فواید درمانی، خواص و طبع گیاه شنگ (یملیک) + مضرات و طریقه مصرف

گیاه شنگ با نام ترکی و آذری یملیک با اسامی دیگر گیاهی کوهی و خودرو است که مناطق کوهستانی رشد میکند و به صورت خام و پخته خورده میشود. در ادامه با فواید و خواص درمانی و دارویی (شنگ) برای بدن و انواع بیماری ها و در حد مجاز در بارداری و طبع و طریقه… ادامه خواندن فواید درمانی، خواص و طبع گیاه شنگ (یملیک) + مضرات و طریقه مصرف