ترند 2019-1398

کفش زمستانه زنانه (۱۰ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)


10ها مدل کفش زمستانه زنانه

آیا برای زمستان آماده شده‌اید؟ کفش هم مانند هر آیتم پوشیدنی زنانه، فصل تا فصل متفاوت است و کارایی خاص خودش را دارد. خیلی زود وقت آن می‌رسد تا کفش زمستانه را برای استایل‌های زیبای زمستانی از کمدها بیرون بکشید، چون زمستان ناگهان از راه می‌رسد. هر خانم شیک‌پوشی می‌داند، کفش زمستانی از ملزومات کمد هر دختری است و کفش زمستانه می‌تواند چه پتانسیل زیادی در چشم‌گیر کردن استایل داشته باشد. کفش زمستانه زنانه علاوه بر گرم نگه داشتن پا، باید زیبا و به روز باشد. رادیومدا در این نوشته، ویژگی‌ها و مدل‌های کفش زمستانه را به شما معرفی می‌کند.

قبل از اینکه برف و سرمای زمستان شما را غافل‌گیر کند، پالتوها و کفش‌های زمستانه را از زیر کاورها بیرون بیاورید. کفش زمستانه مناسب و دلخواهی ندارید؟ کفش زمستانه زنانه خودتان را که توی کمد مانده است، بفروشید و مدل جدیدتر را بخرید! اپلیکیشن کمدا با فروش صدها مدل متنوع کفش زمستانه زنانه برای کمک به شما اینجا است! اپلیکیشن کمدا را از لینک پایین دانلود کنید:

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه متنوع

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زمستانه چرم

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زمستانه چرم

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه اسپرت

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زمستانه جیر

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه پاشنه بلند

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه نیم بوت

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه لژدار

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت بلند زمستانه سیلور

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه زمستانی جورابی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زمستانی گرم

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانی زیپ دار

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه دخترانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زمستانه دخترانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه زمستانه بلند زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت دخترانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه چرمی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زنانه بند دار

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زنانه پاشنه بلند

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه چرمی زنانه زمستانی بلند

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه بلند فانتزی زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه نیم بوت

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه اسنیکرز

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه اسنیکرز

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه اسپرت

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه پاشنه بلند

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه کتانی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه بلند زمستانی زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه چرم

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه کتانی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانی زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانی اسپرت

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانی آل استار

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زنانه کوتاه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زنانه خسته

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه زنانه بلند جیر

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زمستانه زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زمستانه ورنی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه گلدوزی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه شفاف

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زمستانه چرمی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفس زمستانه بوت چرمی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانی چرم

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش‌های زمستانه زنانه گرم

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانی نیم بوت

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه پاشنه کوتاه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه زنانه براق

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زمستانی جورابی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانی کتانی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانی اسپرت

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانی ساق دار

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه ورنی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه چرمی زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه اسنیکرز

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه جورابی زنانه فانتزی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه جیر

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زنانه سگک دار

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه مجلسی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زمیتانی پاشنه کوتاه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت زمستانه زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت زمستانی بنددار زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه پاشنه کوتاه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت چرمی طرح دار

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زنانه زمستانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت زمستانی زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زنانه ورنی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه زنانه طرح دار

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه زنانه چرمی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زنانه زمستانی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زمستانه ورنی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه جورابی زنانه فانتزی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه زمستانی بلند

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت شیک زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه زمستانی فانتزی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زنانه شیک

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانی متنوع زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زنانه ترند

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه زنانه اسپرت

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زنانه شیک

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه زنانه ورنی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه زنانه کتانی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه زنانه ساده

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه زنانه بنددار

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت زمستانه زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه زمستانه بلند

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش اسپورت زمستانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زنانه پاشنه مربعی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه زنانه پاشنه میخی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

اسنیکرز زنانه زمستانی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زمستانه زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زمستانه زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زمستانه کژوال

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه آل استار

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت زمستانه زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه زمستانی زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه زمستانی زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه نیم بوت

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زنانه نبوک

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه فانتزی زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زنانه پاشنه بلند

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت پاشنه مبلی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت ورنی زمستانی زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت جیر زمستانی زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه پاشنه میخی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه زنگی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

آل استار بلند زمستانی زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه مخمل زمستانی زنانه ترند

مهم‌ترین ویژگی کفش فصل سرما برای زمستان

مهم‌ترین ویژگی یک کفش مناسب زمستانه زنانه، گرم بودن آن است. به ویژه برای کسانی که قبلا دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند یا حتی اگر شکستگی استخوان و انگشت، کشیدگی و پارگی تاندون و رباط پا دارند، مقوله‌ی گرم نگه داشتن پا در روزهای سرد سال اهمیت زیادی پیدا می‌کند. این امر در گرو جنس و رنگ کفش است. کفش‌های چرم و نبوک می‌توانند در روزهای سرد سال محافظ گرمایی خوبی برای پا باشند و خیال شما را از یخ نزدن پاهایتان در سرما راحت کنند. در کنار جنس، رنگ کفش هم یکی دیگر از مقولاتی است که در گرم بودن کفش تأثیرگذار است. استفاده از رنگ‌های تیره باعث جذب نور خورشید می‌شود و جنس چرمی که رنگ تیره دارد تمام گرمای خورشید را جذب می‌کند و پای شما، گرمای مطبوعی را حس خواهد کرد. همان طور که گرم بودن کفش مهم است، راحتی آن هم به همان میزان اهمیت دارد. اگر کفش شیک و زیبای گرمی که خریده‌اید، راحت نباشد؛ فقط به این معنا است که شما پول خود را دور ریخته‌اید. شما قرار است روی زمین خیس و برف و یخی قدم بردارید که کفش مناسب باید این امکان را برای شما فراهم کند. وگرنه نه تنها به سختی راه می‌روید که حتی امکان دارد سلامتی‌تان به طور خیلی جدی به خطر بیفتد. برای روزهای سرد و یخ‌زده، انتخاب کفش‌هایی با زیره عاج‌دار و شیاردار را فراموش نکنید، اینطوری هم به راحتی قدم بر می‌دارید و هم سلامتی خود را حفظ می‌کنید.

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

مهم‌ترین ویژگی کفش برای زمستان

بوت‌ها و نیم بوت‌های پاشنه‌دار؛ کفش زمستانه زنانه ترند

بوت‌ها و نیم بونت‌های پاشنه‌دار دسته‌ی متنوعی از کفش‌های زمستانه زنانه هستند. بوت‌های ساق کوتاه با پاشنه قطور بسیار راحت هستند و در کنار بلندتر کردن قد شما، دردسر راه رفتن با کفش پاشنه بلند را هم ندارند و حفظ تعادل و راه رفتن طولانی با آن‌ها ساده‌تر است. این بوت‌ها انواع مختلفی دارند و می‌توانند از جنس جیر، چرم، نبوک، ورنی و … ، ساده، طرح‌دار یا گلدوزی شده یا بنددار باشند و می‌توان آن‌ها را با شلوار تنگ یا دمپاگشاد پوشید. البته پاشنه‌های خلاقانه در بوت‌های پاشنه‌دار چیزی نیست که نادیده گرفته شود. خلاقیت در طراحی پاشنه ایده‌ِی جدیدی برای امسال نیست؛ از سال گذشته طراحان سعی کرده‌اند با ایجاد نقش و نگار و اضافه کردن تزیینات، دنیای پاشنه را تغییر دهند. این جریان همچنان ادامه دارد. خلاقیت و زیبایی در پاشنه‌های شیشه‌ای و فلزی با طرح‌های عجیب و غریب هم خودنمایی می‌کند. بوت‌ها و نیم بوت‌هایی که از تزئین‌های فلزی میخی شکل پوشیده شده‌اند، نوعی زیبایی خاص و جسورانه به کفش زمستانه زنانه اضافه می‌کنند. این تزئینات فلزی می‌تواند در سایزهای متنوعی بوده و در بخش کوچکی از بوت و یا در تمام سطح آن پوشیده شده باشد که با اکسسوری‌های فلزی روزمره شما نیز هماهنگی خوبی بسازد. این کفش‌های با پاشنه‌های استثنایی را می‌توانید در استایل کژوال، ‌مهمانی‌های شب یا دورهمی‌های عصرانه به استایلتان اضافه کنید. این روند خلاقیت در پاشنه‌ها، توسط مارک‌های معروفی مثل Dolce & Gabbana و Versace شروع شد و برندهای دیگر هم از این مدل پیروی کردند و کم کم راه خودشان را به دل‌ها و فشن‌شوها باز کردند.

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه زنانه پاشنه دار

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه زنانه ترند

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زمستانه پاشنه خاص

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زمستانه پاشنه شیشه ای

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زمستانه پاشنه بلند

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت زمستانه پاشنه میخی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت زمستانه پاشنه فانتزی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه زنانه گلدوزی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه پاشنه فلزکوب

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه پاشنه شفاف

بوت‌های زمستانه ساق‌دار

متفاوت‌ترین کفشی که امسال مد شده است، نمونه‌های ساقدار کفش‌های زمستانه است؛ کفشی زمستانه از چرم، جیر یا مخمل که یک ساق از جنس چرم نرم و منعطف به آن اضافه شده است. قسمت چرم حداقل تا بالای مچ پا ادامه دارد. این طرح، مدل جدید زمستان امسال است که در برندهای معروفی از جمله  Givench، Vivienne Westwood،  Valentinoو Dolce and Gabbana  دیده می‌شود. این نمونه به ‌راحتی می‌تواند نقش چکمه را برای زمستان‌های نه چندان سرد ما ایفا کند. اگر بوت زنانه را به درستی مورد استفاده قرار دهید، این مدل کفش زمستانه زنانه می‌تواند پاهای کوتاه را بلندتر نشان دهد و ظاهر پاهای درشت را لاغرتر کند. اگر می‌خواهید کمی در مرکز توجه باشید – و البته قصد پیاده‌روی ندارید- ، بوت‌های زنانه پاشنه میخی یک انتخاب هوشمندانه هستند. یکی از مناسب‌ترین مدل‌های کفش زمستانه زنانه برای پوشیدن با مانتو یا پالتوی بلند، بوت‌های ساق‌دار است. این نوع بوت می‌تواند پاشنه بلند یا تخت، ساده یا طرح‌دار باشد یا با یا زیپ یا بند بسته شود. انواع گشادتر این بوت را می‌توان در روزهای سرد با جوراب ضخیم پوشید. به وسیله این سبک از بوت‌های زنانه بر قد شما افزوده شده و نگاه‌ها را به خود معطوف می‌کنید و بسیار شیک به نظر می‌رسید.

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت زمستانه ساق دار

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت زمستانه ساق دار توسی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت زمستانه ساق کوتاه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت زمستانه ساق دار پاشنه بلند

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت زمستانه ساق دار جیر

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت زمستانه طرح پوست مار

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت زمستانه ساق بلند

نیم بوت سفید، عضو جدید کفش‌های زمستانه زنانه

آیا تا حالا دلتان خواسته است که در زمستان و عکس‌های برفی، بوت سفید به پا داشته باشید ولی فکر کنید که این کار تخطی از قوانین مد است؟ باید بگوییم تا مدتی پیش درست فکر می‌کرده‌اید! اما در میان انواع رنگ برای بوت، رنگ سفید اخیرا محبوبیت خاصی پیدا کرده است. تا مدتی پیش پوشیدن لباس سفید پس از فصل تابستان جزء اشتباهات مد بود؛ اما اکنون دیگر این قانون مثل خیلی از قوانین مد شکسته شده است. بوت سفید پاییزی شما می‌تواند سرتاپا سفید باشد و یا پاشنه‌ای با رنک متفاوت داشته باشد. البته این رنگ بوت بیشتر برای بوت‌های ساق کوتاه توصیه می‌شود.

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت سفید زمستانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت سفید زمستانه زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت سفید زمستانه زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت سفید زمستانه زنانه

نیم بوت‌های لژدار و بند دار، نوع دیگری از کفش‌های زمستانه زنانه

نیم بوت‌های بنددار لژدار از محبوب‌ترین انواع بوت هستند که تقریبا هرگز از مد نمی‌افتند و این روزها بین دختران و خانم‌های جوان طرفداران زیادی پیدا کرده است. این بوت‌های زیبا و تطبیق‌پذیر را می‌توانید با هر استایل و شخصیتی، همراه با شلوار جین و یا شلوار پارچه‌ای بپوشید و به بخش جدایی ناپذیر لباس‌ها رسمی یا کژوال زمستانه خود تبدیل کنید.

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت لژدار و بند دار زمستانه زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت‌های بند دار زمستانه زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت‌های بند دار زمستانه زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت بند دار زمستانه زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت بلند بند دار زمستانه زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت بند دار زمستانه زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت بند دار زمستانه زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت بند دار زمستانه زنانه

بوت جورابی، طرح خلاقانه‌ی کفش زمستانه زنانه

اگر شما از دسته خانم‌هایی هستید که گشاد بودن و لق خوردت ساق بوت‌ها برایتان آزاردهنده است یا حتی چسبید لایه‌ی چرمی ساق بوت اذیتتان می‌کند، بوت‌های جورابی را به شما پیشنهاد می‌کنیم. این بوت‌ها مانند دستکش و جوراب کاملا فیت پا می‌شوند و دیگر لازم نیست نگران تنگ یا گشاد بودن قسمت بالای بوت خود باشید. این نوع بوت‌ها بسیار راحت هستند و تطبیق پذیری بالایی با مانتو یا پالتوی بلند دارند و به شما ظاهری استایلیش می‌دهد.

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت جورابی زمستانه زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت جورابی زمستانه زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت جورابی زمستانه زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت جورابی زمستانه زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت جورابی زمستانه زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

بوت جورابی زمستانه زنانه

چکمه های بلند زمستانه

چکمه‌خای بلند از محبوب‌ترین مدل‌های کفش زمستانه زنانه است که جزء ترندهای برتر فصل است. ویژگی جالب این چکمه‌های بلند این است که می‌توانید آن‌ها را با مانتو یا پالتوی میدی یا در مدل پاشنه بلند میخی آن را در مهمانی‌ها و مجالس بپوشید و از تیپ زمستانه‌ِی زیبای خود لذت ببرید. در سال‌های اخیر، استفاده از چکمه‌های ساق بلند در بین دختران خوش‌پوش رواج بیشتری پیدا کرده است و اگر شما دوست دارید ظاهر و تیپی متفاوت داشته باشید، بهتر است این مدل چکمه‌ها را برای پوشیدن انتخاب کنید. همچنین اگر شما تمایل دارید پاهایتان در روزهای سرد سال، گرم‌تر شوند؛ این مدل چکمه‌ها می‌توانند برایتان انتخاب ایده‌آل و مناسبی باشند. چکمه‌های ساق بلند در انواع مدل‌های ساده و اسپرت، بدون پاشنه یا پاشنه‌دار، زیپ‌دار یا بنددار موجود هستند که انتخاب این مدل چکمه‌ها کاملا سلیقه‌ای است و به نوع لباس پوشیدن و سبک انتخابی شما بستگی دارد.

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه بلند زمستانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه بلند زمستانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه بلند زمستانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه بلند زمستانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه بلند زمستانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه بلند زمستانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه بلند زمستانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

چکمه بلند زمستانه

نیم بوت‌های زمستانه پلاستیکی شفاف

به یاد می‌آورید زمانی که کودک بودیم، یکی از آرزوهایمان داشتن چکمه‌های پلاستیکی قرمز براق بود؟ کمی که بزرگتر شدیم این چکمه‌ها به اصطلاح از مد افتادند. شاید جالب باشد که بدانید این آرزوی کودکی را این سنی که هستید می‌توانید برآورده کنید و  بعد از گذشت حدودا سه دهه، چکمه‌های پلاستیکی، دوباره مد شده‌اند، منتها این بار شفاف و با کیفیت‌تر و ظاهری دل فریب‌تر. تولیدکنندگان بسیاری به همان سبک، دست به تولید این کفش زمستانه زنانه نوستالژیک زده‌اند. این بار نه با پلاستیک براق بلکه با طرح‌های فانتزی و شفاف، بنددار و بدون بند – حتی طرح آل‌استارهای معروف- که مناسب تمام سنین است.

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زمستانه پلاستیکی شفاف

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زمستانه پلاستیکی شفاف

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زمستانه پلاستیکی شفاف

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زمستانه پلاستیکی شفاف

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

نیم بوت زمستانه پلاستیکی شفاف

اسنیکرزها و کتانی‌ها، عضو همیشگی کفش‌های زمستانه زنانه

می‌توان گفت اسنیکرزها و کتانی‌ها بخش اعظم استایل روزانه‌ی ما را تصاحب کرده‌اند. اگر شما هم با این مدل کفش‌های زنانه احساس راحتی می‌کنید و تیپ‌های اسپرت را برای استایل‌های روزانه ترجیح می‌دهید؛ اسنیکرزها و کتانی‌ها می‌توانند جز کفش‌های زمستانه زنانه مناسب و انتخابی شما باشند. اسنیکرزها و کتانی‌ها می‌توانند در عین شیک و استایلیش بودن، استایل کژوال را در کنار شلوار پشمی یا جین‌های جذاب، به وجود بیاورند و همینطور که پاهای شما را در زمستان گرم نگه می‌دارد، ترکیب مناسبی برای دانشگاه و محل کار و خیابان باشد.

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش کتانی زمستانه زنانه

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه زنانه اسنیکرز

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه زنانه کتانی

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه زنانه اسپرت

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه زنانه اسپرت

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه زنانه اسپرت

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه زنانه اسنیکرز

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

کفش زمستانه زنانه کتانی

خرید کفش زمستانه زنانه جدید از اپلیکیشن کمدا

آیا کفش زمستانه مورد علاقه‌تان را از لیست بالا انتخاب کرده‌اید؟ جواب شما به این سوال چه مثبت باشد و چه منفی، اپلیکیشن کمدا برای پیدا کردن کفش زمستانه در کمترین زمان و مناسب‌ترین قیمت، به شما کمک می‌کند. با نصب کردن این اپلیکیشن، خیلی ساده به کمد هزاران کمد در سرتاسر ایران سرک بکشید و آیتم مورد نیازتان در خانه خرید کنید. این هم لینک دانلود اپلیکیشن کمدا:

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

خرید کفش زمستانه زنانه جدید از اپلیکیشن کمدا

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

خرید کفش زمستانه زنانه جدید از اپلیکیشن کمدا

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

خرید کفش زمستانه زنانه جدید از اپلیکیشن کمدا

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

خرید کفش زمستانه زنانه جدید از اپلیکیشن کمدا

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

خرید کفش زمستانه زنانه جدید از اپلیکیشن کمدا

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

خرید کفش زمستانه زنانه جدید از اپلیکیشن کمدا

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

خرید نیم بوت زمستانه زنانه جدید از اپلیکیشن کمدا

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

خرید بوت زمستانه زنانه جدید از اپلیکیشن کمدا

کفش زمستانه زنانه (10ها مدل متنوع و جدید کفش مناسب زمستان)

خرید کفش زمستانه زنانه جدید از اپلیکیشن کمدا

شما کدام کفش زمستانه زنانه را برای زمستان امسال انتخاب کردید؟

از میان پیشنهادهایی که در این نوشته داده شد، شما کدام کفش زمستانه زنانه را انتخاب می‌کنید؟ در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

مهم‌ترین ویژگی کفش زمستانه که در هنگام خرید بایددقت کنیم، چیست؟

مهم‌ترین ویژگی یک کفش مناسب زمستانه زنانه، گرم بودن آن است. به ویژه برای کسانی که قبلا دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند.

نیم بوت‌های زمستانه پلاستیکی شفاف دوباره مد شده‌اند؟

بله! بعد از گذشت حدودا سه دهه، چکمه‌های پلاستیکی، دوباره مد شده‌اند، منتها این بار شفاف و با کیفیت‌تر و ظاهری دل فریب‌تر.

آیا اسنیکرز‌ها و کتانی‌ها برای زمستان مناسبند؟

اگر شما هم با این مدل کفش‌های زنانه احساس راحتی می‌کنید و تیپ‌های اسپرت را برای استایل‌های روزانه ترجیح می‌دهید؛ اسنیکرزها و کتانی‌ها می‌توانند جز کفش‌های زمستانه زنانه شما باشند.

بوت جورابی چیست؟

این بوت‌ها مانند دستکش و جوراب کاملا فیت پا می‌شوند و دیگر لازم نیست نگران تنگ یا گشاد بودن قسمت بالای بوت خود باشید.

کفش زمستانی مناسب را از کجا بخرم؟

اپلیکیشن کمدا برای پیدا کردن کفش زمستانه در کمترین زمان و مناسب‌ترین قیمت، به شما کمک می‌کند. در ادامه چند کفش زمستانی ارائه شده برای فروش را می‌بینیم…منبع مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا