سوالات لباس مجلسی

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی ۶۰ مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)


چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

اگر تاکنون حتی یک مرتبه قصد خرید لباس مجلسی را داشته‌اید به خوبی می‌دانید که خریدن لباس مجلسی یکی از سخت‌ترین خریدها است؛ اما اگر جز افرادی هستید که قد شما از متوسط قد افراد جامعه کمتر است، احتمالا خریدن لباس مجلسی برای شما چیزی شبیه به کابوس است و بارها سوال چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ برایتان پیش آمده است. چرا که بیشتر لباس‌های موجود در بازار پوشاک در پرتکرارترین سایزهای جامعه طراحی و تولید می‌شوند. بزرگترین نگرانی افرادی که قد آنها از متوسط جامعه پایین‌تر است، این است با انتخاب لباس مجلسی اشتباه و نامناسب، قد آنها حتی کوتاه‌تر به نظر برسد.

پس اگر شما هم جز افراد کوتاه قد هستید و نمی‌دانید که چه مدل لباس مجلسی مناسب افراد کوتاه قد است و می‌پرسید چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ ادامه این نوشته را از دست ندهید چرا که در این نوشته از رادیو مدا راهنمای جامعی برای انتخاب مدل لباس مجلسی مناسب افراد کوتاه قد گردآوری کرده‌ایم که قرار است در خلق یک استایل مجلسی زیبا به شما کمک کند.

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟

قبل از خرید لباس مجلسی لازم است چه چیزی را بدانیم؟

قبل از اینکه بپرسید چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ لازم است ابتدا به چند سوال پاسخ بدهید و بعد از بررسی و پاسخ به آن‌ها، مدل‌های مختلف لباس مجلسی مناسب افراد کوتاه قد را بررسی کنید. اما چه سوال‌هایی را لازم است قبل از خریدن لباس مجلسی از خودمان بپرسیم؟

قرار است این لباس را در چه نوع مجلسی بپوشم؟

قبل از اینکه به بازار بروید و مفازه به مغازه یا مزون به مزون در جستجوی یک لباس مجلسی مناسب باشید، و یا قبل از اینکه در فروشگاه‌های آنلاین مدل‌ها و قیمت‌ها را مقایسه کنید، لازم است ابتدا از خودتان بپرسید که قصد دارم از این لباس مجلسی در چه مجالسی استفاده کنم؟ با پرسیدن این سوال، به یک سری استانداردها می‌رسیم که رعایت آن‌ها ما را به سمت مناسب‌ترین انتخاب هدایت خواهد کرد. به عنوان مثال، آیا شما همان لباسی را که در میهمانی تولد دوستتان پوشیده‌اید، در یک مجلس مجلل عروسی خواهید پوشید؟

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

قرار است این لباس را در چه نوع مجلسی بپوشم؟

چقدر برای این لباس مجلسی می‌توانم هزینه کنم؟

بسیار مهم است که قبل از رفتن به مزون، فروشگاه و یا چک کردن وب‌سایت‌ها، ابتدا مشخص کنید که برای این لباس مجلسی که دارای مشخصات مدنظر شما هم هست، حاضرید چه مبلغی را هزینه کنید؟ با پرسیدن این سوال، بسیاری از گزینه‌های سر در گم کننده را از اطراف خود حذف خواهید کرد و خیلی سریع‌تر به گزینه‌های مناسب‌تر خواهید رسید و بنابراین به میزان زیادی در زمان خود صرفه جویی خواهید کرد.

انتخاب لباس مجلسی مناسب بر اساس فرم اندام

فرم اندام هر فردی، منحصر به خود اوست و با دیگران کاملا متفاوت است و بنابراین برای هر فردی یک بهترین انتخاب وجود دارد که با بهترین انتخاب دیگران متفاوت است. اما می‌توان اندام‌های افراد را به گروه‌های مختلف تقسیم نمود و بایدها و نبایدهای خلق استایل در این گروه‌های متفاوت را بررسی کرد. بنابراین قبل از اینکه بگوییم چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ لازم است با بایدها و نبایدهای خلق استایل در افراد کوتاه قد آشنا شویم.

بایدها و نبایدهای خلق استایل در افراد کوتاه قد

اگر جز افراد کوتاه قد هستید و نگرانید که نتوانید استایلی خلق کنید که علاوه بر زیبایی، به بلند تر دیده شدن شما هم کمک کند، نکات این بخش از نوشته را با دقت دنبال کنید چرا که قرار است به شما در بلندتر به نظر رسیدن در لباس مجلسی کمک کنیم.

همانطور که پیش تر ذکر شد، می‌توان اندام‌های مختلف را با توجه به فرم کلی آنها در دسته بندی‌های مختلفی جای داد. یکی از این دسته بندی‌ها، دسته بندی افراد ریز نقش است. خبر خوب رادیو مدا برای افراد کوتاه قد این است که سال‌ها است که استایلیست‌ها در سراسر جهان به نکاتی رسیده‌اند که می‌تواند در بلندتر به نظر رسیدن افراد کوتاه قد موثر باشند. در ادامه این نوشته، تعدادی از مهم‌ترین ترفندهای لباس پوشیدن خانم‌های کوتاه قد را با هم می‌خوانیم.

قانون یک سوم- دو سوم

اولین قانونی که لازم است خانم‌های کوتاه قد با آن آشنایی داشته باشند و آن را رعایت کنند، قانون یک سوم- دو سوم است. اولین اصل در بلندتر دیده شدن یک فرد این است که تمرکز را به سمت پایین تنه او منتقل کنیم و کار بکنیم که پاهای او بلندتر به نظر برسند. در قانون یک سوم- دو سوم،  از این اصل برای بلندتر دیده شدن فرد استفاده می‌شود. برای رعایت این قانون باید قد خود را به سه قسمت برابر تقسیم کنید. حال در نظر داشته باشید که لازم است که شلوار یا دامن شما دو نیمه پایینی را پوشش بدهد. شلوارهای فاق بلند به خوبی از این قانون پیروی می‌کنند. به تصویر زیر دقت کنید. همانطور که در این تصویر می‌بینید، بالاتنه فرد تنها یک سوم از قد او را به خود اختصاص داده است. به نظر شما چه عوامل دیگری در این استایل وجود دارد که به بلندتر دیده شدن فرد کمک می‌کند؟ بله، شلوار راه راه عمودی و کفش پاشنه بلند.

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

قانون یک سوم- دو سوم

راه راه عمودی، دوست خوب افراد قد کوتاه

اگر می‌خواهید از پارچه‌های طرح‌دار استفاده کنید، بدون هیچ معطلی به سراغ راه راه عمودی بروید. پوشیدن لباس مجلسی با طرح راه‌راه عمودی، به بلندتر دیده شدن شما کمک می‌کند. اگر دوست ندارید که کل لباستان یک دست راه راه عمودی باشد، لباسی را انتخاب کنید که در بالاتنه راه راه افقی دارد و از کمر به پایین دارای طرح عمودی است.

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

راه راه عمودی، دوست خوب افراد قد کوتاه

قد لباس مجلسی ساق پایتان را قطع نکند

از رایج‌ترین اشتباهات بانوان کوتاه قد این است که سراغ لباس‌هایی می‌روند که قد آن‌ها تا زیر زانو یا وسط ساق پا است. با این کار به کوتاه‌تر دیده شدن خود کمک می‌کنید. برای اینکه بلندتر به نظر برسید، بهتر است از لباس‌هایی که قد آنها تا بالای زانو، زانو و یا تا مچ پا است استفاده کنید.

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

قد لباس مجلسی ساق پایتان را قطع نکند

دقت در سرشانه و آستین لباس مجلسی

اگر می‌پرسید چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ و دنبال کوتاه‌ترین جواب هستید، می‎‌توان گفت لباس‌هایی که اندازه شما هستند. هنگام خرید لباس مجلسی دقت کنید که سرشانه و قد آستین دقیق باشد. تنها کافی است کمی سرشانه لباس افتاده باشد یا آستین پایین‌تر از مچ دست شما قرار بگیرد تا بسیار کوتاه‌تر به نظر برسید. بهترین انتخاب برای افراد کوتاه قد، لباس مجلسی با آستین سه ربع است.

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

دقت در سرشانه و آستین لباس مجلسی

استایل مونوکروم (تک رنگ) بهترین دوست افراد قد کوتاه

استایل مونوکروم اخیرا طرفداران زیادی پیدا کرده و بسیار ترند شده است. خبر خوب رادیو مدا برای شما این است که استایل مونوکروم بهترین دوست افراد کوتاه قد و ریز نقش است. چرا که به بلندتر دیده شدن این افراد کمک می‌کند. اگر بسیار ریز نقش و لاغر هستید، بهتر است برای خلق استایل مونوکروم سراغ رنگ‎‌های روشن‌تر بروید و از رنگ‌های تیره فاصله بگیرید. درست مثل استایل مونوکروم ویکتوریا بکام که در تصویر زیر می‌بینید. اما اگر قدتان کوتاه است و اضافه وزن دارید، هنگام خلق استایل مونوکروم بهتر است سراغ رنگ‌های تیره‌تر همچون مشکی، قهوه‌ای و بنفش بادمجانی بروید.

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

استایل مونوکروم (تک رنگ) بهترین دوست افراد قد کوتاه

لباس مجلسی با فرم مربعی برای افراد قد کوتاه ممنوع

اگر می‌پرسید چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ باید بدانید که پاسخ شما قطعا لباس‌هایی با فرم مربعی نیست. لباس‌هایی که فرم جعبه شکل دارند و به بدن شما شکل مربعی می‌دهند، تنها به کوتاه‌تر دیدن شدن شما کمک می‌کنند. آن‌ها را برای خود نامناسب بدانید و از آنها دوری کنید.

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

لباس مجلسی با فرم مربعی برای افراد قد کوتاه ممنوع

کفش پاشنه بلند برای افراد کوتاه قد

اگر قصد پوشیدن لباس مجلسی دارید و قد شما کوتاه است، حتما می‌دانید که نمی‌توانید کفش پاشنه بلند را از استایل مجلسی‌تان حذف کنید. اگر دنبال گزینه‌هایی هستید که علاوه بر زیبایی و کمک به بلندتر دیده شدن شما، راحت هم باشند پیشنهاد رادیو مدا به شما، استفاده از کفش‌های لژ دار و پاشنه یکسره است.

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

کفش پاشنه بلند برای افراد کوتاه قد

اکسسوری‌هایی ظریف مثل خودتان

یکی از مزایای کوتاه قد بودن برای خانم‌ها این است که به ظریف به نظر رسیدن آنها کمک می‌کند. بنابراین لازم است این ظرافت را در جزییات استایلتان هم رعایت کنید. اگر قصد استفاده از کمربند یا هر اکسسوری دیگری را دارید، بهتر است از کمربندها و اکسسوری‌های ظریف استفاده کنید. استفاده از کمربند خیلی پهن، قد شما را کوتاه‌تر نشان می‌دهد. همچنین توصیه می‌شود از پارچه‌هایی که جنس بسیار ضخیم و یا طرح‌های بسیار درشتی دارند نیز استفاده نکنید.

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

اکسسوری‌هایی ظریف مثل خودتان

انواع لباس مجلسی مناسب برای افراد کوتاه قد

حال که بودجه خرید را مشخص کرده‌ایم و میدانیم دنبال چه استانداردهایی در لباس مجلسی هستیم و بایدها و نبایدهای خلق استایل برای افراد کوتاه قد را شناختیم، می‌توانیم به این سوال پاسخ بدهیم. در ادامه چند مدل لباس مجلسی مناسب افراد کوتاه قد معرفی می‌شوند.

پیراهن‌های اسکیتر (Skater) مناسب برای افراد کوتاه قد

پیراهن اسکیتر، پیراهنی است که قد آن عموما تا بالای زانو است و در ناحیه کمر چین می‌خورد. با پوشیدن پیراهن اسکیتر، کمر شما باریک‌تر به نظر می‌رسد و بنابراین اندام شما کشیده‌تر دیده می‌شود. همچنین کوتاه بودن این پیراهن باعث می‌َشود که پاهای شما بلندتر دیده شوند و در مجموع بلند قدتر به نظر برسید.

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

پیراهن‌های اسکیتر (Skater) برای افراد کوتاه قد

پیراهن‌های چپ و راستی مناسب برای افراد قد کوتاه

احتمالا برایتان جالب است بدانید که اولین طرح از پیراهن چپ و راستی در سال ۱۹۷۴ ارایه شده است و از همان زمان تا کنون، این پیراهن محبوب خانم‌های کوتاه قد بوده است. به دو علت این پیراهن برای خانم های کوتاه قد مناسب است. اول اینکه مدل خاص این لباس و بسته شدن آن در باریک‌ترین ناحیه کمر، باعث می‌شود که کشیده‌تر به نظر برسید. علت دوم هم خط عمودی دنباله لایه رویی است که با ایجاد یک امتداد عمودی، سبب بلندتر به نظر رسیدن شما می‌شود. پس اگر می‌پرسید چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ یک گزینه مناسب می‌تواند پیراهن چپ و راستی باشد.

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

پیراهن‌های چپ و راستی مناسب برای افراد قد کوتاه

پیراهن دارای کمربند در ناحیه یک سوم مناسب برای افراد قد کوتاه

خاطرتان هست که گفتیم لازم است افراد کوتاه قد از قانون یک سوم- دو سوم در خلق استایل پیروی کنند؟ از این قاعده می‌توانید به شکل‌های متفاوتی استفاده کنید. یک روش مناسب این است که پیراهنی را بپوشید که در ناحیه یک سوم بالایی اندام شما، دارای کمربند ظریفی است. با اینکار پایین تنه شما بلند تر به نظر می‌رسد و شما بلندتر دیده می‌شوید.

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

پیراهن دارای کمربند در ناحیه یک سوم مناسب برای افراد قد کوتاه

پیراهن ماکسی مناسب برای افراد کوتاه قد

شما هم فکر می‌کنید که پیراهن ماکسی مناسب افراد کوتاه قد نیست؟ اجازه بدهید رادیومدا بگوید که برخلاف باور بسیاری از مردم، پیراهن ماکسی یکی از بهترین گزینه‌ها برای افراد کوتاه قد است؛ چرا که بدون کمترین تلاشی باعث می‌شود بلندتر دیده شوند. در انتخاب پیراهن ماکسی دقت کنید. اگر کوتاه قد هستید و قصد خرید پیراهن ماکسی دارید، به دقیق بودن اندازه‌ها و ریز بودن طرح پارچه دقت کنید. در زیر پیراهن ماکسی از یک کفش پاشنه بلند به رنگ پیراهن استفاده کنید تا بلندتر دیده شوید.

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

پیراهن ماکسی مناسب برای افراد کوتاه قد

شلوار جین مشکی جذب مناسب برای افراد قد کوتاه

یکی از آیتم‌های ضروری برای هر خانم قد کوتاهی، یک شلوار جین مشکی رنگ است. با استفاده از شلوار جین مشکی جذب می‌توانید استایل‌های متفاوتی خلق کنید اما برای حضور در مجالس تنها کافی است که آن را با یک تاپ زیبا ست کنید و استایل دخترانه و جذابی را بسازید.

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

شلوار جین مشکی جذب مناسب برای افراد قد کوتاه

خرید لباس مجلسی مناسب برای خانم‌های قد کوتاه از کمدا

اگر دوست دارید مدل‌های مختلف و متنوعی از لباس مجلسی داشته باشید و همزمان مایلید در هزینه خرید صرفه جویی کنید، خرید لباس مجلسی از کمدا راه حل مناسب شما خواهد بود. در اپلیکیشن کمدا شما می‌توانید مشخصات هر لباس را بررسی کنید. از مزایای این اپلیکیشن این است که در قسمت مشخصات لباس، اندازه‌های لباس با جزییات درج شده‌اند و بنابراین اپلیکیشن کمدا خرید اینترنتی لباس برای افراد کوتاه قد را بسیار راحت‌تر کرده است.

در ادامه چند نمونه لباس مجلسی مناسب افراد کوتاه قد را می‌بینیم که در اپلیکیشن کمدا موجود است.

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

خرید لباس مجلسی مناسب برای خانم‌های قد کوتاه از کمدا

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

خرید لباس مجلسی مناسب برای خانم‌های قد کوتاه از کمدا

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

خرید لباس مجلسی مناسب برای خانم‌های قد کوتاه از کمدا

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

خرید لباس مجلسی مناسب برای خانم‌های قد کوتاه از کمدا

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

خرید لباس مجلسی مناسب برای خانم‌های قد کوتاه از کمدا

چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟ (معرفی 60 مدل مناسب برای افراد کوتاه قد)

خرید لباس مجلسی مناسب برای خانم‌های قد کوتاه از کمدا

آیا این نوشته پاسخ مناسبی برای سوال «چه لباس مجلسی برای افراد کوتاه قد مناسب است؟» بود؟

نظرات خود را با ر میان بگذارید.منبع مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا