شعر این نیز بگذرد چون میگذرد غمی نیست

دکمه بازگشت به بالا