استایلسوالات لباس مجلسی

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)


چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟

تابستان، فصل کوتاه کردن موها است. تا اینجای کار همه چی به خوبی و خوشی می‌گذرد تا وقتی که ناگهان به مراسمی دعوت می‌شوید. چیزی که در تصور عموم وجود دارد این است که در مجالس، فقط موی بلند آرایش پذیر است و می‌توان ظاهری آراسته، دلربا و رسمی با آن ساخت. تصور خودتان در لباس مجلسی با موی کوتاه برایتان سخت است؟ فکر می‌کنید موی کوتاه رسمی نیست و چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشید؟ می‌دانید که موهای کوتاه را در زمان کم نمی‌توان تغییر داد؛ اما خوشبختانه موی کوتاه در سال‌های اخیر بسیار پرطرفدار شده است و جزء ترندهای شیک محسوب می‌شود. بارها روی فرش قرمز مراسم مختلف، ستارگان هالیوودی را با موهای کوتاه دیده‌اید و هیچوقت به نظرتان نرسیده است که موی کوتاه با لباس مجلسی ترکیب خوبی از آب در نمی‌آید. دلیل زیبایی آنها با موی کوتاه در لباس مجلسی این است که باید مانند توجه کردن به هر جزئیات دیگری در استایل کردن، به تناسب موی کوتاه با لباس مجلسی‌ای که برای پوشیدن انتخاب می‌کنید، دقت داشته باشید و آن را مد نظر قرار بدهید.

اگر شما هم به تازگی موهایتان را کوتاه کرده‌اید، نوبت آن رسیده است که تا بلند شدن دوباره‌ی موهایتان، کمدتان را برای استایل جدیدی که قرار است با موهایتان بسازید، هماهنگ کنید. برای این کار، روی کمک کمدا حساب کنید تا در کمترین زمان و با مناسب‌ترین هزینه، لباس‌های استایل قبلی را در اپلیکیشن کمدا بفروشید و لباس‌های جدیدی را مطابق با سلیقه‌تان بخرید. این هم لینک دانلود اپلیکیشن کمدا:

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی یقه دار و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی زنانه و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی دنباله دار و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی کیمونو و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی استرچ و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی گیپور و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی پرنسسی و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی کوتاه و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی پلیسه و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی دخترانه و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی یقه مردانه و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی گلدار و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی چهارخانه و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی چاک دار و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی پشت بلند و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی یقه ضربدری و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی دکلته و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی میدی و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی آستین بلند و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی آستین بلند و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی یقه دار و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی یقه گرد و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی خاص و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

تاپ و دامن مجلسی و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی پشت باز و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی ساده و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی بدون آستین و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی بدون آستین و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی دکلته و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی کوتاه و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی یقه قایقی و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی تابستانی و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی دخترانه و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی یقه هفت و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی خال خالی و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی یقه بسته و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

تاپ مجلسی و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی آستین بلند و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی یقه کج و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی یقه مربع و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی شیک و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی شیک و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

تاپ مجلسی و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی خاص و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی یقه اسکی و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی گیپور و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی حریر و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

سرهمی مجلسی و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی پوشیده و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی ساتن و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

لباس مجلسی منجوق دوزی و موی کوتاه

انتخاب لباس مجلسی بر اساس یقه

بیشتر اوقات هنگام انتخاب لباس به دو فاکتور مدل و رنگ آن توجه می‌کنیم و هنگام پوشیدن آن، تنها به نوع آرایش و هماهنگ بودن رنگ آن با لباس‌مان می‌پردازیم و در بسیاری از مواقع نسبت به یقه‌ی لباسی که با این مدل مو متناسب باشد، بی‌توجهیم. تنها در مواقعی، به جمع یا باز بودن مو -در مورد موهای بلند- یا نوع سشوار در مورد موهای کوتاه‌تر با هر نوع لباس اکتفا می‌کنیم. در صورتی که علاوه بر تمام مواردی که گفته شد یعنی هماهنگی آرایش صورت با لباس یا ارتباط انتخاب مدل لباس با اندام شخص، باز یا بسته بودن یقه در بهتر و زیباتر جلوه دادن شخص، بسیار قابل توجه بوده است و اهمیت دارد. بنابراین مهم‌ترین فاکتور برای انتخاب لباس مجلسی مناسب با موی کوتاه، یقه است. یقه‌ی لباس نزدیک‌ترین بخش لباس، به صورت و مدل موی شما است و آن را تکمیل می‌کند. هرچند مدل مو باید بر اساس ویژگی‌ها و فرم صورت انتخاب شود؛ اما یقه‌ی لباس هم فاکتوری است که در هماهنگی و متحد بودن ظاهر شما نقش دارد، بنابراین در این شرایط خواستار بیشترین توجه است.

یقه دکلته و موی کوتاه

یقه دکلته، یقه‌ای است که در آن بندی وجود ندارد و کاملا آزاد است و بلندی آن تا بالای سینه می‌رسد. لباس دکلته به دلیل یقه ای که دارد و نوع فرم برش‌هایی که در آن به چشم می‌خورد بیشتر روی بالا تنه تمرکز دارد و نگاه‌ها را به آن سمت خیره می‌کند و اگر شما در بالا تنه‌تان نقطه قوتی داشته باشید، ممکن است با پوشیدن دکلته آن را بیشتر به نمایش بگذارید. از آنجایی که این نوع یقه آزادترین نوع یقه در لباس‌های زنانه است، تقریبا محدویتی هم از نظر فرم و مدل مو برای آن وجود ندارد. پس اگر لباس مجلسی دکلته را برای مهمانی پیش روی خود انتخاب کرده‌اید، می‌توانید خلاقیت به خرج دهید و هر مدل مویی را که با چهره و فرم صورت شما هماهنگی دارد، انتخاب کنید. البته مدل موهای کوتاه –میدی- که تا پایین گردن می‌رسند و کوتاهی آن در حد موهای مردانه نیست و کمی شانه‌ها و گردن را می‌پوشاند، زیبایی و هماهنگی بیشتری با این فرم یقه دارند. موهای خیلی کوتاه یا جمع شده در بالای سر، شانه‌های شما را پهن‌تر و عریض‌تر نشان می‌دهد. برای دور کردن تمرکز از این ناحیه، از گردنبند بزرگ یا دستمال گردن زیبایی که با رنگ لباس شما ست از استفاده کنید. اگر سرشانه‌های کوتاهی دارید و صورت شما ظریف و ریزنقش است، حتی با کوتاه‌ترین مدل موها هم می‌توانید با خیال راحت دکلته بپوشید و همچنان چشم‌ها را به خود خیره کنید.

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

یقه دکلته و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

یقه دکلته و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

یقه دکلته و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

یقه دکلته و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

یقه دکلته و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

یقه دکلته و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

یقه دکلته و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

یقه دکلته و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

یقه دکلته و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

یقه دکلته و موی کوتاه

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

یقه دکلته و موی کوتاه

موی کوتاه و یقه هفت ساده یا دالبری

فرم یقه هفت از محبوب‌ترین و معمول‌ترین فرم‌های یقه برای لباس مجلسی است. اگر موهایتان کوتاه است و در گروه افرادی هستید که بالاتنه شما نسبت به پایین تنه‌تان بزرگ‌تر است، بهترین انتخاب لباس مجلسی برای شما لباسی با یقه هفت است. این نوع یقه علاوه بر جلوه‌ی رسمی، بلندتر، کشیده‌تر و لاغرتر نشان دادن شما و ایجاد تعادل در ظاهر شکل اندامتان، زیبایی ترقوه شما را هم در کانون توجه قرار می‌دهد ( به خصوص مدل باز آن که جذابیت و زیبایی بیشتری از استخوان ترقوه را نمایش می‌دهد). این یقه‌‌‌‌ها هر قدر طویل‌تر باشند، به متناسب نشان دادن شانه‌‌های پهن و عریض کمک بیشتری می‌کنند. یقه هفت انواع مختلفی دارد و می‌تواند باز یا عمیق باشد و تا میانه‌ی بالاتنه‌ی شما برسد. مدل موی مناسب برای فرم یقه هفت در لباس زنانه مدل جمع شده در بالا یا موی کوتاه است. اگر کوتاهی موی شما طوری است که روی گردن نمی‌افتد و آن را پوشش نمی‌دهد، بهترین حالت برای انتخاب یقه، یقه هفت است. چون در این صورت خطوط گردن، ترقوه‌ها، گوشواره‌ها و گردنبند بهتر دیده می‌شوند و بهتر می‌توانید از مزایای یقه هفت لباسی که پوشیده‌اید بهره ببرید.

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هفت ساده یا دالبری

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هفت ساده یا دالبری

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هفت ساده یا دالبری

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هفت ساده یا دالبری

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هفت ساده یا دالبری

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هفت ساده یا دالبری

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هفت ساده یا دالبری

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هفت ساده یا دالبری

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هفت ساده یا دالبری

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هفت ساده یا دالبری

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هفت ساده یا دالبری

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هفت ساده یا دالبری

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هفت ساده یا دالبری

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هفت ساده یا دالبری

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هفت ساده یا دالبری

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هفت ساده یا دالبری

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هفت ساده یا دالبری

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هفت ساده یا دالبری

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هفت ساده یا دالبری

موی کوتاه و یقه هالتر

یقه هالتر از فرم‌های تقریبا اسپرتی است که در بسیاری از لباس‌های مجلسی روز به کار می‌رود. این فرم یقه، مزایای زیادی دارد و شبیه یقه هفت، باعث باز ماندن شانه‌ها می‌شود و شانه‌ها را عریض نشان می‌دهد و برای خانم‌هایی که شانه‌های کم عرضی دارند بهترین انتخاب است. البته خانم‌هایی که شانه‌های عریض دارند هم می‌توانند این مدل را بپوشند و تردیدی نداشته باشند که یقه هالتر به آن‌ها هم می‌آید. یقه هفت نسبت به یقه هالتر کلاسیک‌تر است؛ اما همراه با لباس یقه هالتر کدام مدل مو مناسب‌تر است؟ با این فرم یقه مدل‌های مختلفی را برای آرایش مو می‌توان به کار برد، اما علاوه بر مدل‌های جمع شده در عقب، مدل گرد شل و نامرتب و یا بافتن مو و دم اسبی شل و انداختن آن در یک طرف گردن برای موهای بلند، موهای کوتاه هم می‌توانند مدل ایده‌آلی برای این فرم یقه باشند و بیشتر با آن مچ شوند؛ چون باعث می‌شوند گردن کشیده‌تر به نظر برسد و یقه هالتر جلوه بیشتری داشته باشد.

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هالتر

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هالتر

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هالتر

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هالتر

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هالتر

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه هالتر

موی کوتاه و یقه قایقی

یقه قایقی از رایج‌ترین مدل‌های یقه لباس زنانه است که فرم خانمانه و کلاسیکی دارد و با بیشتر فرم‌های صورت به خصوص صورت کشیده و مدل‌های مو هماهنگی دارد. این نوع یقه‌ی لباس به صورت منحنی باز و به طور معمول در راستای سرشانه است و معمولا برای افرادی با سرشانه پهن توصیه نمی‌شود؛ زیرا پهنای سرشانه را به طور کامل، و گردن را کوتاه‌تر نشان می‌دهد. این نوع یقه برای افرادی با گردن لاغر و کشیده مناسب‌تر است.  البته در مورد مدل مو، برای این فرم یقه محدودیتی وجود ندارد و بیشتر مدل‌های مو با آن از خود هماهنگی نشان می‌دهند. دقت دشته باشید از نظر استایل هم باید هماهنگی وجود داشته باشد و از آنجایی که این فرم یقه یک فرم یقه کلاسیک است مدل موی مناسب برای فرم یقه کلاسیک هم باید کلاسیک باشد. یعنی مدل کوتاه موی شما باید حالت کلاسیک داشته باشد و با استایل یقه هماهنگی داشته باشد و از موهای کوتاهی که استایل اسپرتی دارند دوری کنید. مدل پیشنهادی ما به شما برای موهای کوتاه‌تان -که تا پایین گوش‌ها می‌رسند- به همراه لباس یقه قایقی که پوشیده‌اید این است که فرق موها را از یک طرف جدا کنید و سنجاق‌های ترند مانند سنجاق‌های مرواریدی بزنید تا سادگی ظاهر شما حفظ شود و آراسته، کلاسیک و به روز باشید.

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه قایقی

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه قایقی

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه قایقی

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه قایقی

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه قایقی

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه قایقی

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه قایقی

موی کوتاه و یقه کج نامتقارن

مدل‌های نامتقارن همیشه در لباس‌های مجلسی پرطرفدار بوده‌اند و هیچگاه از مد نرفته‌اند. یقه نامتقارن کج هم جزء این موارد است. یقه‌ای که در یک طرف بند دارد و در طرف دیگر آزاد است زیبایی خاصی به لباس مجلسی شما می‌دهد و هرگز نباید اجازه دهید این زیبایی تحت‌الشعاع مدل موهای شما قرار بگیرد. بسته به این که برای چه نوع موقعیتی آماده می‌شوید مدل موی مناسب برای فرم یقه یک طرفه را هم انتخاب کنید. استایل کردن مو با این مدل یقه آسان است: موهای کوتاه‌تان را با فرق نامتقارن مرتب کنید! این مدل مو با فرم یقه‌ی شما هماهنگی بیشتری دارد. بخش بزرگتر تقسیم‌بندی مو را در طرفی قرار دهید که شانه شما باز است و بند ندارد تا تعادل در ظاهر شما برقرار شود.

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه کج نامتقارن

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه کج نامتقارن

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه کج نامتقارن

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه کج نامتقارن

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه کج نامتقارن

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه کج نامتقارن

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه کج نامتقارن

موی کوتاه و یقه‌های گرد بسته

یقه گرد ساده‌ترین انتخاب است و اصولا گزینه‌های ساده، انتخابی خوب و تضمین‌شده  محسوب می‌شوند. یقه گرد برای کسانی مناسب است که بالاتنه ظریف و کوچکی دارند. خانمی‌هایی که در این ناحیه چاق هستند، بهتر است سراغ بلوزهای یقه‌گرد نروند. برای لباس یقه‌ی گرد بسته یا بلندی، بهترین مدلی که توصیه شده است جمع کردن موها بالای سر است، به همراه یکی دو رشته که از بغل آویزان است. حالا تصور کنید این لباس‌ها با موی کوتاه چه قدر زیبا و متناسب به نظر می‌رسد! موی کوتاه تیکه‌ی پازلی است که استایل شما را با لباس مجلسی با یقه‌ی گرد بسته تکمیل می‌کند و زیبایی یقه‌ی لباس را به زیبایی در ذهن همه ماندگار می‌کند.

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه‌های گرد بسته

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه‌های گرد بسته

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه‌های گرد بسته

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه‌های گرد بسته

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه‌های گرد بسته

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه‌های گرد بسته

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه‌های گرد بسته

موی کوتاه و یقه‌های پشت گردنی و پشت باز

قانون مهم دیگر در مورد پاسخ به این سوال که “چه مدل لباسی با موی کوتاه مناسب است؟” این است که معمولا وقتی لباس پشت باز انتخاب می‌کنید، دوست دارید قسمت پشت لباس همچنین قفسه‌ی سینه و کمر خود را به نمایش بگذارید؛ پس بهتر است هنگام پوشیدن این گونه لباس‌ها نیز موهای خود را روی سر جمع کنید. البته اگر دوست ندارید بدنتان زیاد در چشم باشد، می‌توانید موهایتان که تا پشت گردن می‌رسند را صاف یا مجعد باز بگذارید. یقه پشت گردنی خود یکی از ویژگی‌های لباس مجلسی شما به شمار می‌رود پس احتمالا دوست ندارید آن را زیر موهایتان بپوشانید. حتی اگر موهای بلندی داشتید، برای این مدل یقه‌ها نیاز بود تا موها را با انواع شینیون‌ها جمع کنید! بنابراین بهترین مدل مو می‌تواند، مدل‌های موی کوتاه باشد.

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه‌های پشت گردنی و پشت باز

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه‌های پشت گردنی و پشت باز

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه‌های پشت گردنی و پشت باز

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه‌های پشت گردنی و پشت باز

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه‌های پشت گردنی و پشت باز

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

موی کوتاه و یقه‌های پشت گردنی و پشت باز

 نکات تکمیلی در مورد انتخاب لباس مجلسی با موی کوتاه

  • لباس‌های گشاد و شلوغ را در لیست انتخابتان قرار ندهید. این لباس‌ها مناسب افراد با موهای کوتاه نیست و ظاهری زیبا به شما نمی‌بخشد.
  • لباس مجلسی‌های کوتاه، دامن کوتاه یا ماکسی‌های بسیار بلند –حتی با دنباله- برای دخترانی که موهای کوتاه دارند شیک و چشم‌نواز است.
  • اگر انتخاب شما لباس مجلسی با یقه‌ی باز است، اکسسوری‌هایی مثل گوشواره و گردنبند بسیار مهم هستند. زیرا موهای کوتاه، جلوی گوش شما ایستاده است، بنابراین آیتم‌هایی را انتخاب کنید که به خوبی با فرم صورت شما همراه هستند.
  • پیراهن‌هایی که قدشان تا زانو است، دیگر چیزی نیست که متعلق به دهه‌ی ۸۰ میلادی باشد. آنها دوباره و اکنون به صنعت مد بازگشته‌اند. شما می‌توانید آنها را با هر چیزی بپوشید؛ اما بدانید که برای یک مجلس رسمی به اندازه‌ی کافی رسمیت ندارند. به سادگی دامن -به اندازه‌ِی قد زانو- خود را به رنگ ساده ست کنید. پیراهن می‌تواند به رنگ متضاد یا همان رنگ دامن باشد. این لباس برای مهمانی‌های دوستانه و دورهمی‌های صمیمی با موهای کوتاه مناسب است.
  • لباس‌های مجلسی که از پارچه‌های خیلی خشن و ضخیم دوخته شده‌اند، نمی‌توانند ظاهری جذاب را با موی کوتاه شما بسازند. بنابراین آنها را درون لیستی بگذارید که “نباید” با موی کوتاه بپوشید.

خرید سریع و مقرون به صرفه‌ی لباس مجلسی مناسب برای موی کوتاه از اپلیکیشن کمدا

حالا که تنوع لباس‌های مجلسی‌ای که با موی کوتاه می‌توانید بپوشید را شناخته‌اید؛ چند مدل از لباس‌های مجلسی با یقه‌های هفت، گرد ساده، قایقی، هالتر، پشت باز یا گردنی را که به صورت کاملا نو یا در حد نو، در اپلیکیشن کمدا برای فروش گذاشته شده است را می‌بینیم.

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

خرید لباس مجلسی مناسب برای موی کوتاه از کمدا

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

خرید لباس مجلسی مناسب برای موی کوتاه از کمدا

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

خرید لباس مجلسی مناسب برای موی کوتاه از کمدا

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

خرید لباس مجلسی مناسب برای موی کوتاه از کمدا

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

خرید لباس مجلسی مناسب برای موی کوتاه از کمدا

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

خرید لباس مجلسی مناسب برای موی کوتاه از کمدا

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

خرید لباس مجلسی مناسب برای موی کوتاه از کمدا

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

خرید لباس مجلسی مناسب برای موی کوتاه از کمدا

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

خرید لباس مجلسی مناسب برای موی کوتاه از کمدا

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

خرید لباس مجلسی مناسب برای موی کوتاه از کمدا

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

خرید لباس مجلسی مناسب برای موی کوتاه از کمدا

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

خرید لباس مجلسی مناسب برای موی کوتاه از کمدا

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

خرید لباس مجلسی مناسب برای موی کوتاه از کمدا

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

خرید لباس مجلسی مناسب برای موی کوتاه از کمدا

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی)

خرید لباس مجلسی مناسب برای موی کوتاه از کمدا

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟ (ست موی کوتاه با لباس مجلسی) خرید لباس مجلسی مناسب برای موی کوتاه از کمدا

آیا مرور این نکات در انتخاب لباس مجلسی برای موی کوتاه برایتان مناسب بود؟

آیا شما تجربه‌ی کوتاه کردن موهایتان، در زمانی که به مجلس مهمی دعوت شده‌اید را دارید؟ شما چه مدل لباس مجلسی را در این برهه زمانی برای پوشیدن انتخاب کرده‌اید؟ در بخش نظرات، ما را در تجربیاتتان در این زمنیه شریک کنید.

چه لباس مجلسی با موی کوتاه بپوشیم؟

مهم‌ترین فاکتور برای انتخاب لباس مجلسی مناسب با موی کوتاه، یقه است. یقه‌ی لباس نزدیک‌ترین بخش لباس، به صورت و مدل موی شما است و آن را تکمیل می‌کند.

کدام مدل یقه‌ها به موی کوتاه میاد؟

یقه دکلته، یقه هفت، یقه هالتر، یقه قایقی، یقه نامتقارن، یقه بسته و یقه پشت باز را همراه با موی کوتاه در این پست رادیومدا ببینید.

با موی کوتاه لباس مجلسی بلند بپوشیم یا کوتاه؟

لباس مجلسی‌های کوتاه، دامن کوتاه یا ماکسی‌های بسیار بلند –حتی با دنباله- برای دخترانی که موهای کوتاه دارند شیک و چشم‌نواز است.

چه جنس پارچه‌هایی را برای لباس مجلسی با موی کوتاه انتخاب نکنیم؟

لباس‌های مجلسی که از پارچه‌های خیلی خشن و ضخیم دوخته شده‌اند، نمی‌توانند ظاهری جذاب را با موی کوتاه شما بسازند.

از کجا لباس مجلسی مناسب برای موی کوتاه بخریم؟

از اپلیکیشن کمدا! مدل‌های متنوعی از لباس‌های مجلسی با یقه‌های هفت، گرد ساده، قایقی، هالتر، پشت باز یا گردنی را که به صورت کاملا نو یا در حد نو، در اپلیکیشن کمدا برای فروش گذاشته شده است را ببینید.منبع مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا