین شما می‌توانید با گارانتی پرداخت کمدا هر لباس مجلسی را بدون هیچ نگرانی بخرید. در ضمن اگر شما هم لباس یا اکسسوری نویی دارید که از آن استفاده نمی‌کنید، می‌توانید برای فروش آن از طریق کمدا اقدام کنید. در ادامه چند نمونه از لباس‌های مجلسی‌های تخفیف‌دار موجود در کمدا را با رنگ، جنس، مدل آستین، یقه و…. مختلف با هم می‌بینیم:

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

خرید لباس مجلسی از طریق اپلیکیشن کمدا

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

خرید لباس مجلسی از طریق اپلیکیشن کمدا

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

خرید لباس مجلسی از طریق اپلیکیشن کمدا

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

خرید لباس مجلسی از طریق اپلیکیشن کمدا

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

خرید لباس مجلسی از طریق اپلیکیشن کمدا

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

خرید لباس مجلسی از طریق اپلیکیشن کمدا

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

خرید لباس مجلسی از طریق اپلیکیشن کمدا

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

خرید لباس مجلسی از طریق اپلیکیشن کمدا

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

خرید لباس مجلسی از طریق اپلیکیشن کمدا

مدل آستین لباس مجلسی (معرفی 15 مدل آستین ترند و جذابِ مجلسی)

خرید لباس مجلسی از طریق اپلیکیشن کمدا

شما کدام مدل آستین لباس مجلسی را پسندیدید؟

به نظر شما زیباترین لباس‌های مجلسی با کدام مدل آستین طراحی شده‌اند؟ می‌توانید نظرات خودتان را درباره بهترین مدل آستین لباس مجلسی با ما در قسمت کامنت‌ها در میان بگذارید.

تعریف آستین از دید طراحان مد و فشن چیست؟

آستین به قسمتی از لباس گفته می‌شود که بازو، شانه و دست‌ها را می‌پوشاند. آستین‌ها در اندازه‌های مختلفی دوخته شده و با توجه به استایل می‌توانند تنگ یا گشاد باشند.

آستین‌ها بر اساس طول به چند دسته تقسیم می‌شود؟

آستین‌ها براساس طول شامل آستین کوتاه، آستین سه‌ربع یا ۴/۳ و آستین کامل است که تعاریف و استاندارد‌های مربوطه را می‌توانید در این پست بخوانید.

از کجا لباس‌های مجلسی با قیمت مناسب بخرم؟

ما اپلیکیشن کمدا را پیشنهاد می‌کنیم. این اپلیکیشن برای خانم‌های شیک با سبک زندگی پایدار است که آیتم‌های کاملا نو یا در حد نو خود را با قیمت ارزان‌تر از بازار می‌فروشند. بنابراین شما می‌توانید با گارانتی پرداخت کمدا هر لباس مجلسی را بدون هیچ نگرانی بخرید.

چند مدل آستین جدید را در این پست رادیومدا معرفی کرده‌ایم؟

۱۵ مدل آستین جدید و ترند سال برای لباس مجلسی را به همراه تصویر می‌توانید در این پست ببینید.منبع مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا