اسامی و جوایز برندگان فصل دوم عصر جدید از قهرمان تا پنجم + تعداد آرا

اسامی “برندگان فصل دوم عصر جدید” مشخص شدند و «فرشتگان نینجا قهرمان فصل دوم عصرجدید», عرفان طهماسبی نایب قهرمان و گروه جوانمردان ایران زمین نفر سوم, گروه ستاره هشتم نفر چهارم و گروه مجاز پنجم شدند. در ادامه توضیحات و هر آنچه که میخواهید درباره نتابج نهایی و اسامی و جوایز برندگان عصرجدید فصصل دوم… ادامه خواندن اسامی و جوایز برندگان فصل دوم عصر جدید از قهرمان تا پنجم + تعداد آرا