چگونه مانتو خاکی و کرم را ست کنیم؟

همه ما لباس هایی داریم که گوشه کمد در حال خاک خوردن هستند به این دلیل که نمی دانیم چگونه آن را ست کنیم و با چه رنگ هایی همخوانی دارد؟ حق با شماست هماهنگ کردن یک مانتوی خاکی رنگ با رنگ شال، شلوار و حتی کیف و کفش کار راحتی نیست اما شک نکنید… ادامه خواندن چگونه مانتو خاکی و کرم را ست کنیم؟