ریشه تاریخی ضرب المثل اگر بشود ، چه شود

  داستان ضرب المثل اگر بشود ، چه شود    کاربرد ضرب المثل اگر بشود، چه شود : ضرب المثل اگر بشود، چه شود در مورد افراد خوش بینی به کار می‌رود که گاه خودشان می‌دانند کاری که در حال انجام آن هستند بی‌فایده است ولی باز هم بر انجام آن اصرار دارند.   داستان ضرب المثل اگر… ادامه خواندن ریشه تاریخی ضرب المثل اگر بشود ، چه شود

ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا بود

با مجله اینترنتی گلثمین در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آموز همراه باشید :     در یک شب زمستانی سرد ، ملا در رختخواش خوابیده بود که یکباره صدای غوغا از کوچه بلند شد.زن ملا به او گفت که بیرون برود و ببیند که چه خبر است .ملا گفت :… ادامه خواندن ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا بود

ریشه تاریخی ضرب المثل اگر بشود ، چه شود

  داستان ضرب المثل اگر بشود ، چه شود    کاربرد ضرب المثل اگر بشود، چه شود : ضرب المثل اگر بشود، چه شود در مورد افراد خوش بینی به کار می‌رود که گاه خودشان می‌دانند کاری که در حال انجام آن هستند بی‌فایده است ولی باز هم بر انجام آن اصرار دارند.   داستان ضرب المثل اگر… ادامه خواندن ریشه تاریخی ضرب المثل اگر بشود ، چه شود

ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا بود

با مجله اینترنتی گلثمین در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آموز همراه باشید :     در یک شب زمستانی سرد ، ملا در رختخواش خوابیده بود که یکباره صدای غوغا از کوچه بلند شد.زن ملا به او گفت که بیرون برود و ببیند که چه خبر است .ملا گفت :… ادامه خواندن ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا بود