ساعت خورشید گرفتگی یکشنبه ۱ تیر ۹۹ (۲۱ ژوئن ۲۰۲۰) + جزئیات کسوف ۹۹/۴/۱

ساعت خورشید گرفتگی ۱ تیر ۹۹ (۲۱ ژوئن ۲۰۲۰) پدیده خورشید گرفتگی در روز یکشنبه ۱ تیر ماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۱ ژوئن ۲۰۲۰ ، به وقوع می پیوندد ، اما این کسوف با دیگر پدیده های “خورشید گرفتگی” متفاوت ایست و آن پیش بینی مایاها برای “پایان دنیا در یک ۲۱ ژوئن ۲۰۲۰” است.… ادامه خواندن ساعت خورشید گرفتگی یکشنبه ۱ تیر ۹۹ (۲۱ ژوئن ۲۰۲۰) + جزئیات کسوف ۹۹/۴/۱