لباس مجلسی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)


مدل لباس مجلسی خال خالی

 

در این نوشته بیش از صد مدل لباس مجلسی خال خالی را به همراه عکس معرفی کرده ایم. لباس مجلسی خال خالی از ترندهای اصلی امسال است که به دخترها و خانم های جوان توصیه میکنیم. برای خرید آسان و ارزان انواع مدل لباس مجلسی خال خالی تا پایان این نوشته همراه ما باشید.

 

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی حریر

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی یقه کج

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی یقه قایقی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

دامن مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی صورتی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی ریز

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی گردنی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی ترکیبی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی حریر

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی دو رنگ

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

شومیز مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی حریر

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی حریر

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی قرمز

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی تابستانی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی یقه پاپیونی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی آستین بلند

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی توری

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی هالیوودی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی توری عروسکی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی آبی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی بلد

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

ترند لباس مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی یقه بسته

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی کمربنددار

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی حریر

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی جدید

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی چاک دار

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی کوتاه

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

ترند لباس مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

شومیز خال خالی مجلسی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

ترند لباس مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

ترند لباس مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

سرهمی لباس مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی چین دار

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

ترند دامن مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی یقه گردنی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی یقه هفت

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

دامن مجلسی خال خالی بلند

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی بلند

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی شیک

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی یقه باز

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

شومیز خال خالی مجلسی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی آستین پفی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

تاپ مجلسی خال خالی ترکیبی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی کلاسیک

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی سیاه و سفید

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی سرمه ای

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی ترکیبی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی خاص

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی فانتزی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

شومیز مجلسی خال خالی فانتزی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی آستین بلند

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی یقه باز

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی یقه کج

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی پرنسسی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

شومیز مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی زنانه

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

بلوز مجلسی خال خالی زنانه

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

شومیز مجلسی خال خالی زنانه

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی زنانه

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی پشت بلند

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی شیک

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

شومیز مجلسی خال خالی شیک

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

مدل لباس مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی دکلته

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی مدل ماهی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی آستین پفی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی چین چینی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی کلوش

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

مدل خاص لباس مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی دکمه دار

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی زنانه

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی هالیوودی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

شومیز مجلسی خال خالی توری

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

دامن مجلسی خال خالی چین دار

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی زنانه

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

لباس مجلسی خال خالی زنانه

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی زنانه

مدل لباس مجلسی خال خالی

در طول سالیان گذشته، طرح‌های مختلفی از پارچه به دنیای مد و فشن پا گذاشته‌اند؛ اما حتما دقت کرده‌اید که طرح خال خالی تقریبا هیچ‌وقت از دنیای مد و فشن کنار نرفته است. یعنی با وجود هزاران هزار مدل و رنگ مختلف باز هم خال‌خالی‌ها در قلب بیشتر افراد، جایگاه ویژه‌ای دارند. لباس‌های مجلسی خال خالی به انگلیسی (Polka dot dresses) همیشه بامزه و جالب هستند. این روزها هم علاوه بر محبوبیت همیشگیِ انواع لباس خال خالی، دنیای مد نگاه خود را به شکل ویژه‌ای به آنها معطوف کرده است؛ به طوری که این طرح همه‌پسند را به تن ستاره‌های هالیوودی نظیر نیکول کیدمن دیده‌ایم. لباس خال خالی برای تمام سنین و جنسیت‌ها مناسب است و کاربردی بودن آن، یکی از دلایل عمده محبوبیت و شهرتش به شمار می‌رود. از دیگر ویژگی‌های مثبت این طرح لباس مجلسی که باعث محبوبیت آن شده است این است که لباس‌های خال خالی با خال‌های سفید و مشکی تقریبا با تمام رنگ‌ها سازگاری دارند. لباس مجلسی خال‌خالی هم برای یک پیراهن مجلسی شیک و زیباست و هم برای پوشیدن در یک مهمانی دورهمی ساده. در واقع، این طرح در هر دو سبک رسمی و اسپورت به خوبی می‌نشیند و در استایل‌تان جای می‌گیرد.

این خبر خوب را شنیده بگیرید که در پایان این نوشته‌ی رادیومدا، می‌توانید انواع لباس مجلسی خال خالی را از اپلیکیشن کمدا بخرید و حتی لباس مجلسی خال خالی که مدت‌ها در کمدتان بدون استفاده مانده را بفروشید و آن را راهی کمدی جدید کنید. نمی‌دانید اپلیکیشن کمدا را از کجا دانلود کنید؟ با کلیک کردن روی لینک زیر:

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

مدل لباس مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

مدل لباس مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

مدل لباس مجلسی خال خالی

کت مجلسی خال خالی

داشتن یک عدد کت خال‌خالی در کمدتان، نشان از درک صحیح و عمیق‌تان از دنیای مد و فشن دارد. چنین کتی می‌تواند هر استایل ساده و تک‌رنگی را خاص و ایده‌آل کند. ضمن اینکه پوشیدن آن با لباس‌هایی از چند رنگ متناسب و هماهنگ هم بسیار جالب و دیدنی از کار در می‌آید. در انتخاب شکل کت خال خالی باید به اندام خود دقت کنید. در واقع، گام نخست از خرید کت‌های خال خالی، انتخاب کت متناسب با اندام‌تان است. ببینید که کت بلند بر اندام‌تان بیشتر می‌نشیند یا کت کوتاه، چه یقه‌ای برایتان مناسب‌تر است. بعد از اینکه مشخص شد، چه نوع کتی برایتان مناسب‌تر است باید به سراغ انتخاب طرح خال‌های کت بروید. لباس مجلسی خال خالی با زمینه‌ی سفید و خال‌های مشکی؟ لباس مجلسی خال خالی زمینه مشکی و خال‌های سفید؟ خال خالی‌هایی به رنگ‌های دیگر؟ همه این موارد را بسنجید و بعد از خرید کت، مطمئن باشید که عضو جدید کمد لباس‌های‌تان را می‌توانید با انواع و اقسام لباس‌های دیگر سِت کنید و در مراسم مختلف بپوشید.

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

کت مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

کت مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

کت مجلسی خال خالی

بلوزها و شومیزهای آستین پفی خال خالی

یکی از طرح‌های بسیار محبوب این فصل طرح‌های خال خالی است و یکی از سبک‌های مدرن در فشن محسوب می‌شود و احتمالا تاکنون بر تن بسیاری از مدل‌ها و ستاره‌های معروف دیده‌اید. افراد معروفی از جمله سوپرمدل، جی جی حدید و یا وبلاگ‌نویس فشن، ایمی سانگ از جمله کسانی هستند که به شیوه‌های متعدد و شیک از این طرح استفاده می‌کنند. بلوزها و شومیزهای خال خالی، انتخاب بسیار جذابی برای همه سنین هستند. ترکیب آن‌ها با آستین‌های پفی و مچ‌های بلند، استایلی کلاسیک، شبیه به استایل ستارگان سینمای دهه ۷۰ میلادی به شما می‌دهد. از آنجا که لباس مجلسی خال خالی از جمله طرح‌های معدودی است که به سادگی می‌تواند یک استایل برجسته و قابل توجه ایجاد کند و در عین حال برای مناسبت‌های شب یا روز نیز مناسب است، یکی از طرح‌های محبوب خانم‌ها محسوب می‌شود.

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

شومیز آستین پفی خال خالی

بلوزهای خال خالی هم مانند انواع دیگر لباس خال خالی کاربردهای فراوانی دارد. یکی از نکاتی که می‌توانید در هنگام خرید بلوز یا به طور کلی لباس خال خالی در نظر بگیرید، انتخاب لباسی است که در آن خال‌هایی با اندازه‌های متفاوت کار شده است. بلوزهای خال خالی را با شلوار، شلوارک و دامن بپوشید. شما می‌توانید به سادگی یک بلوز خال خالی را با یک شلوار جذب مشکی ست کنید و یا آن را با یک شلوار جین گشاد بپوشید، در هر صورت شیک به نظر خواهید رسید. همچنین فراموش نکنید که به آن اکسسوری‌های خاص بیافزایید تا نتیجه نهایی آن بهتر شود. دامن‌های ساده در کنار بلوزها و شومیزهای خال‌خالی، ترکیب جذابی می‌سازند. این روزها، دامن‌های پلیسه به شدت رایج شده‌اند. رنگی زیبا از آنها را خریداری کنید و با یک بلوز خال‌خالی هم‌رنگ یا به رنگ مناسبی دیگر بپوشید. ترکیب زیبایی از کار درخواهد آمد. البته یکی از بهترین و بی‌دردسرترین انتخاب‌های پیشِ رو، پوشیدن شلوار جین با بلوز خال خالی است. این ترکیب را به خاطر بسپارید. یک پیشنهاد عالی دیگر هم برای‌تان داریم.  البته قبول آن منوط به این است که از طرفداران رنگ پرهیجان زرد باشید: شلواری زرد با یک شومیز یا بلوز خال خالی با زمینه سفید و خال‌های مشکی، شما را به یکی از شیک‌پوش‌ترین افراد هر جمع بدل خواهد کرد. شک نکنید!

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

بلوز آستین پفی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

شومیز آستین پفی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

شومیز آستین پفی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

بلوز آستین پفی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

شومیز آستین پفی خال خالی

شلوار مجلسی خال خالی

شلوار خال خالی؟ احتمالا برای شما این آخرین گزینه است! شاید شلوار خال خالی بی‌کلاس و دور از مد و فشن به نظر برسد اما خیلی باید خوش سلیقه باشید که بتوانید شلوار خال خالی را با لباس‌های دیگر به زیبایی ست کنید. شلوارهای خال خالی، پیراهن ساده و معمولی‌تان را به راحتی به یک لباس مجلسی شیک و زیبا تبدیل می‌کنند. بسته به جنس شلوار خال خالی که انتخاب می‌کنید، امکان پوشیدن آن در جشن‌های رسمی تا مهمانی‌های ساده و خودمانی وجود خواهد داشت. شلوارهای خال خالی، یادآور مد و فشن در سال‌های ۱۹۸۰ میلادی هستند. اگر به آن دوران علاقه دارید یا به طور کلی به لباس خال خال عشق می‌ورزید، یک عدد شلوار خال خالی تهیه کنید و آن را با یک شومیز که در قسمت یقه چین‌ می‌خورد هماهنگ کنید و بپوشید. یادتان نرود که دنیای مد و فشن بسیار گسترده و متنوع است و هیچ‌گونه محدودیتی در کار نیست. پس از طرح‌ها و مدل‌های مختلفی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته مطرح بوده هم ایده بگیرید و ببینید که چه لباس و استایلی بیش از همه برای‌تان جذاب و مناسب است.

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

شلوار مجلسی خال خالی

دامن مجلسی خال خالی

از میان انواع لباس خال خالی به دامن‌ها هم توجه داشته باشید. دامن کوتاه و خال خالی یکی از لباس‌های پرطرفدار بین دخترخانم‌ها و خانم های جوان است که اتفاقا استایل فوق‌العاده زیبایی هم به آن‌ها می‌بخشد. دامن‌های خال خالی انواع مختلفی دارند و در قالب‌های بلند، کوتاه، میدی، راسته، پلیسه و… قابل خریداری هستند. اما اگر دوست دارید که تیپ خاص و منحصر به فردی داشته باشید و کمی سن و سال‌تان را کمتر نشان بدهید و جوان‌تر به نظر برسید، پیشنهاد ما به شما، مینی‌ژوپ یا دامن‌های کوتاه خال خالی است. یک دامن کوتاه خال خالی بخرید و آن را با یک ساپورت یا جوراب‌شلواری تیره بپوشید. برای قسمت بالاتنه هم از تاپ، بلوز، شومیز خال خالی یا ساده که بابِ میل‌تان است، استفاده کنید. چنین ترکیبی به شما کمک می‌کند که شاداب، کم سن و سال و جذاب‌تر به نظر برسید.

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

دامن مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

دامن مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

دامن مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

دامن مجلسی خال خالی

پیراهن مجلسی خال خالی

بهترین گزینه برای خال خالی پوشیدن، پیراهن است. پیراهن‌های مجلسی خال خالی هم از انواع پرکاربرد لباس‌های خال خالی هستند. به خصوص مدل‌های پرنسسی که دامن‌های چین‌دار و کمرهای باریک دارند، دخترانه‌های خوبی برای خال خالی پوشیدن هستند. پیراهن‌ها را می‌شود از خال‌خال‌های متوسط تا درشت انتخاب کرد. خال‌خالی‌های خیلی ریز روی پیراهن دیده نمی‌شود و فقط شلوغ به نظر می‌رسد. اگر آنها را با یک جفت کتانی سِت کنید، استایلی اسپرت و جذاب خواهید داشت. اگر هم یک جفت کفش پاشنه‌دار خوش‌رنگ را با لباس خال خالی خود بپوشید، تیپی رسمی‌تر و مجلسی‌تر پیدا خواهید کرد. در هر حال انتخاب با شماست و باید ببینید که به چه نوع مهمانی یا مجلسی دعوت می‌شوید و براساس آن، کفش مناسب را با لباس‌تان سِت کنید. تنوع بسیار زیاد این پیراهن‌ها ممکن است شما را گیج کند. حتی با وجود طرح نسبتا شلوغ خال خالی، انواع مدل‌های یقه نظیر یقه قایقی، یقه کج، یقه گرد ساده، یقه مربعی و … برای این نوع پیراهن‌ها قابل اجرا است. ایده نسبتا جدیدی که در مورد پیراهن‌های خال خالی دیده می شود؛ استفاده از تورهای خال خالی بر روی زمینه‌ی یک رنگ و ساده‌ی پیراهن‌های معمولی است، که این سبک از پیراهن‌ها را بسیار شیک و رسمی‌تر می‌کند. این تورهای خال خالی می‌توانند به عنوان یقه، آستین‌های پف پفی یا حتی چین‌های اضافی روی قسمن دامنی و پایین تنه‌ی پیراهن استفاده شوند و وجهه‌ی رسمی‌تری به چهره‌ی فانتزی و عروسکی لباس مجلسی خال خالی بدهند.

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی

 

مدل لباس مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

پیراهن مجلسی خال خالی

اورال مجلسی (سرهمی) خال خالی

خوش تیپ بودن به روش دخترانه یعنی استایل مخصوص خودتان را بسازید؛ یعنی در چنگال مد گرفتار نباشید و خودتان را به چیزهایی که همه می‌پوشند محدود نکنید. در این راه می‌توانید از دیگران هم ایده بگیرید و در نهایت آن را به شیوه خودتان و با لباس‌هایی که دارید پیاده سازی کنید. اگر تصمیم گرفته‌اید که سرهمی خال خالی بپوشید، باید بدانید که سرهمی‌های با طرح خال خالی ریز، اندام را ظریف‌تر و جمع و جورتر و خال خالی درشت، اندام را درشت‌تر نشان خواهد داد. بنابراین اگر اندام شما جز دسته‌ی اندام‌های گلابی شکل است و عاشق طرح خال خالی هستید، به راحتی می‌توانید سرهمی خال خالی ریزی را نتخاب کنید که پایین تنه‌ی شما متعادل‌تر نشان بدهد.

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

اورال مجلسی (سرهمی) خال خالی

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

اورال مجلسی (سرهمی) خال خالی

ترکیب لباس مجلسی خال خالی و راه راه

خال خالی و راه ‌راه هر دو طرح‌های کلاسیک جذابی هستند، اما ترکیب‌شان با هم می‌تواند خیلی بد یا خیلی خوب از آب دربیاید. دقت کنید که وقتی می‌خواهید این دو طرح را با هم ترکیب کنید، باید رنگ‌های راه راه و خال خالی پارچه‌ها عین هم باشد. حتی کمی اختلاف در کنتراست یا گرمی و سردی رنگ هم لباس را بیش از حد شلوغ و شلخته جلوه می‌دهد. این دو تا طرح خودشان به قدر کافی شلوغ هستند. اگر تصمیم گرفتید که هم پیراهن شما طرح دار باشد و هم دامن شما، بهتر است طرح یکی از این لباس‌ها خیلی بزرگتر از طرح دیگری باشد. به عنوان مثال، پیراهن راه راه باید طرح بزرگتر یا کوچکتری نسبت به خال‌های دامن داشته باشد. یکی از نکاتی که می‌توانید در هنگام خرید لباس مجلسی خال خالی در نظر بگیرید، انتخاب لباسی است که در آن خال‌هایی با اندازه‌های متفاوت کار شده است.

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

ترکیب لباس مجلسی خال خالی و راه راه

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

ترکیب لباس مجلسی خال خالی و راه راه

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

ترکیب لباس مجلسی خال خالی و راه راه

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

ترکیب لباس مجلسی خال خالی و راه راه

خرید امن و مقرون به صرفه‌ی لباس مجلسی خال خالی از اپلیکیشن کمدا

اگر شما هم نگاهتان به لباس مجلسی خال خالی از “لباس کودکانه” به لباس “مجلسی شیک” تغییر کرده است و قصد دارید آن را به کمدتان اضافه کنید، با سرچ ساده در اپلیکیشن کمدا، از برندها و رنگ‌های مختلف، آیتمی را انتخاب کنید و با خیال راحت خرید امن اینترنتی را تجربه کنید. اپلیکیشن کمدا برای خرید و فروش هر لباس و اکسسوری نو یا در حد نو و راحتی شکا طراحی شده است. آن را از لینک زیر دانلود کنید:

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

خرید لباس مجلسی خال خالی از کمدا

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

خرید لباس مجلسی خال خالی از کمدا

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

خرید لباس مجلسی خال خالی از کمدا

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

خرید لباس مجلسی خال خالی از کمدا

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

خرید لباس مجلسی خال خالی از کمدا

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

خرید لباس مجلسی خال خالی از کمدا

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

خرید لباس مجلسی خال خالی از کمدا

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

خرید لباس مجلسی خال خالی از کمدا

مدل لباس مجلسی خال خالی (کت، سرهمی، تاپ و پیراهن خال خالی)

خرید لباس مجلسی خال خالی از کمدا

آیا مطلب لباس مجلسی خال خالی برای شما مفید بود؟

رادیومدا سعی دارد در محتواهای منتشر شده، به سوالات همیشگی شما پاسخ بدهد. نظرات خود را در قسمت کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید. مدل لباس مجلسی خال خالیمنبع مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا